Пазителите на градината - част 5 в брой 121

Пазителите на градината - част 5
Категория: Сърцето, душата

Пазителите на градината - част 4

Д: За какво използват те тази енеpгия?

Ф: За много неща – лечение, общуване, спиритически сеанси или физически движения. Много сензорни възприятия се приемат през енергията на

ръцете.

Д: Каза „общуване чрез ръцете”. Искаш да кажеш, че мисловната им комуникация се насочва чрез ръцете?

Ф: Не. Тя е телепатична по своята природа и се излъчва от главата. Дистанционната сетивност обаче се постига с помощта на ръцете. Съществува и възможността за предвижване на предмети от разстояние, благодарение на насочваната от ръцете енергия. Това е проява на движение.

Д: Искаш да кажеш – подобна на левитацията.

Ф: Точно така. Телекинеза.

Д: Осъществява ли се на големи разстояния?

Ф: Постига се най-лесно в непосредствена близост. Въпреки това с подходяща подготовка и настройка тя може да се осъществи на огромни, дори звездни разстояния между планетите.

Д: Каза, че дихателната им система е подобна на нашата?

Ф: Точно така. Подобна, но не е еднаква, поради различния състав на газовете. Белите дробове на Земята поемат кислород и отделят въглероден диоксид. Цялата физиологическа структура на планетата е различна поради разликите в атмосферата и структурите.

Д: Има ли типът газове, който дишат, еквивалент на Земята?

Ф: Хелий, азот, кислород, въглероден диоксид. Важното обаче е, че съотношението между тези газове е различно. На Земята има повече хелий, отколкото на тази планета. Издишваният газ в този момент не е познат на земята. Не съм напълно запознат с тази наука, защото това не е изследователската област, която съм избрал.

Д: Тогава очевиднo земен човек не би могъл да диша на тази планета.

Ф: Правилно. Те биха се задушили от липса на кислород.

Д: Функционирането на телата им прилича ли ни човешкото?

Ф: Да. Налице е поемане на храна, процес на храносмилане и отделяне на отпадъците. Има възпроиз­водителна система. Могат да бъдат открити много еднотипни функции с човешките тела на тази планета днес.

Д: Има ли нещо различно във функционирането на тялото?

Ф: Химията на тялото е донякъде различна. Но различията не са съществени. Минималните разлики могат да бъдат отдадени на различната атмосфера и на различните комбинации от химични елементи на планетите, които естествено се отразяват върху изграждането на човешкото тяло. Затова има разлика и във физичния строеж на телата.

Д: Има ли мъжки и женски пол uлu техни съответствия?

Ф: Съществуват мъжки и женски пол. Това са полови същества. Те се възпроизвеждат за запазване на вида. През недетеродния си етап на развитие или в периода, през който няма бременност, те силно си приличат на външен вид поради факта, че нямат окосмяване, което тук на земята е най-ярката разграничителна черта между половете. Тук съществата от мъжки пол са по-грапави, което се дължи главно на силното окосмяване, липсващо при женския пол. Така че при пълната липса на окосмяване и при двата пола, те твърде много си приличат на външен вид, освен при бременност, когато естествено разликата е очевидна.

Д: Следователно детето се ражда както на Земята и израства от бебе.

Ф: Точно така. Ние сме хора и те са хора.

Д: Не е ли по-правилно да се употреби думата хуманоиди?

Ф: Все едно е, те приличат на хората. Те принадлежат към човешката раса – всички принадлежим към нея. Но този тип личности или същества биха се откроявали драстично в нашата среда. Бихме се ужасили, ако ги видим да се разхождат по улиците на Земята.

Д: Главно заради височината им или…

Ф: Заради височината, маниерите, походката. Целият им разум е различен, защото съзнателността на техния вид е толкова високо развита, че в маниерите и жестовете им липсват защитни механизми. Тук на Земята сме така привикнали към езика на тялото с дефанзивен (защитен) характер, че бихме се почувствали неловко при срещата с личност, напълно лишена от защитно телесно поведение.

Д: С други думи те са много открити към хората и вибрациите. Това ли имаш предвид?

Ф: Те са открити един към друг, напълно открити. За хората тук биха изглеждали застрашително.

Беше ми доста трудно да разбера тази концепция. Очевидно те притежаваха психически усет, който им позволяваше да възприемат истината за всяко нещо. При тях нямаше преструвки и фасади. Във взаимоотношенията с подобен тип личности основното изискване би било абсолютна откровеност. Би било немислимо да се скрие каквото и да е. Това би ни застрашило, защото не сме свикнали някой да знае и най-дълбоките ни мисли. Човешките същества определено биха възприели такова същество като откровена заплаха. Защитните нагласи са били вградени в гените ни още от времето на първобитните ни предци. Трудно ще е да отвикнем от тази наша характерна черта.

Д: Мисля, че paзбиpaм какво имаш предвид. Приблизително колко дълго живеят тези хуманоиди?

