Защо е уникална Христовата смърт на кръста? в брой 126

Защо е уникална Христовата смърт на кръста?
Категория: Сърцето, душата

"Съразпнах се с Христос и сега вече не Аз живея, но Христос живее в мене..."
Апостол Павел от Посланието му до галатяни

Смъртта на Христос е доброволна.

„Аз давам живота си. Никой не ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам“.

Пророк Исая: „Той бе угнетяван и измъчван, но не отвори устата Си; като агне, водено на клане“/Исая 53:7/ Исус не се противеше. Вместо това на кръста Той се молеше за тези, които Го разпъват: „Отче, прости им, защото не знаят какво вършат“. Исус знаеше, че това е чашата, която трябваше да изпие до дъно. Чашата, за която се молеше в Гетсиманската градина: „Отче, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, но не моята воля да бъде, а твоята“.

Уникалното  е, че Той даде живота си доброволно да бъде убит от човеците. Исус каза: „Аз давам живота си. Никой не ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам.“

Яков в своето послание казва: „Осъдихте, убихте праведния и Той не ви се противи“ /Яков 5:6/

Смъртта на Христос е уникална и по друга причина. Защо? Защото Той умря вместо нас.

Пророк Исая казва: „Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония, на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме“. Това означава, че Христос е пострадал вместо нас. Той е застанал на наше място. Той беше предаден за прегрешенията ни. Божият гняв падна върху Него. Човек не би могъл сам да изкупи греховете си. Затова Исус доброволно дава живота Си, като изтърпява последствията от нашите грехове. Както в Стария завет, когато човек е съгрешавал, той е трябвало да отиде при свещеника в храма с агне – едногодишно агне без недостатък. Тогава свещеникът символично е прехвърлял греховете от човека на агнето. И то е трябвало да умре вместо грешника. Исус Христос е нашето агне. Той е Божият агнец, който понесе нашите грехове. Йоан Кръстител, виждайки Исус, го посочва и по Божие откровение казва: „Ето Божият агнец, който носи греховете на света“. /Римляни 5:6,9/.

Смъртта на Христос е уникална и по друга причина. Защото е победоносна.  Апостол Павел казва за Христос: „В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, опрощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“/ Ефисяни 1:7/ Смъртта на Христос на кръста обезоръжи началствата и властите /Колосяни 2:15/.

Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола /1Йоан 3:8/.

Смъртта на Исус на кръста е победоносна. Той умря на кръста, за да даде вечен живот на всички, които вярват в Него /Йоан 3:16/

Смъртта на Исус на кръста носи неизброими и вечни благословения.

В 1 Коринтяни 1:23 се казва: „ А ние проповядваме един разпнат Помазаник – за юдеите съблзън, а за езичниците глупост“. Но, както казах, зависи от гледната точка.

Някои гледат на кръста от човешка гледна точка, а ние гледаме на Него от Божия гледна точка. Според определената Божи воля Исус трябваше да бъде издигнат на кръст, както медната змия, която беше издигната от Мойсей в пустинята. И подобно на медната змия на върлината, всеки, който погледнеше към разпнатия Христос на кръста с вяра, той ще бъде спасен и ще има вечен живот.

 Както казва апостол Павел: „Съразпнах се с Христос и сега вече не Аз живея, но Христос живее в мене, и живота, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе си за Мене“ /Галатяни 2:20/.

Затова считайте себе си мъртви за греха и живи за Бога.

Проповедник Лука Шиндаров

Статията е прочетена 619 пъти
Назад към брой 126Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024