Заедно в духа - "Бъдещето м/у нас" в брой 115

Заедно в духа - "Бъдещето м/у нас"
Категория: Изкуство, култура

Читалището е духовен феномен. Място за единение и съхранение на българската национална идентичност. Но то трябва да заблести с нова светлина и да се превърне в своеобразен културно-информационен център, който да отговаря на изискванията на XXI век.

 Донка Брусева, секретар на Народно читалище Фар – 1946 г. в Бургас

Отзовах се на поканата на г-жа Донка Брусева за настоящата среща-разговор, защото именно с колектива на НЧ “Фар“ – Бургас, успяхме (през пос­ледните 10-15 години) да осъществим пълнокръвно творческо сътрудничество. Не допуснахме съвместните ни инициативи да протичат скучно, старомодно и овехтяло.

В перспектива предстои отбелязването на взаимно мотивиращи ни годишнини:

70 години от създаването на НЧ „Фар“
20 години от създаването на ОДЕ „Кварц“
25 години – Литературен вестник
120 г. – ОУ“В.Левски“, кв. Горно Езерово
120 г. – Народен етнографски музей
140 г.– от полагане основите на Община Бургас

Това предполага съвместни мероприятия, които  да превърнем в истински празници на Духа. Защото Духът ОБЕДИНЯВА, не разделя. А отбелязването на знакови годишнини (в личен и социален план) всякога провокира към размисъл, към равносметка и вътрешна мобилизация. Дава импулс да се преодолее инертността в едно заразено и обезверено общество, на което все по-успешно се втълпява, че „няма път“ (така се пее и в една съвременна българска песен) .Тогава са ненужни мечтите и общочовешките идеали, много по- лесно се осъществяват манипулацията и конфронтацията от всички етажи на властта и на всички нива.

Но нескончаемите и разтърсващи кризи дават шанс за ПРОБУЖДАНЕТО на все повече хора. Те стават активни търсачи на Истината, поемат по Пътя на себепознанието и трансмутацията, разширяват съзнанието си, за да възстановят нравствените устои на обществото. Едва тогава в дълбочина би могла да се усети идеята за устойчиво, самоподдържащо се развитие и тя да вдъхновява, в едно със заветитте на Апостола. За да не угасва

ВЯРАТА, че нашият древен и мъдър народ има здрави корени и ще издържи на предизвикателствата и насрещния вятър.

През годините на мъчителния преход, когато мечтаната демокрация изгуби своето очарование и престиж, ръководството на читалище „Фар‘‘ показа завидна креативност и умение за работа в екип. Те се превърнаха в истински Народни Будители, които привличат и обединяват много фарове и съмишленици. Осветен беше общият им Път, а читалището стана за тях зелен пристан, който освежава и просветлява умовете и сърцата им... За да бъдем повече Човеци, отколкото фанатици. Да се вслушваме в своя вътрешен глас и вродената си религия. Защото Христос е преди всичко Любов и Прошка, едно Ново Начало в човешката Еволюция.

Пророчески звучи предреченото от Учителя Петър Дънов: "Когато отидете до Този извор, вие вече можете да вкусите от Чистата вода“ - и подготвя последователите си за бликването на кристалния извор в самите тях, за идването след Него на Светия Дух. Поради това днес сме благословени да усетим пречистващата сила на Първичната Майчина енергия и Нейната безгранична Любов...

Състоялата се в Хавана среща между главите на Римокатолическата и Руската православна църква - първата от схизмата през 1054 година, беше онагледена с целувката на Мира и зов за ЕДИНСТВО. В съзвучие отвърнаха и камбаните на Мира край София, за да ни припомнят, че „преди Мирът да се осъществи на Земята, трябва да се осъществи в моазъците и сърцата на хората“ - това беше основният мотив и цел за създаването на ЮНЕСКО, което ще рече да има морални устои и социална сраведливост, вътрешен мир и хармония между двете Начала на Живота.

Тези, които се стремят към това, не пропуснаха изреченото на глас признание на папа Франциск: „Уверявам ви, че по време на този диалог чувствах присъствието на Светия Дух...“ - и го приеха като поклон пред силата на Святата Майка да смирява и защитава, да омиротворява и обединява...

Именно водещото Велико Женско Начало презТретото хилядолетие дава основание за Надежда и прави Вярата ни в Божия промисъл още по- дълбока... Защото е речено: Бургас да бъде кръстникът на Надеждата, България - държава на Духа, а Майка Земя - Духовна Планета!

Г. Караколева-Томова и приятелите
От център Сахаджа Йога - Бургас,
Общество за Духовно Единение
"Кварц", клуб Приятели на Изтока,
Дамски клуб "Чайка" - Бургас

Статията е прочетена 1004 пъти
Назад към брой 115Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024