Пазителите на градината - част 11 в брой 127

Пазителите на градината - част 11
Категория: Сърцето, душата

Пазителите на градината - част 10

Древната астронавтска теория, според която човешката еволюция се дължи на извънземните, се потвърждава от млад мъж, подложен на хипнотична регресия. Той разбира, че е на Земята за пръв път, и разкрива историята за произхода на земния живот. Всичките му предишни съществувания са били в други светове и други измерения. При по-нататъшното изследване открива, че връзката му с извънземните не е прекратена. Този случай разкрива мотивите за днешните контакти между НЛО и хората, надеждите и очакванията на нашите създатели за тяхната градина. Описани са планетарни цивилизации, техните градове, технологии и стремежи. Читателят получава ярки впечатления за живота в четири- и петизмерните светове.

Д: В сграда ли работиш?

Ф: Да, има отделен район. Ниско, кръгло помещение с издигнат - замисля се за превода - олтар, който е в идеалния център на вихрушката. Защото на планетата съществува вихрушка от енергии. Просто трябва да си във вихрушката и да насочваш енергията към онези индивиди, които нскат да я използват. Това е предназначението и на кръглата форма - да не наклонява към нито една посока.

Д: Опитвам се да си представя това. Седиш или стоиш в тази цеитрална част?

Ф: Има издигнат олтар и свещеникът - замисля се за превода - застава в центъра на вихрушката и насочва енерrията към индивидите, които искат да я получат.

Д: Използвате ли физически средства при тази дейност - машина, пулт или нeщo подобно?

Ф: Да, има помощни инструменти. Те са кристални или са изградени главно от кристали или кристалоподобни материали. Работата обаче е по-скоро мисловна, отколкото физическа по своя характер.

Д: Ще можеш ли да нарисуваш част от инструментите, когато се събудиш?

Ф: Мога да нарисувам груба скица на олтара. На този етап обаче не би било редно да се опитвам да преведа в рисунка нещата, които имат характер на инструменти. Създадох у Фил постхипнотичното внушение, че ще може да нарисува работното си място.

Д: Всеки ден ли ходиш да работиш на това място?

Ф: В някои случаи е необходимо да се работи в продължение на дълги периоди от време, а в други не е необходимо. Тоест всичко зависи от потреблението. Има и други като мен в други вихрушки от същия тип, които биха могли да ми окажат помощ.

Д: Помислих си, че тази работа навярно трябва да се върши постоянно.

Ф: Не е точно така, защото постоянният престой във вихрушката не би бил здравословен за разпределителя, защото това би причинило бързо износване на индивида или остаряване.

Д: Дълга подготовка ли се изисква, за да се научиш да правиш това?

Ф: Много… (Дълга пауза – трудно му беше да намери думата.)

Д: Учене?

Ф: Морал в неговата най-чиста форма, за да може енергията да бъде възможно най-чиста. Защото разпределителят би могъл да помрачи енергията, ако не притежава високи морални добродетелн, Това е еквивалентен превод. Липсва му нещо от гледна точка на широта на възприятието. Въпреки това става ясно, че разпределителите трябва да притежават абсолютни добродетели. Чиракува се при майстор-учител. Тези, които проявят големи способности, се открояват още в ранна възраст и… (Отново срещаше трудности с думите.) се изпитват и наблюдават за… годност. Голяма чест е да издържиш, защото режимът е много строг и тежък.

Д: Дългo време ли е необходимо за обучекиетпо?

Ф: По-голямата част от младостта и ранната зрелост, еквивалент на завършването на училнще и университет.

Д: Трябваше ли да живееш някъде, за да научиш тези неща?

Ф: Останах вкъщи при семейството си. Училището обаче беше разположено в централизиран район. Считаме, че за да стане индивидът завършена личност, той трябва да получи познания по въпросите на домакинството и храненето от своите родители и да бъде отгледан със своите братя и сестри. Подобно е и разбирането на Земята в момента.

Д: Помислих, че може би е трябвало да напуснеш семейството си и да отидеш другаде.

Ф: Не е така. Тогава не бих получил здравословното иэрастване на характера, което се възпитава у дома.

Д: Харесваше ли ти този тип работа?

Ф: Да, тя беше много удовлетворяваща, защото при изпращането на енергията човек трябва да се настрои на една вълна с получателя и затова може да установи с него психично или телепатично общуване. Така той получава благодарност и споделя енергията по телепатичен път.

Д: Складирахте ли някъде тази енергия, за да я усилите? Или просто я изпращахте директно?

Ф: Не, не се нуждаехме от това, защото Вселената разполага с неизчерпаеми запаси от енергия. Както и на тази планета енергията от вътрешността на планетата и извън нея. Всичко е въпрос на канализиране на енергийните потоци към желаните райони.

Д: Необходими са само определен тип хора, които знаят как да я използват и насочват?

Ф: Точно така.

Д: Какво правеше по времето, през което не се занимаваше с това?

Ф: Участвах със семейството си в много интересни и удовлетворяващи начинания. Също както на Земята ние имаме семеен живот и ни е необходимо врсме, през косто да бъдем с теэи, които обичаме.

Д: Как умря на тази планета?

Ф: Смъртта ми беше причинена от досега с енергиите. Фиэическият живот на разпределителя е по-къс поради интсизитета на енергиитс. Аэ обаче съзнавах това още преди да приема тази отговорност и не смятам, че цената беше висока эа службата ми.

Този разказ эа живота на чуждата планета несъмнено ще се стори скучен и вял на поколението, привикнало да бъде бомбардирано от научна фантастика. Но за мен именно това му придава достоверност. Фил е обикновен млад мъж, израснал с “Междузвездни войни” и други подобнн филми и телевиэионни шоу програми. Със сигурност в разказа му эа планетата имаше достатъчно плодотворна информация и ако беше склонен на това, той можеше да създаде интригуваща фантастика. Вместо това той, изrлежда, бе живял нормално съществуване както всеки средностатистически земен човек, като се изключат по-високо развитите морални и умствени възможности. За мен именно това придава на разказа му истинност и правдоподобност. Подсъзнанието му не се опитваше да ме впечатли по никакъв начин, то просто въэстановяваше спомените си.

КРАЙ

Продължението можете  да проследите на сайта

https://drive.google.com/file/d/0Bz05XsmK0ip-RVE3X3BXVWhIYjQ/view

Статията е прочетена 1598 пъти
Назад към брой 127Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024