Ченълинг чрез Моник Матийо - ПРЕХОД. Очаквани промени в брой 117

Ченълинг чрез Моник Матийо - ПРЕХОД. Очаквани промени
Категория: Сърцето, душата

Ще излязат ли хората на ново съзнателно ниво и битие?

Да, но не винаги ще става съгласно собствената им воля! Ще бъдат прехвърляни на другия бряг автоматично.

Все повече и повече ще осъзнавате действията на Майката-Земя, която ще се намесва в процеса, за да регулира разнородните човешки действия, които подобно на милиони мравки не знаят накъде да вървят, и които, все още, не успяват да се държат по братски, спокойно и с любов.

- Как земното съзнание ще наведе порядък на повърхността си?

Вече говорихме за това! Всички нисковибрацион­ни мисли, излизащи от хората и свързани с насилие и страдания, оказват силно влияние върху земното съзнание и съответно, на всичките ѝ елементи и на всичко, което влиза в земния състав, както на повърхността, така и вътре в нея! Само дълбокото очистване на нисковибрационните мисли може да обедини всички хора.

Стачки, демонстрации и протести няма да променят обществото ви! Може да настане крах във финансовата ви система – и ще стане – но човекът ще продължи да опитва, на всяка цена, да запази пагубните си навици, свързани с жаждата за власт, и, за съжаление, за пари. Затова е нужно да бъде предприето нещо външно по отношение на човека, за да бъде регулирано разнопосочното съзнание и да донесе умиротвореност, толкова необходима за пълната смяна на цивилизацията.

Ако човек има достатъчно любов в сърцето си и поддържа съзнанието си на достатъчно високо ниво, тогава, всичко това, за което ви предупреждаваме, може да бъде минимално, но промените са неизбежни, понеже са необходими, за да се навлезе в новия цикъл.

В новия цикъл навлязохте в 2012 година, която подготви всичко това, което започва да се проявява сега, в това число и вътре във вас; този нов цикъл подготвя автоматично човечеството за братски живот.

Сега ми показват второто слънце, за което са ни разказвали много. То ще се появи доста внезапно, светлината му ще е доста по-слаба от истинското Слънце. Не мога да кажа, дали става въпрос за гигантски космически кораб или за планета, която ще се присъедини към Слънчевата система, но няма да наруши съществуващата планетна организация и въртенето около Слънцето.

Това второ слънце ще дойде, за да освети съзнанието на всяко царство: минерално, растително, животинско и човешко. Всички царства са вибриращи съзнания от различен порядък, но движещи се в една и съща посока: в посока на еволюцията, на любовта и завръщането към Източника.

Цялата ви Слънчева система ще бъде преобразувана благодарение помощта на Планетарното Съзнание, волята на истинските земни ръководители (ръководители, които не са от хората), които са велики планетарни съзнания, наистина велики светлинни същества, които носят отговорност за Земята и за всички планети в Слънчевата система.

Това второ слънце ще донесе за всичко живо нова вибрация, нова енергия, а също - още повече пробуждане на съзнанието.

Не можем да ви кажем, дали ще стане утре или вдругиден, защото времето не съществува за нас, но ако сте внимателни, какво се случва около вас, разбирате, в каква степен се променя всичко и с каква скорост става!

Ще станат много големи промени в климата. Няма да има повече годишни времена и това ще предизвика много проблеми, свързани със селскостопанското производство и с храната за хората.

Всички изменения стават по волята на великите същества, в мисията на които влиза да следят и управляват не само Земята, но и всички сфери; намесват се в процеса за благото на общото развитие.

Вие, хората, се развивате благодарение на преживяния жизнен опит, понякога труден, но всичко живо се развива понякога с труден жизнен опит, просто не го осъзнавате.

Ето няколко примера:

Когато стават огромни пожари, по време на които изгарят много хектари растителен свят, по закона на резонанса, който действа еднакво във всички царства (от минералното до човешкото), страдания, изпитвани от горите, влизат в резонанс с всички гори по планетата, пораждайки всеобщо страдание на растителното царство.

Същото може да се каже и за всички животни, които се удавят по време на наводнения и изгарят в пожарите, унищожили големи територии.

Когато дълбаете в планините тунелите си, когато изливате бетон на пътищата си, осакатявате минералното царство, без да го осъзнавате. Така че минералното царство се развива също чрез страданието.

Ще кажете: „Несправедливо е, развитието да става благодарение на постоянните страдания!” Ще ви отговорим: „За световете от трето измерение е само по този начин”.

За да успокоят болката от жестоките човешки действия, ми дават да чуя и усетя нещо прекрасно, нещо толкова нежно, че неволно се усмихвам. До слуха ми достига звук – не мога да кажа, дали произлиза от сферите или от братята ни от светлата йерархия – но е нещо много фино и дълбоко; звук, който не може да бъде обяснен, но който кара да вибрира цялото ми същество; звук, който носи покой; звук, който води нагоре; много скоро ще дойде при нас (но не точно сега), ще изпълни Земята докрай и всички хора ще го чуят.

 

- Какво влияние ще окаже на хората?

„Някои хора ще станат веднага по-спокойни външно, други ще усетят дълбок вътрешен покой и умиротворение; а някои, напротив, ще започнат още повече да се бунтуват, понеже се получава в тях дисонанс със звука, който силно ще наруши равновесието им.

В новия свят всичко, което не се съгласува с космическата вибрация и с вибрацията на Слънчевата система, няма да може да живее и ще угасва автоматично.

Но не бива да се страхувате от нищо! Няма да има никакви разрушения, само промяна на състоянието (всичко се развива чрез промяна на състоя­нието). Състоянието на света ви ще се промени в посока на еволюцията и състоянието на хората, също ще се промени еволюционно. Ще преминете в друго състояние, в същото физическо тяло - ще се промени само съзнанието и нивото на вибрации.

Съхранете вярата си!

Не сте самотни по пътя си, винаги го подчертаваме; дори понякога да имате усещането, че сте изоставени, съвсем не е така!”

ЮНИ 2016г.

Превод: Йосиф Йоргов

Статията е прочетена 1763 пъти
Назад към брой 117Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024