ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ в брой 1

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите

- Ще бъде ли победена старостта?

- Сега се правят опити за отсрочване на старостта. Дали старостта ще отстъпи?! На съвременния човек му липсват знания за това. До няколко века ще бъде победена. Това, което сега наричате старост, ще се превърне в опитност, а не в деградирала материя. На духа не му е потребна деградирала материя.

- Кога ще се отвори третото око на земните хора?

- Повече способности ще владеят хората от VІ раса; за V раса те са изключения. Като овладеят телепатията, ще станат ясновидци. След век ще стане масово това явление. Но не ще е еднакво за всички хора. На мнозина и сега е отворено третото око.

- Вредно ли така популярното изкуствено отваряне на чакрите?

- Да се въздейства мощно на енергийните канали е голямо напрежение. На това напрежение не би издържал всеки. На чакрите не бива да се въздейства насилствено. Не насилвайте енергиите. Ако не владее енергията, човекът как ще я държи под контрол? Какво ще прави с тази енергия?! В какво ще я вложи, вие знаете ли? Когато чакрите се отварят естествено, тези въпроси отпадат. Тогава индивидът е готов за енергийна работа и обмен.

- А как да познаем кога чакрите ни вече са отворени?

- При отварянето се премахва напрежението, защото се премахва блокираната енергия. Усещате как владеете вече тялото си, владеете мисълта, чувствата. Вие търпеливо и добронамерено работите с енергията на космическо ниво – отдавате и приемате. Ставате естествен трансформатор на енергиите, които пропускате да текат през вас. На физическо ниво се усещате по-спокоен, по-търпелив, по-сигурен.

- Извънземни правят ли опити със земните жители?

- Да, правят се опити за проучване на генетичния материал и органна трансплантация, но със съгласието на земляните. За да се избавят от стреса информацията се заличава частично или напълно от паметта им. Добронамерени са тези опити. Същества на високо духовно ниво ги провеждат. На хората се помага, не се вреди, но е по-добре да нямат спомени.

- Спазва ли се принципа за ненамеса в земните работи от извънземните, когато са на нашата планета?

- По висшеволие може да има намеса, ако хората на Земята излязат извън границите на разумното – за поддържане на вселенската хармония, за равновесие на Цялото. Намеса безцелна, произволна не може да има. При желание, по молба на някои хора също може да има помощ, но се спазват строги правила. Има допустима и недопустима намеса. Допустима е добронамерената и гарантираща хармонията намеса.

(Следва)

Статията е прочетена 1527 пъти
Назад към брой 1Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024