Пазителите на градината - част 7 в брой 123

Пазителите на градината - част 7
Категория: Сърцето, душата

Пазителите на градината - част 6

Д: Значи това не е планета на съвършени хора. Имате ли еквивалент на полицията? А право прилагащи органи?

Ф: Не няма нужда от тях, защото всеки сам ръководи себе си. Не е необходима армия или полиция. Военната или правоприлагащата атмосфера просто не е необходима, когато всеки се самоуправлява. Значи нямате проблеми с негативни личности?

Понякога се срещат хора с посредствен ум, а понякога, някой, който действа добре, ще стане не непременно недействащ, но зле действащ. Еквивалент тyк са психичните болести. Има такива, които вследствие на определени обстоятелства просто се самоунищожават или се насочват към преживявания, които ги правят зле действащи.

Д: Искаш да кажеш, че биха могли да наранят околните?

Ф: Не толкова другите, колкото себе си. Помагаме им, като им даваме цялата любов, която могат да приемат, за да могат да разберат своята… грешка. След това им помагаме да се възстановят.

Д: Имате ли затвори?

Ф: Не, техен еквивалент са болниците. Тези хора, бедните нещастни създания се настаняват в болница и им се оказва специално внимание. Наказание обаче няма, защото нарушенията им не са умишлени. Те просто не са разбирали.

Д: Значи сред нaceлениemo ви няма случаи на умишлени нарушения?

Ф: Това се случва толкова рядко, че почти не съществува. Ако някога се е случвало, не съм го знаел, не съм подозирал, че е било умишлено.

Д: Значи еволюцията ви е надмогнала това?

Ф: Точно така, това е еволюционна концепция.

Д: Съществуват ли други раси?

Ф: Има група нисши същества, които благосклонно използваме за изпълнение на задачи и за прислужване. Всъщност те не са нисши. Не гледаме на тях отвисоко. Не ги считаме за нещо по-малко от нас, а просто за по-слабо развити. Имат ниски умствени възможности, но са много полезни. Добиват метала, който използваме. Те са “слуги” в буквален и в преносен смисъл, но ние много се грижим за тях. Те населявали планетата преди пристигането на по-висша раса и били интегрирани в издигането на планетарната съзнателност. На външен вид са като животни, окосмени са, по-дребни са на ръст и с някак приведени рамене. Обичаме малките хора, както нежно ги наричаме и се грижим за тях като за братя.

Д: Но те се използват за извършването на различни задачи?

Ф: Не толкова “използват”, колкото… (Той млъкна, сякаш търсеше подходящата дума.) Преводът е труден, защото тук липсва подобна концепция. Най-близкият съществуващ превод е “робство”, но това съвсем не е точно. Става дума за тотална интеграция. Те знаят мястото си, ние знаем мястото им и приемаме положението. Съществува хармония, която липсва на Земята. Те са приели положението си с много достойнство. Случайното увреждане или както бихме се изразили ние неизправност на тези същества не е преднамерено. Те се разболяват както всички други. Това не е преднамерено, въпреки че причинява затруднения. Важен е умисьлът, а той липсва тук. Съществува единствено стремежът да служат. Поради животинската им природа, ако се претоварват или насилват, могат да проявят свирепост, затова отношението към тях трябва да е внимателно. Но дори това не е умишлено. Това е емоционална реакция на обстоятелствата. Необходимо е единствено отстраняването на стимула и реакцията ще изчезне. Ако не се насилват и не им се противоречи, няма да проявят тази реакция. Тук говоря за вероятности. Това се случва много рядко, но е възможно. Както вече споменах такива случаи не се срещат често защото в голямата си част расата се е “прочистила”.

Д: Тогава не се нуждаете от никакви оръжия.

Ф: Няма оръжия за воюване между хората, но в горите има влечуги с огромни размери, подобни на динозаврите на тази планета, чийто ръст достига до 10 метра. Ако някой отиде в дивите райони на планетата, ще се нуждае от защита. При определени обстоятелства, ако някой обезпокои гнездото им, те ще го атакуват, за да предпазят малките си. Могат да бъдат отблъснати с електрически заряди. Електрошоковият уред е цилиндричен, а в края му е разположен контролен ключ за регулиране на заряда. Носи се чрез дръжка (не е сигурен за думата) и единият му край се опира в тялото на животното, което целим да отблъснем. Точно това оръжие е предназначено за защита, то е отбранително, а не нападателно. То не би убило животното, би го отблъснало. Те бързо се научават да не посягат на тази палка. Научават се да не се доближават след като веднъж са получили токов удар. След като е било толкова близо до нещо, което причинява такава болка, животното веднага се насочва в обратната посока. Но не всички същества са толкова огромни. Повечето не са много по-големи от хората, които използват палката. Те живеят в обрасли, ненаселени райони далеч от градовете. Повечето са влечуги по природа, но не всички. Има и покрити с козина или коса същества. Палките обаче действат еднакво добре на всички.

Д: Никога ли не ви се налага да убивате нещо?

