Всичко е енергия, всичко е Бог! в брой 126

Всичко е енергия, всичко е Бог!
Категория: Сърцето, душата

За Ирина Войнова и добрата воля

Как човек да се отърси от суетата, от материалните си щения, от дребните и маловажни неща, които изпълват ежедневието ни? Как да поемем отговорността за себе си; как да бъдем в хармония със себе си и света; да се чувстваме силни, а не жертви; кога ще научим уроците си? „Държим съдбата си в свои ръце, ако мислим позитивно и живеем в съответствие с божествените закони – съдбата ни ще се усмихва от всички посоки“ – казва Ирина Войнова от Дружество за активизиране на добрата воля „Джуал Кхул”, която периодично провежда курсове и семинари за радиестезийно обучение.

Светът започва да се променя, „живеем във време на активно духовно израстване и могъщо разширение на човешкото съзнание“. Трябва да се стремим към „разширение на енергийните възприятия и повишаване на личните вибрации“, убедена е Ирина и продължава: „Вибрациите са характеристика на честотата на енергията. Повишаването на вибрациите води до духовна трансформация на човека. Ако неговата вибрация е висока, бърза и чиста, животът му се разгръща с лекота и в синхрон със съдбата му“.

За духовните ни учители, за съдбата, за Бог и други неща разговарям днес с Ирина Войнова - една от основателките на Дружество за активизиране на добрата воля „Джуал Кхул”, което всъщност е първата българска ядка от световната мрежа на Добра Воля – обединение от мъже и жени с добра воля, свързани от желанието да работят в помощ на Планетарната Йерархия.                                                      

Роза МАКСИМОВА

 

- Ирина, ти водиш обучение по ментална радиестезия. Обясни, моля, повече за това - с какво се занимава тази наука, какви са целите на обучението, резултатите?

- Ще започна с един цитат на моя Духовен Учител Джуал Кхул: „Онова, което религията нарича Бог, учените наричат ЕНЕРГИЯ”. Всичко е енергия. Хората вече се събуждат за тази истина, благодарение на широкия достъп до информация чрез книгите, медиите и интернет. Бавно, но безвъзвратно те започват да разбират, че светът има и невидима част, която е много по-голяма от онова, което възприемат нашите сетива. Религиите са наясно с това, но го използват в услуга на своите интереси, които не са винаги чисто духовни. А учените не бързат да разпространяват своите доказателства в тази посока, вероятно защото голяма част от тях са получили обществено признание, титли и материални облаги, защитавайки съвсем противоположни позиции. Но времето се подчинява на различни закони и колкото и да се опитват да задържат нещата, бутилката е вече отпушена под напора на квантовите открития. Радиестезията е наука за енергията. Нейното приложение дава практически знания как да я използваме в своя полза. Щом всичко е енергия – това безкрайно богатство е достъпно за всички. Информацията също е вид енергия, а няма нищо по ценно от нея. Голяма част носим в себе си - в нашето подсъзнание като закодирана памет от предишни животи, в нашите собствени торсионни полета и в торсионните полета на всичко съществуващо. Всяко нещо, изградено от атоми, притежава торсионно поле. А то е изцяло информационно.

Радиестезията ни помага да разберем, че материя и съзнание е едно и също – всичко е одушевено. Различават се просто по вибрациите. В камъните тези вибрации са толкова ниски, че не могат да се доловят със съвременна апаратура. Но в кристалите това е доказано, тъй като те са в по-напреднал стадий в еволюцията на минералите. Радиестезията се дели на физикална и ментална. Физикалната е метод, при който се работи с физическите свойства на вълните и техните параметри, а законите, на които се основава, са от физиката и механиката. Менталната радиестезия работи изключително на енергийно и енерго-информационно ниво и там преобладават квантовите закони. Важна област е медицинската радиестезия, чийто спектър на възможности се разширява със всеки изминал ден. Инструментите, използвани в радиестезията, се наричат детектори. Такива са махалото, багетите, вълномерите. Най-важният инструмент за радиестезиста, занимаващ се с ментална радиестезия, е махалото. Но по желание може човек да работи с багети или вълномери - специални апарати, с които се отчитат физическите величини на изследваните обекти. Няма значение инструментът. Всеки от тях играе ролята единствено на преводач -транслатор, който превежда информацията на разбираем за нас език. Тя идва чрез нервната ни система. А отговорите произхождат от нашето подсъзнание, съзнание или висшето ни съзнание, информационните полета на планетата, галактиката или вселената.

