Пазителите на градината - част 10 в брой 126

Пазителите на градината - част 10
Категория: Сърцето, душата

Древната астронавтска теория, според която човешката еволюция се дължи на извънземните, се потвърждава от млад мъж, подложен на хипнотична регресия. Той разбира, че е на Земята за пръв път, и разкрива историята за произхода на земния живот. Всичките му предишни съществувания са били в други светове и други измерения. При по-нататъшното изследване открива, че връзката му с извънземните не е прекратена. Този случай разкрива мотивите за днешните контакти между НЛО и хората, надеждите и очакванията на нашите създатели за тяхната градина. Описани са планетарни цивилизации, техните градове, технологии и стремежи. Читателят получава ярки впечатления за живота в четири- и петизмерните светове.

Пазителите на градината - част 9

Д: Знам, че учените са най-нетърпеливи да общуват.

Ф: Те всъщност нямат какво да кажат. Хората от Земята могат да изнасят много малко неща, които да са от полза за жителите на другите планети.

Д: Това вероятно е вярно. Но аз мисля, че те ще търсят знания, ако въобще могат да ги разберат.

Ф: Да, това търсят, но знанието би могло да бъде иэползвано, за да наранява. На този етап това именно е същината на ситуацията. Тази планета трябва да развие своята съзнателност, преди да полryчи и усвои познанието. Много хора на Земята мислят, че сме сами. Те приличат на отшелник, израснал сам в горите или пустинята, който в своята изолация естествено смята, че е единствен. Защото отшелникът в пустинята няма да научи уроците, които ще научи отшелникът, който върви по улиците на града. Така и вашата планета е отшелническа. Индивидите, които живеят на тази планета, ще научат много уроци, като например какво е чувството да бъдеш сам във Вселената. Еволюцията на вашата планета е от такова естество, че тя трябва да бъде изолирана, за да научи своите уроци. В този свят се раждат много хора, които живеят в самота, эа да научат своите уроци. Същото важи и на планетарно ниво, защото всяка цивилизация трябва да научи своите собствени уроци. Като цивилизация вие трябва да научимте уроците на самотника, а след това да пристъпите в реалния свят и да използвате уроците на самотата. Земята в никакъв случай не е разположена в центъра на Вселената, а по-скоро в нейкия заден двор. Това не е случайно, а преднамерено. Целта е била тази цивилизация да е в задния двор, но самата тя не е заден двор. Не искаме да ви обидим. Не се чувствайте подценени. Искам да кажа, че тук не се случват много неща. Тази раса е била оставена в изолация в името на собствения й прогрес. Разбираш ли, защото ние - казвам ние, защото в момента и аз съм един от вас - човешката раса, сме район или раса, която израства. Това не е единствената раса. Това е раса, чиято съдба е да се развива на тази изолирана планета, за да стане вселенски съсед, което е неизбежно.

Д: Знаеш ли зa други населени планети в Слънчевата система, с които бихме могли да общуваме?

Ф: На първо място бих се запитал защо някой би го поискал, като се има предвид състоянието на Земята в момента. На второ място бих искал да ти задам въпроса дали имаш предвид планета на същото ниво на еволюция?

Д: Мисля, че това търсят учените, нещо с което биха могли да общуват.

Ф: Има планети, които са далеч под тази планета в своята еволюция. На този етап учените имат намерение само да се доберат до нещо, което би представлявало доказателство за наличието на други живи същества. Това обаче е някак… Не ми е приятно да използвам думата нелепо, но е тъжно, като се има предвид състоянието на планетата в този момент. По-добре, много по-добре би било да се научите да общувате един с друг на тази планета, вместо да се опитвате да поемате новото бреме на опознаване на чужда култура.

Д: Да, но има ли в Слънчевата система на Земята по-високо развити планети?

Ф: Не, не и в Слънчевата система на Земята. Както вече казах в съэвездието Сириус има планети, които са по-високо развити от Земята. В този момент те са най-близо до земята. Ако приемем обаче, че разумът тук е вид болест, то никой не би искал да се зарази от контакта си с болния. Това състояние на разума поставя много сериозно задължение пред човечеството. Това не се приема лесно от Вселената. Сърцевината на човешкото съществуване е засегната от този разум и ако щеш, цялата му еволюция се спъва от тази болест. Но не, няма друг разумен живот в тази Слънчева система в този момент. Дори до микроскопично равнище, както бихте се изразили вие, не знам дя има други. Възможно е, но не и в личната ми сфера на съществуване.

Д: Значи щe трябва да търсим другаде?

Ф: Ще трябва да търсите на места, до които никога не сте стигали. Но е много по-добре да изчистите пиесата тук, отколкото да търсите нова пиеса другаде.

Д: Да, разбирам какво имаш предвид, но все пак е трудно да спреш търсенията на науката. Струва ми се, че твоята планета, която описа, наистина е много високо развита.

Ф: Сравнително. Със сигурност има много планети, които са далеч по-раэвити. Но в сравнение със Земята, да, тя би могла да се приеме эа високо развита.

Д: Преди известно време когато говореше за эемеделието, спомена, че не знаеш нищо за него, защото mовa не е избраната от теб област. Коя е твоята област?

Ф: Личната ми област винаги е била научната, това, с което се занимавам и в момента на тазн планета. На другата планета работех с енергия, насочвах я, за да бъде използвзна за различни цели. Така енергията може да бъде използвана в комуникациите, навигацията или индустрията. Всеки работи в конкретната област, която е избрал. Това е конкретната област, която избрах аз, което определено не означава, че тя е по-добра или по-лоша от всяка друга. Това просто е моят личен иэбор.

Насочих го към времето, през което е изпълнявл своето занятие. Нямах представа какво можеше да представлява тази работа.

Заемах длъжността енергиен раэпределител. Работех с енергиите, които се използваха на планетата. Приемах и разпределях енергии. Има много енергии, космични и планетарни по своята природа, които могат да бъдат насочени и изпратени на онези, които искат да ги използват.

Д: Имате ли лаборатории или места, където се извършва тази дейност?

Ф: Да, има изследователски райони. На физично ниво абсолютното знание не съществува. Винаги могат да бъдат откривани нови знания, дори на далеч по-напредналите планети. Винаги съществува новото или най-новото, току-що откритата информация.

Д: Значи и вие не зиаете всичко, човек би си помислил, че сте открили всеки възможен начин за използване на енергията.

Ф: Съществата, които са на божественото или крайното ниво, нивото на Създателя, с право могат да твърдят, че притежават това познание. Ние обаче сме далеч от това ниво и трябва да го открием сами, със собствени усилия.

Следва.

Статията е прочетена 1002 пъти
Назад към брой 126Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024