Пазителите на градината - част 6 в брой 122

Пазителите на градината - част 6
Категория: Сърцето, душата

Пазителите на градината - част 5

Д: Разбирам. Спомена за метални сгради. Използва ли се дърво в строителството?

Ф: Не, не използваме дърво. Дърветата не са подходящи. Да, те са растения, но използването им в строителството не е удачно, защото дървото не е достатъчно плътно, за да nоддържа конструкция­та. Гъвкаво е. Поради гравитацията на Земята дърветата тук са подходящи за строителен материал, защото еволюцията е изисквала от тях да бъдат много по-твърди, за да издържат на гравитацията. Гравитацията на тази планета е едва една-шеста от земната, затова дърветата не са плътни. Te също са много големи, много обемни. Но в сравнение със земните дървета имат по-скоро rъбест строеж. Притежават еквивалента на листа и корона. Същес­твува и процесът на фотосинтеза, който преобразува слънчевата светлина в хранителни вещества, които се използват от растенията. Това ми напомня  за банановите дървета. Те израстват много бързо, но не притежават необходимата плътност, за да се използват като строителен материал.

Д: Имате ли форма на храна, произвеждана от дърветата?

Ф: Няма форма на храна, произвеждана от дърветата, за които говорим сега. Но други растения раждат плодове и зеленчуци, както на Земята. Много от тези растения са увивни. Те са характерни за планетата. Съществуват обаче разновидности на плодове и зеленчуци, внесени от други планети.

Д: Приличат ли те на зеленчуците, отглежданu нa Земята?

Ф: Има някои видове, които са подобни. Доматите например имат аналог. Но повечето видове са напълно непознати на Земята. Отглежда се широко разнообразие от насаждения, защото по-голямата част от населението се занимава със земеделие. Ние въобще не ядем месо. Това просто не се прави. Консумацията на месо се счита за нездравословна, затова сме на вегетарианска храна.

Д: Поемате ли течности?

Ф: Да. Съществуват например растения, които пускат много хранителен сок. Това е растение, което няма земен аналог, но течността съответства на млякото, получавано от кравите тук. Става дума за сок, който се извлича от растение и е много вкусен.

Д: Hо единствените строителни материали, които използвате, се добиват от земята?

Ф: Съществува еквивалент на стъклото. Същес­твуват електрическата жица и проводниците. Има проводник, който не е мед, но много добре обслужва неговите цели. Медта не се използва на тази планета. Не се среща в такива количества, че да е полезен. Медта е полускъпоценен метал и служи единствено за декорация.

Д: Разбирам, че използвате електричество. Съществува ли тук еквивалент на метала, който използвате като проводник?

Ф: Алуминият отново е най-близката аналогия; той обаче не е еквивалент. Доближава се до него. Много е разпространен. Използва се широко в индустрията на нашата планета поради съчетаването на качества като леко тегло, ковкост и широко разпространение.

Д: Имате ли мебелировка, както я разбираме ние?

Ф: Това не е подходяща тема. Просто бих искал да цензурирам част от материала, който е неудобен за превеждане.

(Стори ми се странно, че материал, свързан с мебелировката, се нуждае от цензуриране. Не можех да си представя кое е неудобното в тази обикновена тема.)

Д: Хм, чудя се защо е неудобно. Знаеш ли?

Ф: Просто не е удобно за превод.

Д: Не искам да те насилвам. Просто ми е любопитно защо мебелировката да е неудобна тема. (Без отговор.)

Но ако нямаш желание да говориш за това, добре.

Ф: Именно.

(Това изглеждаше странно, но тъй като той не желаеше да го обсъжда повече, нямаше как да открия защо информацията е цензурирана. Трябваше да сменя темата.)

Д: Ами забавленията?

Ф: Съществуват игри или техният еквивалент; разкази, песни, декори. Много неща, които изобилстват на тази планета.

Д: Значи мислиш, че си пребививал на тази планста в друго съществуване?

(Срещна трудности при формулирането на изречението.)

Ф: Думата “мислиш” малко ме обърква, защото това същество (Фил) наистина е обитавало тази планета няколко пъти в миналото си.

Това е пример за буквалния начин, по който обектът e в транс, подсъзнанието му или въобще отговарящият приема въпросите ми. Те трябва да са съвсем ясни.

Социалната структура на чуждата планета

Д: Имате ли правителство на тази планета?

Ф: Не в смисъла, който влагате в тази дума тук, защото до голяма степен всеки се самоуправлява. Законите на Земята са неписани и неизказани. Просто всеки знае как да постъпва и как да не постъпва, затова липсва еквивалент на политици и законодателство. Съществува обаче търговия.

Д: Имате ли водач?

Ф: Няма едноличен водач или нация. Ние сме глобална общност. Съществуват съвети от индивиди, които определят политиката. Те се избират чрез всеобщо гласуване, с консенсус от населението.