За какво служи? Радиестезията ни помага да изчистим средата, в която живеем от вредни лъчения на подземни води, разломи, от лъчения на Хартман и Кюри, електромагнитни въздействия, електрически уреди и електроника, от сугестивни въздействия – магии и психо-вампиризъм. Радиестезията ни помага да изберем най-подходящите за нас храни, лечение, билки, медикаменти, козметика, приятелско обкръжение и всичко, за каквото се сетите. Няма област, където радиестезията да не може да се приложи.

В нашето Дружество за активизиране на добрата воля „Джуал Кхул” периодично провеждаме курсове и семинари за радиестезийно обучение. То включва пробуждане на сензитивността на хората към информационните лъчения, способността им да формулират ясно и точно въпросите, които ги интересуват, и нещо много важно - как да избягват нежелани аурични намеси.

- Твой духовен учител е Джуал Кхул. Запознай ни с него, с неговото учение - накратко.

- Джуал Кхул е един от най-известните духовни Учители – представители на Планетарната Йерархия. Заедно с Майтрея, Ел Мория, Кутхуми, Исус, Иларион, Сен Жермен, Серапис Бей и стотици други, чиито имена не знаем, всички те подпомагат еволюцията на човечеството и планетата. Заедно с Ангелската Йерархия, която е друг път на еволюция, но е свързана с човешкото царство. Шамбала е реално съществуващ духовен център, но в етерното измерение, затова е недостъпно за хората, освен ако специално не са призовани, както преди десетилетия това се случва със семейство Рьорих, с Мадам Блаватска и други, за които не знаем. Учителят Джуал Кхул е допринесъл мъдростта на Древните да стане достъпна за хората. Това той постига благодарение на десетките книги, които е продиктувал на Алис Бейли. Голяма част от тях са преведени на български език и се разпространяват сред хилядите търсачи на истината. Освен с Алис Бейли, Учителят Джуал Кхул заедно с Учителите Кутхуми и Ел Мория, са работили с Елена Блаватска за създаване на Теософското движение, а в резултат на техните диктовки са уникалните знания от книгите й „Разбулената Изида” и „Тайната доктрина”. Голяма част от съвременните научни постижения доказват автентичността на тази информация. Знае се със сигурност, че томовете на Блаватска са били между любимите книги на Алберт Айнщайн.

Телепатията е начинът, по който контактуват духовните водачи, наставници и Учители с хората от физическия план. Една голяма част от нашите идеи и мисли са по тяхно внушение. Когато постъпваме в полза на справедливостта, любовта, състраданието, когато творим добро, независимо дали в ежедневието или в областта на изкуството, това означава, че душата ни е във връзка с нашите ментори. За жалост „слухът” ни най-често е повлиян от ежедневните грижи да устояваме егоцентричните си стремежи, вместо да отделяме внимание на душата и нейните потребности да изявява доброто. Твърде голямо значение отделяме на страховете си как изглеждаме, печелим ли достатъчно, какво ще кажат околните, как ще се представим в училище или на работа, как да угодничим на шефовете, какво повелява религията и т.н. Това е контролът, упражняван от нашия ум и заглушаващ петимните ни нужди и стремления. За Джуал Кхул може да се прочете много в интернет, но тук ще спомена, че той освен Учител, е и могъщ лечител и това е отразено в двете му книги „Езотерично лечение”.

Друго велико знание, което той ни дава, е как да изграждаме своята реалност и да влияем позитивно на обстоятелствата и средата, която обитаваме. Това той разглежда обстойно в книгата си „Трактат за бялата магия”. Аз няма да изброявам всичките му трудове, но искам да спомена още за една, малка по обем, но много актуална за времето ни книжка „Новата поява на Христос”. В нея става въпрос за неотменността на космическите закони, които периодично, през големи цикли от време, създават условия за намесата на вестители, Аватари, в човешката еволюция. Точно това се е случило преди две хиляди години, с идването на Исус Христос, и по силата на същите тези закони, отново предстои да се случи. Всички книги на Джуал Кхул, дадени чрез Алис Бейли, са уникални и носят знания, които все още човечеството сякаш не е готово да разбере и асимилира.

