Пазителите на градината - част 4 в брой 120

Пазителите на градината - част 4
Категория: Сърцето, душата

продължение от брой 119

Ф: Горивото за кораба е… Той използва кристална енергия. Кристалът е канал или филтьр, който фокусира космичните енергии и ги насочва, за да породи тласък. Кристалът е висок приблизително един метър. Има формата на две многостенни пирамиди с допрени основи и насочени навън върхове – трапецовидни.

Д: Гладка ли е повърхността на пирамидите, или имат стени?

Ф: Имат стени. А всеки край на фуниите е плосък.

Когато се събуди, го помолих да нарисува кристала, за да определим формата му по-точно. Върховете на пирамидите не бяха остри, а пресечени.

Ф: Това са естествени кристали, оформени за специфичната си функцня, Те са направени или шлифовани специално за тази цел. Други функции биха изисквали друга форма. Всъщност това се прави днес и на Земята, но в по-малки мащаби. Загубеното познание вече се завръща.

Д: Там откъдето идваш, използват ли кристала за други цели?

Ф: Да, за всякакви цели — за нагряване, готвене и пътуване. Той има толкова приложения, колкото и вашите енергийни източници.

Д: И за всяко приложение е оформен по различен начин?

Ф: Грубо казано, да. Веднъж оформен, кристалът остава такъв завинаги. Освен при особени инциденти или обстоятелства, промяната на формата би го разрушила. Това е същият вид кристал, но той може да се използва за различни типове енергия. Енергията за движение се различава по своя вид от енергията, използвана за готвене и нагряване. Разликата между нагряването като цяло и готвенето като цяло е в по-центрираното фокусиране. При готвенето фокусът е по-ясно определен.

Д: Ако кристалът може да се използва за готвене и нагряване, не e ли onacен за физическата личност?

Ф: Разбира се. Земният континент Атлантида беше унищожен от кристал. Това би трябвало да ви даде представа за силата, която притежава той. Всяка енергия може да се използва за добро или за зло, зависи от потребителя. Естествено, хората могат да бъдат наранени от тези енергии, но в една по-позитивна светлина те биха могли да са им от огромна полза.

Д: Кристалът на кораба сам ли създава енергия или я извлича от някъде другаде?

Ф: Той просто фокусира енергията на Вселената. Тя е навсякъде около нас, дори и сега, докато говорим. Така че както виждате въздействието й не е вредно, защото в момента тя очевидно не ни наранява. Все още никой на Земята не използва този енергиен източник. Той идва от много източници – от слънца, от енергията на Вселената, която е и може да бъде наречена Бог. Божествената енергия, която е проникнала във всичко и навсякъде. Има космични енергии, астрални енергии, фокусни енергии; има много видове енергии, които могат да се използват за много различни цели. Кристaлът, има двойна функция – насочване и тласкане. С други думи кристалът може да долавя направление и позиция, а и да генерира движеща сила. Това се осъществява благодарение на поддържащите системи. Но истинската работа се извършва от самия кристал.

Д: А как се осветява кораба?

Ф: Това също се осъществява от кристали или видове кристали, които излъчват светлина, когато се стимулират от определен тип енергия. Това не са отделни, индивидуални кристали. Има много късове… (Срещаше трудности при обяснението.) Най близкият еквивалент е фосфорът във флуоресцентна тръба. Но този еквивалент на фосфора не е разположен във вакуум. Той е на тавана и в самия таван. Енергията преминава през таваните, за да породи излъчване на светлина от кристалите. Затова на практика целият таван се превръща в светлина.

Когато се събуди, Фил каза, че бих могла да си представя светлината на кораба като стрито на прах стъкло по таваните или стените. Кристалите били много малки – многобройни миниатюрни късчета – и когато енергията протичала през тях, те светели.

Д: Какво правите при тези космически полети?

Ф: Извършваме проучвания, колонизация, доставка на продоволствия, оказване на помощ. Има изследователски маршрути, учебни маршрути. Има и производствени маршрути там, където има производствени – компании не е точната дума – производствено оборудване на други планети.

Д: Означава ли това, че транспортирате готовата продукция?

Ф: Да. Има търговски маршрути, което не би трябвало да те изненадва. Космосът е населен много по-гъсто, отколкото може да си представи обикновеният човек. Районът, в който е разположена моята родна планета, е много по-богат на онова, което би могло да се нарече ‘населени планети’. Има повече населени планети на сектор от пространството. С други думи там е претъпкано. Наистина е така.

Д: Чудя се дали Земята е била включена в някои от тези маршрути?

Ф: Не, по онова време никой не е подозирал за съществуването на тази планета.

Д: Твърде отдалечено ли е била?

Ф: Просто не е била в непосредствения район на нашите изследвания и транспорт.

Д: Предполагам, че и ние по същия начин не подозираме за съществуването на други планети. Вероятно не знаем за онази откъдето си ти.

Ф: Така е. Тук на Земята сме силно отдалечени от отъпканата пътека, а и местната технология не е напреднала до такава степен, че да можем да видим тази активност или да я регистрираме.

Бяхме отворили вратата или по-скоро “шлюза”, който да позволи на спомените от космоса да се отприщят.

