Брой 6

Период: 4 Април, 2011 - 10 Април, 2011

Прудон: Какво е собствеността?

Прудон: Какво е собствеността?

Силвио ГЕЗЕЛ, Берн, 1916 г.Ако на работодателите бъдат предложени пари-капитал при половината от сегашния лихвен процент, печалбата от всеки друг вид капитал също веднага би паднала наполовина. Ако например лихвата върху парите, заети за построява...


Автор: Превод от английски: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-23 15:30:42

КВАНТОВИЯТ ПРЕХОД Част от Божествения промисъл

Във времето на тотална деетизация на обществото и съзнанието, да се опиташ да познаеш Божията промисъл и пътищата на нейната реализация в земния живот е едно наистина голямо и хуманно дело. И сериозно предизвикателство пред човека, захванал се с подо...


Автор: Ерика ЛАЗАРОВА
Категория:

Дата: 2015-01-15 17:12:39

СЪТВОРЧЕСТВОТО Неизменна част от квантовия преход

Стара мъдра мисъл твърди, че във Вселената има само един закон, който никога не се променя, а именно, че всичко се променя и че всички неща са преходни, подчинени на определен ритъм и на определена периодичност. Никой днес не се съмнява, че подобно в...


Автор: Лияна ФЕРОЛИ
Категория:

Дата: 2015-01-05 23:22:49

Металотерапия - ПЛАТИНА

Металотерапия - ПЛАТИНА

р. платина; а. platinum; и. platin; ф. platine; исп. platinoДумата платина идва от испански език - platina (Pt), умалително от plata (сребро) заради приликата в цвета. Названието е дадено от испанците при намирането на платина при река Рио дел Пинт...


Автор: Лидия СТАРИКОВА
Категория:

Дата: 2015-01-25 22:58:07

Път на надеждата

SRT е един сравнително нов метод на самопомощ, чрез който да достигнем най-бързо до душевна и физическа хармония. Той ще бъде представен в София на 12 април от едно семейство чехи, които са създали близо до Прага свой център за духовна култура, нареч...


Автор: Милослав БАУЕР, Чехия Квалифициран преподавател
Категория:

Дата: 2015-01-13 12:15:12

АЛХАМБРА - Поезия и архитектура в мавритански стил

АЛХАМБРА - Поезия и архитектура в мавритански стил

След финикийци, келти, римляни и вестготи, на Иберийския полуостров започва ислямска инвазия от Африка през 711 г. Араби и бербери преминават Гибралтар и основават емирства на полуострова, управлявани от представители на водещите мюсюлмански династии...


Автор: Мариана ПРАМАТАРОВА

Дата: 2015-01-17 23:02:42

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 6

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите- Вярно ли е твърдението, че Никола Тесла е открил как се добива енергия от земното поле? Има твърдения, че с неговите енергийни опити е свързано и падането на Тунгуския метеорит....


Автор: Цветана КАЧЕРИЛСКА e-mail: anarilska@mail.bg

Дата: 2015-01-20 15:27:51

вестник Квантов преход 2011 - 2024