Да откриеш другостта в брой 124

Да откриеш другостта
Категория: Сърцето, душата

В информационния поток, с който ни заливат медиите и световната интернет мрежа, е трудно да се осмисли и открие същественото  за човека и времето. Докато  пътешествията, опознаването на други земи и народи,  отключват  сетивност, провокират емоции, създават връзки и  материал, който гради  паралелен свят-света на  пътуващия  човек, приемащ или не каузи, идеи, промени..

Новата книга на Евелина Тодорова „Кръстопъти на времето“,   създава   реалност, която гради мостове  във времето , преоткрива“ уж  познати“ територии. Талантлив пътеписец, тя разказва вълнуващо и достоверно за въпиющата потребност на съвременника от общуване.

Четирите  части, могат да се възприемат и като четири отделни  книги, обединени  от идеята за тържеството на  доброто и красивото в съвременния свят.  Създават по-различни представи за Европа и Мала Азия. Освен с  ценна информация ,писателката преоткрива   с  ума и сърцето си   държави,градове, исторически и културни обекти,  личности и събития , белязани от духовното минало ,но  сериозно засегнати от проблемите  на  политиката и съвременния свят .

Първата част „Небесни хора“,  представлява дневник- пътни бележки за  начинанието на първите  33 ентусиасти-поклонници,  по пътя на богомилите/ катари/ , решени  да отдадат почит на свещения   дух, прекосявайки  Италия и Франция и достигайки  крайната си  цел- трагичната и величествена крепост, където е била последна битка на катарите -  Монсегюр.Този културен „галоп“, както го определя авторката, предлага не само преживяванията на участниците, но и ценна, малко известна информация за движението в Средновековието на богомилите ,  и как тяхното учение се свързва с  това на катарите. Представени са забележителни културно-исторически обекти ,видени и преживени нетривиално,  и  се е получило интересното четиво, което следва ритъма на пътя   и внушава посланието да бъдем по-духовни , по-хуманни, по-цивилизовани.

 Същата идея носят  и   „През  сърцето на Турция „ и „Кръстопътят Балкани“. Пътеписът за Турция поставя акцента върху  преоткриването на  страната, отворена за света, готова да сподели духовните си ценности. Показателен е епизодът, посветен на свещения град  Кония, люлка на учението на Мевляна“Руми“ и дервишите. Макар и епизодично се  докосваме се до философия ,поразяваща със своята дълбочина и хуманност.

 „Кръстопътят Балкани“ представя калейдоскоп на познатите балкански страни: Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и  Албания, но  от гледната точка на съвременния  човек, анализиращ общото и различното за  кръстопътните  държави . Не са спестени грозните епизоди от недалечното исторически минало , удавените в кръв Дубровник, Мостар , Сараево, заради устремът  на народа  им към свобода и независимост.Посланието се налага непринудено : от самите народи ,тук на Балканите, зависи добруването им, да се развиват  в името на   доброто и красивото. За съжаление, стремежи, които често не са съвпадали  и не съвпадат с  политическите амбиции на управниците!

 „Фрагменти от близо и далеч“ ни връща в далечното минало на 70-те на ХХ век, в  Полша и Унгария, видени през  очите на 19-годишното романтично момиче..което, пътува за първи път и  бърза да сподели преживяното! Интерес ракурс  между минало и настояще! Четивото се разширява  с пътуванията от първите години на прехода ,в периода  1994-95 години, когато жаждата за нови , непознати земи  се усещаше  силно. Гърция, Италия, Франция, Монако са предпочитаните дестинации, като лаконично се разказва за най-впечатляващото: Рим – с месата на папата , Гърция с изкачването на Олимп, Монако с опита да се докоснеш до света на богатите, Ница – с гостоприемството на французите ..

Стилът   е стегнат и динамичен, понякога  се усеща като въздишка и възклицание..! Книгата се  чете много леко , следва  ритъма на преживяването.

„Кръстопъти на времето“ можем да определим като неповторимо приключение на духа, сливане на минало, настояще и бъдеще!

 Да й пожелаем успех!

Слово на акад. Атанас Панчев, произнесено по повод представяне книгата "Кръстопъти на времето" на 25.01.2017 г., в читалище "Петър Берон", гр. София

Статията е прочетена 1481 пъти
Назад към брой 124Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024