Ф: Бихме могли да стигнем и дотам. Ако това се случи, ще го направим, но винаги се опитваме да отблъснем съществото. Зарядите не са толкова силни, че да убиват. Съществува еквивалент на пушките. Това са оръжия, които използват съответствие на патроните. Те ще бъдат използвани само ако се налага.

Д: Зaщo хората посещават местата, където живеят тези животни?

Ф: Вce още изследваме планетата и това са онези, които са избрали да живеят в такава среда.

Д: Това единствените видове диви животни ли са?

Ф: Като цяло само те са опасни. Има животни или същества от най-малките до най-големите размери. Съществуват многобройни разновидности, макар и не толкова, колкото на земята. Има прилики, но доколкото знам не и точни еквиваленти. Повечето животни в гористите райони са влечуги а и тревопасни. Има и равнини, обитавани от космати същества. Съществуват еквиваленти на рибите или същества, които живеят във водата, и такива, които живеят във въздуха.

Д: Имате ли домашни животни?

Ф: Главно домашни любимци. Има коне или техния еквивалент, които се използват за дърпане и теглене. Единствено тях използваме. Има домашни животни, подобни на маймуните. Има същества, които биха изглеждали много странно на Земята и биха ужасили някое дете. Но те са съвсем безобидни и много любвеобилни, като малки другарчета са. Всички животни изглеждат по различен начин от тези на Земята. Прилики съществуват, но доколкото знам липсват точни еквиваленти. Имат характерни различия от животните, които съм срещал аз. Но не съм се срещал с всички животни на Земята и затова не мога да твърдя нищо със сигурност. От онези, които съм виждал, няма еквиваленти. Някои са по-подобни от други, например, както вече споменах, конят има груб еквивалент на онази планета. А кравата всъщност няма истински еквивалент.

Д: Значи не използвате мляко или друг животински продукт?

Ф: Има животни, които дават мляко, но то не се консумира.

Д: Живеели ли са тези същества на планетата, когато тя с била колонизирана за първи път?

Ф: Някои са живеели, а други са били докарани от други системи. Тук има много неща. Имаме градове, провинция, водопади, птици, дървета и пикници. Нямаме коли, замърсяване или табла за афиши. Това са прояви на земната култура към конкретния момент, които там не съществуват.

Д: Какъв тuп транспорт използвате?

Ф: Има превозни средства, които пътуват по свои пътища. Има такива, които се движат във въздуха и по водата.

Д: Какъв тип енергия използват те?

Ф: Превозните средства, които летят във въздуха, често използват кристали, които ги тласкат. Има обаче и летателни апарати, които работят на принципа на магнетизма. Обвивките им са направени от материали от типа на алуминия. Това са малки превозни средства, които се плъзгат по енергийните течения или пътеки. Тези пътеки силно наподобяват съвременните магистрали на тази планета.

Д: Искаш да кажеш нещо като електрични потоци?

Ф: Грубо казано, да.

Д: Те навярно не могат да се отклоняват от тях?

Ф: Това не е вярно, защото съществува възможност за пътуване независимо от тях. Най-ефективно обаче е използването на тези пътища. защото то не изисква външен енергиен източник, какъвто е необходим при пътуване извън пътя.

Д: Разбирам, те просто се движат по течението и използват друг тип енергиен източник, ако искат да се отклонят? Какъв е този енергиен източник?

Ф: Това е складова клетка, чийто земен еквивалент е батерията. Тя съхранява онази енергия. която впоследствие ще бъде насочена през превозното средство, като ще го поляризира в съответствие със силовите магнитни линии на планетата. Така пътуването се постига лесно чрез поляризация в съответствие с желаната посока, независимо дали тя е успоредна, перпендикулярна или друга.

Д: Управляват ли ce превозните средства пo някакъв начин или са автоматични?

Ф: Да, съществува ръчен контрол. Той силно на уподобява управлението на съвременните автомобили тук на тази планета. В определен момент в бъдещето на Земята ще бъде предоставена информация за конструирането на тези машини, защото те използват енергия, присъща на планетата. Тази енергия не използва изчерпаеми източници като въглища иди петрол. Напротив, този тип енергия е изобилна, неизчерпаема и доста ефективна. Тя ще бъде използвана, без да замърсява околната среда. Това са универсалните концепции, които ще бъдат дадени на това физично ниво на планетата Земя в бъдещето.

Д: Имате ли годишни сезони?

Ф: Не, нямаме. Има постепенна промяна на климата след определен период от години, дължаща се на голямата орбита, която планетата прави около слънцето. Тя е много по-голяма от орбитата, която Земята описва около своето слънце. Смяната на сезоните обаче дaлеч не е така драматична или екстремна, тъй като времето се променя от топло към горещо. Ако съотнесем състоянието на нещата към тази планета може да се каже, че това е преходът от ранното лято към август или късното лято и после отново към ранното лято.

Следва

Статията е прочетена 820 пъти
Назад към брой 123Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024