Металотерапия - ПЛАТИНА в брой 6

Металотерапия - ПЛАТИНА
Категория: Минералотерапия

р. платина; а. platinum; и. platin; ф. platine; исп. platino

Думата платина идва от испански език - platina (Pt), умалително от plata (сребро) заради приликата в цвета. Названието е дадено от испанците при намирането на платина при река Рио дел Пинта в Колумбия.

Много рядък елемент и като самороден метал се среща по-рядко от златото и среброто. Самородната платина съдържа 50% Pt, останалата част са примеси от желязо (Fe), никел (Ni), паладий (Pd), иридий (Ir) и родий (Rh). Кристализира в кубична сингония. Среща се под форма на малки зърна, пластинки, рядко кристали, плътни агрегати, самородки и включения. Най-големият намерен досега къс тежи 8 кг. Цветът е светлосив до сребърно-бял, с жълтеникав оттенък. Няма цепителност. Твърдостта й е 4 - 4.5. Относителното тегло - 21.5. Платината е ковка, парамагнитна и химично не е активна. При стайна температура е устойчива към всички реагенти, освен нагрята царска вода и бром. Среща се във вид на самороден метал, негови сплави и сулфиди. Намерена е и в каменни метеорити.

Платината е известна от древни времена в Египет, Етиопия и др. Описана е като самостоятелен метал през 1752 г., а в чист вид за пръв път е получена през 1803 г. от английския учен У.Х. Уоластън.

Широкото й приложение се дължи на нейните ценни качества. Използва се в химическата промишленост, в електрониката, зъботехниката, бижутерията и фотографията, като катализатор при производство на органични и неорганични вещества, за съдове при добив на сярна киселина, за изработване на хирургически инструменти и др.

В скъпи ювелирни изделия използват сплави с 5-10% иридий или 5% рутений. Като ювелирен материал я използват за вграждане на диаманти, аквамарини, топази, опали и перли.

В Диамантения фонд в Кремъл (Москва) се съхраняват някои от най-големите самородни късове платина, като два от тях с маса около 8 кг.

Най-големите находища на платина са в Онвервахт (Трансваал), Бушвелд (Южна Африка), Съдбъри (Канада), Нижни Тагил (Урал, Русия).

В България платина е установена в находище Елаците, край с. Голямо Каменяне (Крумовградско) и с. Добромирци (Златоградско), без да има промишлено значение.

Из „Камъни за нашите души”

Статията е прочетена 3922 пъти
Назад към брой 6Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024