- Напоследък хората са доста напрегнати в емоционално отношение, което пък води до здравословни проблеми. Как можем да си помогнем сами, за да си върнем душевното спокойствие и равновесие?

- Напоследък... Бих казала, че хората с ниско ниво на съзнание винаги са живели и живеят трудно и напрегнато. Според целите, които си поставят, според приоритетите в живота си. Всички ние се раждаме по няколко причини: 1) да научим определени уроци; 2) да свършим определени задачи, най-често в полза на другите; 3) Да изчистим една част от кармичните си дългове (уместно е тук да отбележа, че по-голямата ни част от кармата бе анулирана от Йерархията по време на събитията около 2012;

Всеки се инкарнира с индивидуален божествен план. Той е закодиран в нас, но при раждането ни е отнета паметта за него. Но казано на шега, животът има по-голямо въображение от самия Бог. Попаднали във водовъртежа му, хората започват да си играят на богове и да съчиняват свои сценарии. Когато човек се отдалечи от този план, т.е. отделя внимание, влага енергия, време и емоции за неща, които го отдалечават от истинските цели, заради които се е „приземил”, неговите духовни водачи започват да го предупреждават по най-различни начини. Опитват се телепатично да го пренасочат, изпращат му десетки знаци от най-различен характер. Но той, увлечен от желания за материални облаги, власт или удоволствия, остава буквално глух и сляп. Болестите са крайна мярка – те започват като сигнали и много често съответстват по вид на психологическата причина, заради която му се дават. Например: ако ви болят зъби, означава неспособност да смелите някакви идеи или ситуация; запекът пък е отказ да се освободите от стари навици, спомени, идеи; причината за наднорменото тегло идва предимно от чувство за несигурност, страх от бедност или липса на закрила; проблемите в гръбначния стълб подсказват липса на опора, прекомерно натоварване... Ако човек се научи да чете сигналите, които му се подават, ако реагира адекватно на тях и предприеме промяна в своето поведение, мисли, реч, ако призове искрено своите водачи за помощ, нещата се оправят.

Аз съм „за” алтернативната медицина. Човек е най-добрият лечител, щом се касае за собственото му здраве. Има, разбира се, случаи, когато трябва да се обърне към официалната медицина или за лабораторни изследвания, но познавам хора кихнат ли и хукват към личния си лекар... И други, които от сутринта подреждат еднометрова редица с хапчета – по брой и по час. Различни по големина и цвят... за целия ден...

Обикновено хората ме питат, защо Учителите допускат цялата тази несправедливост, болести, убийства, войни... Ами народът ни го е казал точно и ясно: „Каквото дробиш, това ще сърбаш”. И още: „Каквото повикало, това се обадило”. Точно така стоят нещата. Това, което ние създаваме – добро и лошо, само ние можем да поправим. Земята е планета на свободния избор.

- Какво е съдба? Трябва ли да вярваме, че има нещо предварително начертано и ние сме му подвластни, или можем да управляваме живота си?

- Има две големи групи хора. В първата група попадат хора, които не вярват в прераждането, а във втората – са тези, които вярват или знаят, че човек идва от някъде и ще се завърне там, когато му дойде часът. Хората от тези две групи са много различни и по своята философия, и по своето възприемане на живота, и по своето жизнено поведение.

Животът на човека е най-точното огледало на неговото ниво на съзнание. Той е отражение на хаоса в човешкото мислене и поведение. Няма нищо, нищичко случайно. Това, което наричаме случайности, е само нашата неспособност да откриваме връзка между онова, което ни се случва, с това, което вършим и мислим. Държим съдбата си в свои ръце, ако мислим позитивно и живеем в съответствие с божествените закони – съдбата ни ще се усмихва от всички посоки.

Но какво дава 12-класното образование днес? Дванадесет години всеки ден децата ни ходят на училище за да учат. Изразходват се пари за сгради, за учители – милиони годишно. Какъв е резултатът? За мен тези хиляди дни на обучение е изгубено време и средства, щом не могат учителите да научат децата на едно единствено нещо: не прави на другите това, което не желаеш на теб да ти направят. Представи си за миг!... САМО ТОВА АКО ДЕЦАТА НАУЧАТ, животът ще е рай, а планетата – райска градина.

Публикуваме със съкращения

Статията е прочетена 678 пъти
Назад към брой 126Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024