„Прочистването“ на Европа в брой 115

„Прочистването“ на Европа
Категория: Сърцето, душата

Една от най-страшните световните тенденции е дифузията на етноси и раси. Първоначално явлението има обективна и немащабна природа и човечеството успява да се справи с този проблем, по-специално чрез прилагане на принципите на мултикултурализма в Западна Европа. Но тази политика се провали с трясък.

Провалът произтича от факта, че придошлите народи, дори смесени с местното население, оформят свои етнически групи със свои ценности и начин на живот, практически несъвместими с историческото национално битие на местното население. Пришълците вече започнаха фактическо усвояване на териториите и държавите на своите гостоприемни домакини.

„Глобалистите използват миграцията като основно геополитическо оръжие. Спасение от него сега не съществува“

Мащабите на миграционните потоци към Европа вече са под формата на инвазия, която доведе коренното население до необходимостта да се бори за собственото си оцеляване.

Експанзията на чуждите етнически групи, разбира се,  предизвика у държавите, засегнати от инвазията, рязко изостряне на националистическите чувства сред „старото поколение“, което ще доведе до отстраняването на всички либерални принципи и институции.

Лидерите и поддръжници на глобализацията използват тези антропотоци като основно геополитическо оръжие, като спасение от него сега не съществува. Лесно възбуждаеми и управляеми, насочени към която и да е страна, те са в състояние да разградят всичко – държавата, културата, та до „прочистване“ на местното население.

Колко са антропотоците, накъде ги насочват

Да дефинираме някои аспекти на явлението. И така:

  • Една от проявите на глобалния процес e дифузия на етническите групи и раси;
  • Неконтролирана миграция на етнически групи заради собственото си оцеляване;
  • Трансфер на цивилизационна и национална идентичност на новото място на развитие (всъщност ние говорим за миграция от идентификационна пълнота в друга идентификационна празнота, тоест във вече демографски и национално отслабена ниша);
  • Основа за формирането на нов първичен „расов състав“ и раждането на нови етнически групи;
  • Начин за преформатиране на света, изтриване на старите и образуването на нови държави и цивилизации;
  • Вид съвременна асиметрична война.

Важно е, че победата в такава война се инициира чрез aнтропотоците със синдром на проста човечност и състрадание към слабите и омразата на слабите към силните. Диалектиката е такава. Първо слабите и бедните оперират с лозунгите „Богати, споделете!“, „Дайте на нас, нещастните бежанци, поне квота за жителство и минимален социален пакет!“ На което силните и богатите реагират, както следва: „Горките хора!“, „Помощ за слабите и бедните – това е наш дълг, и който не мисли така, той не е европеец!“, „Елате при нас, ние ще ви дадем квоти и социални пакети за всички хора в неравностойно положение!"

Новата орда

След това „бедните и онеправданите“ засядат на социалния пакет, не искат да работят, не възнамеряват и няма да работят, а молбите за споделяне навсякъде и винаги завършват по един и същия начин – с вик „Дай или  умри!“.

Това означава, че Европа, особено Германия, е хранителна база на радикалния ислям. Защото социалните помощи, раздавани на „бедните и онеправданите“, се превръщат в източник на тероризъм и смърт за европейската цивилизация. Новите деца на Стария свят ще ползват държавни пари за отглеждане на деца, след това ще започнат да се размножават и да изместват местната етническа група от сферата на социалната система, след това от сферата на правоприлагането, сигурността, за да могат в резултат на законни основания да убиват „неверниците“.

Важно е да се разбере, че тези хора отиват там, където е най-добре и то е завинаги. Те не се нуждаят нито от културата на страната-жертва, нито законите й, нито от нейните хора, нито от политическия режим или местните власти. Те се стремят към местата за хранене и са сигурни, че това е правилно и справедливо, и ще бъде безплатно и завинаги. А онези, които се противопоставят на новата мечта на бежанците, са врагове и трябва да бъдат унищожени. Основното е да се съсредоточат върху това - новото място да стане тяхна собственост.

В наше време има възможност чрез изкуствена организация на антропотоците те да бъдат изпращани на територията и в местообитанията на други народи. Примерът и доказателство за това – нашествието на имигранти от Близкия изток в Европа през лятото на 2015 г., след планираното разрушаване от САЩ и техните съюзници от НАТО на държавността в Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Тунис и чрез оръжията на „цветните революции“.

Залезът на Европа

Aнтропотоците са в състояние да:

  • разрушават и да променят каквито и да било политически, икономически и културни граници;
  • преформатират историческа идентичност на нацията в новия си ареал (на територията, на която народите се преселват), внедрявайки собствените си ценности и начин на живот;
  • прекъсват свързаността на нацията с нейната култура и нейните териториално-информационна комуникационност, да изкореняват ценностите и начина на живот на местното население, а след това и самото местно население от историята;
  • намаляват потенциала на местния народ във всички сфери на националния живот, да доведат до загубата на неговия предишен регионален и геополитически статут.

Държавата, подложена на влиянието на антропотоците,  губи възможността за възстановяване на старата геополитическа и цивилизационна идентичност на националните си потенциали, защото новата идентичност ще „изгори“ своята историческа предшественичка, а да бъде възстановена физически вече няма как.

Управлението на антропотоците се насочва, както следва: през първия етап се формират условията за възникването и консолидирането на незначителни групи в набелязания за превземане ареал. След това се създава един вид национален плацдарм и създаване на условия за експанзия.

Детайлите и нюансите на тези действия, извършвани от един наднационален (транснационален) финансов елит, зависят от неговите цели по отношение на конкретна държава, регион или

континент. Те включват първоначална консолидация на етични и правови основи на толерантност у местната етническа група (нация, държава, регион, като например Западна Европа).

Очевидно е, че без силова бариера за проникването в Европа на арабски и африкански aнтропотоци европейската цивилизация просто няма да оцелее като такава и ще изчезне от лицето на Земята.

Статията е прочетена 1428 пъти
Назад към брой 115Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024