Ф: Средно сто и двадесет години; някои много по-дълго, други много по-кратко. Болестите все още са широко разпространени, макар и не в същата степен както тук на Земята. Благодарение на процеса на естествен подбор расата се е доближила до своите физически предели по отношение на здраве и еволюция.

Д: Наблюдават ли се физически промени във външния вид с остаряването на тялото?

Ф: Кожата се сбръчква и хлътва. Намалява количеството калций в костите. Това е форма на артрит, макар и не така остра както тук, защото гравитацията на планетата е около шест пъти по малка от земната. Така че, разбираш, че телесното тегло съвсем не е толкова голямо. Но определено се наблюдава остаряване.

Д: Спомена за някакви болести, които не са били победени. Има ли определени видове, които са по-лоши от другите?

Ф: В минало или в сегашно време ми говориш?

Д: И в двете. Има ли сериозни болести, които сте успели да победите?

Ф: Имаше една болест, донесена от планета, която изследвахме и колонизирахме. Нямахме биологична защита срещу нея. Това предизвика, меко казано, ужас. Почти една трета от населението — по-точно е да се каже една четвърт — една-четвърт от населението стана жертва на ужасната смърт поради непредпазливост и небрежност към детайлите. Това ще ни е за урок. Причината беше изолирана. Ставаше дума за вирус, който се бе развил на друга планета под слънце, което имаше различен светлинен спектър или светлинен интензитет. Този вирус беше неизвестен, много опасен и силно въздействащ за физическите системи на посетителите.

Д: Те не биха могли да имат имунитет срещу нещо подобно. Вземате ли вече предпазни мерки срещу вероятността това да се повтори?

Ф: Да, разбира се! Разбира се!

Д: Спомена, че има болести, които още не сте победили?

Ф: Точно така. Повечето от тях се дължат на непредпазливост и небрежност към храната и подходящите здравни процедури. Ако човек обръща внимание на хранителните си потребности и упражненията — както бихме казали тук, ако се отнася отговорно към здравето си — ще има здравословен живот.

Д: Но при нормални обстоятелства и грижи за здравето хората живеят около 120 години?

Ф: Да, това е средната възраст, която достигат.

Д: Имате ли болници, медицина?

Ф: Да. Както винаги все още съществуват болести и смущения, сривове във функционирането на органите и злополуки, независимо от усилията, които полагаме, за да ги изкореним. Те налагат необходимостта от уреди и лекарства за лечението им.

Д: Използвате ли ваксинация в борбата срещу болестите?

Ф: Да. Дори подобна на използваната тук на тази планета. Инжекциите са груба аналогия. Точното предаване е различно, но идеята… с други думи инжектирането или внасянето на лекарството в системата е същото.

Д: Спомена сривове в органите — практикува ли се трансплантацията на органи?

Ф: Не, това не се прави. Това е непозната област. Не знам дали е възможно технически. Не мисля, че е невъзможно от морална гледна точка. Просто не се практикува.

Д: А използването на изкуствени органи?

Ф: Има машини, които могат да се включват за поддържане на функциите на болен или увреден орган. Не съм чувал обаче за трансплантиране или имплантиране на машини за тази цел.

Д: Значи имате лекари и медицински сестри?

Ф: Да, техният еквивалент. Това са онези, които са избрали професия в тази област и те биха могли да бъдат наречени лекари и медицински сестри. Те обаче не се ползват с такава почит като тук на тази планета. Тук лекарите сякаш са обгърнати от аура на божественост, която откровено липсва на другата планета. Там те се приемат като хора, които са избрали тази изследователска област, имат познания в нея и това е всичко.

Тъй като общуваха телепатично, запитах дали не използват съзнанието и за лечение.

Ф: Да, определено се използва за енергийно лечение, което е един от възможните подходи. То обаче не е абсолютният изход. Валидно е колкото всяко друго лечение, но не е единственият начин. Използва се, когато може да бъде използвано, когато би било полезно да бъде използвано. Например не би било практично да се опитваме да излекуваме наранена ръка чрез психична енергия. Това е пример за неудачно използване на психичната енергия. Еволюцията на тази планета не е достигнала до такова равнище, че да е възможно постигане на мигновено изцеляване със силата на съзнанието. Те просто не са толкова напреднали.

Д: Спомена, че тези хора умират. Какво се случва тогава?

Ф: Телата се п огребват и така се връщат към родилата ги земя. Не се балсамират и не се поставят в гробници като тук. Голяма чест е да върнеш на планетата онези вещества, мииерали и елементи, които си заел за временно ползване. Така тази енергия и материали се връщат на планетата, за да бъдат използвани отново.

Д: А кремацията?

Ф: Това съществува, може да се направи. В някои случаи е желателно. Има болести, които могат да се развиват в почвата, и ако човек е станал тяхна жертва, този метод се практикува, эа да се избегне заразяването на земята.

Следва

Статията е прочетена 806 пъти
Назад към брой 121Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024