МАСИ И ВЛАСТ

МАСИ И ВЛАСТ - Невидимите маси

МАСИ И ВЛАСТ - Невидимите маси

Eсе ХV от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеПо всички краища на земята, навсякъде, където има хора, се среща представата за невидимите мъртви. Можем да я определим като най-древната представа на човечеството. Наистина няма нито едно...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-19 09:25:45

МАСИ И ВЛАСТ - Стаена маса

МАСИ И ВЛАСТ - Стаена маса

ЗастойEсе ХIV от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеСтаената маса (маса в застой) е плътна, в нея не е възможно истински свободно движение. В нейното състояние има нещо пасивно, масата в застой чака. Тя чака глава, която трябва да й...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:20:23

МАСИ И ВЛАСТ - Ритмична маса

МАСИ И ВЛАСТ - Ритмична маса

РитъмEсе ХІII от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеРитъмът първоначално е ритъм на краката. Всеки човек върви и тъй като се движи на два крака и с ходилата си тъпче последователно земята, той може да се придвижи само ако постоянно...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-16 08:57:10

МАСИ И ВЛАСТ - Бавни маси

МАСИ И ВЛАСТ - Бавни маси

ИНЕРТНОСТ ИЛИ ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА ЦЕЛТАEсе ХІI от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеЗа бавната маса е характерна отдалечеността на целта. Тя се движи с голяма упоритост към някаква неизменна цел и по пътя към нея във всички ситуа...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:22

МАСИ И ВЛАСТ - Маси в бягство

МАСИ И ВЛАСТ - Маси в бягство

Eсе ХІ от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеМасите в бягство се пораждат от заплахата. За тях е характерно това, че всички бягат, всички тръгват след тях. Опасността, от която са застрашени, е една и съща за всички. Тя е съсредоточен...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:22

МАСИ И ВЛАСТ- Свойства на масите

МАСИ И ВЛАСТ- Свойства на масите

Х есе на Елиас КАНЕТИУместно е, преди да се предприеме опитза някакво подразделяне на масите, накратко да се обобщят техните главни свойства. Трябва да бъдат изтъкнати четири характерни белега:1. Масите винаги се стремят към нарастване.Тяхната...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-12 19:01:06

МАСИ И ВЛАСТ- Масите като пръстен

МАСИ И ВЛАСТ- Масите като пръстен

Eсе ІХ от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на маситеКрай арената се образуват двойно затворени маси. Тази забележителна особеност дава възможност за едно изследване върху тях.Отвън арената се откроява добре. Обикновено се вижда отдалеч. Всек...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:23

МАСИ И ВЛАСТ – Паника

МАСИ И ВЛАСТ – Паника

VIII есе на Елиас КанетиПаниката в някакъв театър, както вече често се е отбелязвало, е разпадане на масите. Колкото са по-сплотени хората благодарение на представлението, колкото е по-затворена формата на театъра, който ги обгражда отвън, толкова...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-23 08:12:25

МАСИ И ВЛАСТ - Обуздаване на масите в световните религии

МАСИ И ВЛАСТ - Обуздаване на масите в световните религии

VII есе на Елиас КанетиРелигиите, които имат общи изисквания към вярващите и са вече признати, твърде скоро изместват акцента при привличане на привърженици.В началото целта им е да достигнат и спечелят всички, които могат да бъдат достигнати и спе...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:23

МАСИ И ВЛАСТ - Усещане за преследване

МАСИ И ВЛАСТ - Усещане за преследване

VI есе на Елиас КанетиЕдно от най-поразителните свойства на масите е нещо,което би могло да се обозначи като усещане за преследване,една особено сприхава чувствителност и раздразнителност срещу веднъж завинаги обявените врагове.Последните могат да...


Автор: Цветан АНДРЕЕВ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:23:24

вестник Квантов преход 2011 - 2024