Странният град

Разбрах, че напредвaмe, когaтo Фил успя да cu спомни живота си като член на екипажа, посетил планетата на изгубената колония. Той най-сетне бе позволил на тези погребани спомени да излязат на повърхността. Подсъзнанието му виждаше, чe това не го наранява и информацията ce изливаше бързо и бурно, без предишната колебливост. Бариерите сякаш бяха разрушени и той нямаше търпение да ми разкаже всичко. Вече нищо не можеше да го cпре – спомените напираха. Така в началото на следващия сеанс, когато вратите се отвориха и отново разкриха странния град с кулите, той вече не се поколеба да го изследва. Нетърпеливо пристъпи от асансьора в другия свят. Незабавно прегърнах тази изключителна възможност да разговарям с извънземен и да открия какъв е животът на другата планета.

Ф: Отново стоя извън града. Тревата с зелена. Виждам близките покрайнини на града. Това са жилищните райони. Живял съм тук и преди, много пъти в минало съществуване. Сградите представляват овални кули – това е общата архитектура, – но всички кули са с различни размери и височина. На места са свързани странично. На различни нива пo стените им има прозорци. Всички сгради са кръгли и струпани в отделни групи, но не всички си приличат. Някои са хамбари или складове и те са кръгли, ниски и широки. По-високите са жилища за населението. Повърхността им е изградена от сребрист метал, който се добива на планетата. Това не е металът сребро, но външно прилича на него. Има искрящ цвят, който блести и отразява слънчевата светлина. Когато се пречисти до степента, в която се използва за строителство, той е мек, лесно се оформя и обработва дори в атмосферата или при стайна температура, както бихме се изразили тук.

Д: Има ли той аналог на Земята?

Ф: Една от съставките му е като алуминия. На тази планета обаче има и други вещества и минерали, които не съществуват на Земята. Но алуминият се доближава най-много до него. Използва се единствено за външното покритие на сградата. В арматурата са използвани по-твърди u тежки метали, които са еквиваленти на стоманата. След това се добавя вътрешната арматура, или скелетът, която изгражда стените, подовете и таваните. Накрая се прибавя външното покритие, което придава блясък на сградата.

Д: Защо искат да е бляскава?

Ф: Няма особена причина. Това е съвременната архитектура и тя изглежда привлекателно. В обществото има силен конформизъм. Общият консенсус е, че това е начинът, по който ще се правят нещата и почти всеки, ако не и всеки, го харесва. Така и се прави.

Д: Звучи красиво, нo cu помислих, че може да има и функционална причина.

Ф: Функционалността му е от второстепенно значение пред външния вид.

След едно толкова добро описание на сградите, беше време да науча нещо повече за планетата. Запитах дали има слънце.

Ф: Да, има. Всъщност тя много прилича на тази планета тук. Но не е толкова хълмиста. Има равнини, главно гладки равнини. Раждането на планетата съвсем не е било така бурно, както това на Земята. Планетата има две луни. Небето има зеленикав оттенък така, както земното – син. Има вода, вятър, растения, и дървета. А обществото има [неясна дума: неферна?] структура. Ще наричаме обитателите “хора.” Технически погледнато, те принадлежат към човешката раса, въпреки че не приличат много на хората тук. Те са земни. С други думи това са същества с физическа, а не с духовна или енергийна природа. Това са физически същества, които се раждат във физически тела на тази физическа планета. Вървят изправени и имат същата или подобна кръвоносна и дихателна система.

Д: Имат ли ръце, длани и кракa?

Ф: Да – два крака, две ръце и длани с по пет пръста. Формата им силно наподобява човешките същества на тази планета, но пръстите им са твърде дълги и тънки за нашите стандарти. “Обвивката” им обаче е различна. Телата им са високи и слаби, нямат косми и ушите им са някак заострени. Имат блестяща кожа, сякаш изкуствена и твърда за човешките стандарти, но много пластична и еластична. Тенът им е много светъл и искрящ. Имат далеч по-голям мозъчен капацитет и затова челата и гopната част на главата им или черепната област са прекалено големи за човешките стандарти. Това се дължи на повишените умствени възможности. Очите им са много кръгли, сближени и тъмни.

Д: Имат ли очите им зеници като човешките?

Ф: Те са кафяви - всички са кафяви и мънистени, но като цяло действат по същия начин.

Д: Как общуват тези кора? Говорят ли?

Ф: Използват се думи за подчертаване или нюансиране на значението, но в по-голямата си част общуването е мисловно. Всъщност по-точно би могло да се определи като емпатично. То наподобява взаимен обмен на вибрации. Това е кънтящо чувство, което започва да се появява и у много хора на земята. Тези хора сa силно телепатични и имат силно развити сетива, особено за допир.

Д: Искаш да кажеш, че ръцете им са много чувствителни?

Ф: Да, и не само ръцете, а и цялото тяло. Кожата им като цяло е твърде чувствителна за човешките стандарти. Това важи особено силно за ръцете, защото те насочват енергията. [Помолих за обяснение.] Енергията се насочва и приема от ръцете. Това наподобява чакрите, при които ръцете се използват като възлови точки за енергията.

(Следва)

Статията е прочетена 787 пъти
Назад към брой 120Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024