Обръщение на Светлана Косева - Кандидат за вицепрезидент на Република България в брой 183

Обръщение на Светлана Косева - Кандидат за вицепрезидент на Република България
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

ОБРЪЩЕНИЕ НА СВЕТЛАНА КОСЕВА - Кандидат за вицепрезидент на Република България от ПП „Русофили за Възраждане на Отечеството“

Днес, сред беснеещи неолиберални страсти, медицински фашизъм, колониална подмяна на ценности, разполагане военни бази на НАТО на наша територия и превръщането ни в прифронтова държава срещу Русия – аз, като майка на двама сина и православна християнка търся опование във Вярата и духовните сили на българите – заедно да съхраним Отечеството си и да претворим това божествено място – България в „Зона на Мира“.

 Уважаеми сънародници, ПРИЯТЕЛИ!

България е страна – Майка на Славянско Православната цивилизация. Академик Дмитрий Лихачов определя страната ни като „Държава на Духа“. Това ни задължава да търсим спасителен път за българите именно в този духовен БРОД на Вярата, през който да преведем народа си към просперитет и достоен живот.

Днес, сред беснеещи неолиберални страсти, медицински фашизъм, колониална подмяна на ценности, разполагане военни бази на НАТО на наша територия и превръщането ни в прифронтова държава срещу Русия – аз, като майка на двама сина и православна християнка търся опование във Вярата и духовните сили на българите – заедно да съхраним Отечеството си и да претворим това божествено място – България в „Зона на Мира“.

Много се изговори и изписа в пространството за икономически, политически, корупционни, здравни, глобални, военни и какви ли не – всякакви проблеми, връхлетели болното ни общество от десетилетия… Изборите в България се превръщат в грозна професия, която отдавна девалвира същността на понятието  „демокрация“. Тези процеси бяха и първопричината, която накара голяма част от нашите сънародници да предпочетат „Терминал 2“. Не по-малко значим е проблемът със съдбите на нашите бедстващи сънародници в българските диаспори по света, където геополитическите интереси прегазват човешките им права и свободи. Днес цяла част от изконната, историческа цялост на България, наречена „Северна Македония“е заложена на картата на националните ни стремления и интереси, а сънародниците ни там – обезличени…

Като кандидат за вицепрезидент имам желание да се обърна специално към вас, нашите сънародници зад граница.

По данни на Националния статистически инситут, населението на България към 31 декември 2020 г. е 6 916 548. Спрямо предходната година то е намаляло с 34 934 души. Предвид тези и още множество черни факти за Родината ни, няма как да не сме обезпокоени от демографската катастрофа, която е застигнала Отечеството.

Впечатляваща е активността на българите зад граница и стремежът – с придобития труден и изстрадан опит, да дадете градивния код за вашата значимост за Съдбата на Род и Родина и очакваната от всички нас тук на онзи непознат, нов за българите феномен, тази така необходима, според мен – решаваща ваша роля в обществения живот на страната ни.

Дълбоко вярвам, че ние с вас – както с българските диаспори по света, така и с българите, живеещи в чужбина – сме едно неразделно цяло и сме длъжни заедно да намерим алгоритъма и пътя за взаимността и да създадем онзи БРОД към България, който да осигури вашата значимост при изграждането на една нова, мирна и просперираща България.

Същевременно ние, българите притежаващи необходимия потенциал и талант.., нека продължим, както болшинството от вас отдадоха много за да отстоят гордо своята идентичност и вяра, да продължат да градят и отстояват позитивния и достоен имидж на България по света.

Фактът, че извън България живеят над 3 милиона българи, ни задължава в името на интересите на страната да утвърдим диалога с тях, да планираме и спешно да изградим дългосрочни механизми за взаимодействие с държавата и взаимно подпомагане.

Българският президент, следва да посвети усилия в няколко основни цели:

Да работим за единението на българите по света.

Да се приеме програма с участието на българите по света за разработването на визия и въвеждането дългосрочна държавна политика спрямо българите в чужбина.

Предвид значимостта на една подобна политика за демографското оцеляване на нацията, тя следва да придобие статут на основен жалон в бъдеща национална доктрина на страната.

Визията за българите в чужбина на нашата кандидат президентска двойка и на „Русофили за Възраждане на Отечеството“ е политиката на държавата да бъде ориентирана към:

– усъвършенстване на културната политика на българската държава спрямо българските общности зад граница; възраждане на българското национално самосъзнание  и защита на националната ни идентичност сред диаспорите по света;

– създаване на съвременни механизми за взаимодействие на българите в България и тези – по света;

– разработване на функционална стратегия за осъществяване на по-добър диалог и взаимодействие между българските общности зад граница и българската държава;

– основаване на „Национален съвет“ за българите зад граница със състав и статут на държавно национално представителство, а защо не и Министерство на българите в чужбина;

– разработване на институционално ниво концепция, относно политиката на Република България във връзка с трудовата миграция;

– създаване на фонд, осигуряващ средства за подпомагане на дейността на българските организации по света.

Към настоящия момент броят на българските училища в чужбина е 375, развиващи родолюбива дейност в 47 страни на света. Във връзка с това да се разработи Национална програма, улесняваща реинтерграцията на завърналите се в България деца и бързата им реализация в българската образователна система.

Желая да подчертая значимия принос на Асоциацията на българските училища в чужбина – най-голямата организация на българите зад граница, обединяваща българи на 6 континента и допринасяща за съхраняването на националната идентичност, традиции, език и култура. „Българските училища в чужбина като явление са един от неоспоримите успехи на българския дух, неоспорим успех на България!“ – посочва д-р Боян Кулов, първи председател на АБУЧ.

Уважаеми сънародници,

В днешния напрегнат и труден свят, нека всички ние, българите в България и извън нейните предели, следвайки думите на апостола – „Времето е в нас и ние сме във времето“ –  здраво да стиснем ръце в името на бъдещето и еднозначно и заедно да заявим  „Време е за България“!

Статията е прочетена 1887 пъти
Назад към брой 183Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024