Д: Това не e ли форма на политика?

Ф: Всъщност не е. Гласуването е един от аспектите на политиката тyк на Земята, само една от страните на цялостната картина. Докато цялостната картина на тази планета е консенсусът. Да. има сьстезателност, но липсва… Опитвам се да измисля как да го обясня. Работата или целта е общ стремеж. Няма политически партии. Няма скандали, удари под кръста и хвърляне на кал. По своята форма това е консенсус, затова в това отношение съществува разлика. Разбираш ли?

Д: Опитвам се да разбера тази концепция. За определен период от време ли се заемат длъжностите?

Ф: Зависи от длъжността. В някои случаи лицето е “на поста си” в буквален и в преносен емисъл, докато реши, че е свършило достатъчно работа или поиска да прави нещо друго.

Д: Случва ли се понякога да се появят хора, кои­то искат да отстранят някого от служба, от съвета?

Ф: Това се случва много рядко. По същността си то е крайно необичайно, но се е случвало.

Д: Значи съветът е този, който управлява планетата, ако приемем термина “управлява”. Напът­ства?

Ф: “Управлява” не е точен термин. Да, “напътства” е по-подходящо.

Д: Никога ли нямате проблеми с хора, които не приемат тези напътствия, така да се каже?

Ф: Несъгласия, с други думи. Нали за това ме питаш? Възможно е да има частно несъгласие. Правилата обаче, неписаните правила на живота гласят, че човек не бива да “подкопава системата”, така да се каже. Общият консенсус служи на общото благо, затова частното несъгласие е равносилно на саморазрушение.

Д: Трудно ми е да разбера толкова лесно управляеми хopa. При нас има толкова мкого разногласия.

Ф: Тук управлява сърцето, а не главата. Вътрешните замисли имат много по-добра настройка, затова общото благо се откроява много по-ясно.

Д: Имате лu религия на тази планета?

Ф: Няма такова нещо. Религия и политика не съществуват. Няма нужда от тях. Религията и политиката са били създадени, за да отговорят на определена потребност. Ако такава потребност отсъс­тва, отсъстват и те.

Д: Вярвате ли в Създателя или Бога?

Ф: Разбира се. Това е повече от вяра, това е знание, съзнание. Тя обаче е твърде различна от земното разбиране за религия. В този момент на Земята религията е преди всичко политическо явленне. Асоциацията е Върховното Същество или познание­то за Създателя издига религията до нейната извисена позиция. Но тя не е по-значима от това дали си републиканец или демократ.

Д: Искаш да кажеш, че вие сте по-близо до Бога?

Ф: По-близо - не… Никой не е по-близо до Бога. Разликата е в неговото познаване.

Д: На способността ви за психична комуникация ли се дължи то?

Ф: Тези неща вървят ръка за ръка, но между тях липсва причинно-следствена връзка.

Д: Имате ли нещо като училище на тази планета?

Ф: Разбира се. Във всички възрастови групи са оформени групи от хора, които искат да учат и те изучават много различни неща. Няма разделение с оглед възраста. Хората с общи интереси се обу­чават заедно. Преподавателите могат да идват от други планети и системи и имат преподавателска квалификация. Изучават се много различни области като чужди култури, история, производствени процеси, различни науки.

Д: Задължително ли е образованието? Тук от определена възраст нататък е задължително детето да ходи на училище.

Ф: Тази идея ни е абсолютно чужда, защото всеки изпитва естественото желание да учи. Това е тяхната лична еволюция. Не е нужно да бъде задъл­жителна. Всеки иска да учи, защото това е растеж, също както и физическия. Образованието се търси и дава с готовност. Това се дължи на различния пог­лед върху образованието; на Земята не гледате на образованието по същия начин.

Д: И ако някой нe иска да учи, нe e длъжен да го прави, така ли?

Ф: Да, не е задължително. Земният еквивалент на тази ситуация би бил изборът да се изолираш от обществото, да не контактуваш с околните. Това наистина е аналогично, защото всеки иска да има приятели, да бъде уважаван и харесван. Тук това е естествен вроден порив, същото е и на онази планета. Има такива, които не по своя вина имат психически недостаrьци, или както бихте се изразили вие, са бавноразвиващи се. Този порив не се изявява у тези злощастни хора, което както вече казах, те не носят вина. Нещата просто стоят така.

Д: Позволява ли ce на тези хора да действат в нормалния живот, затваряте ли ги някъде, или…

Ф: Това зависи от степента на увреждането. Онези, които могат да намерят своята социална ниша,  се окуражават да го правят. На тези, които за нещастие не са способни на това, се осигуряват подслон и грижи. Върху това се работи от много, много години. Необходими са хиляди години за еволюиране на расата чрез естествения подбор, за да се освободи населението от такива индивиди.

Статията е прочетена 890 пъти
Назад към брой 122Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024