Паневритмията събужда Божественото естество на човека и подготвя пътя за идването на шестата раса в брой 113

Паневритмията събужда Божественото естество на човека и подготвя пътя за идването на шестата раса
Категория: Сърцето, душата

22 март – влизане в пълнотата на Божията хармония

Светла е една светла душа, предопределена да  се занимава с духовно творчество и духовноусъвършенстване. Затова е и Панайотова /”пан” означава всичко, а от гръцки името означава “Всесвет”/. Неслучайно става последователка на учението на Петър Дънов и впоследствие преподавател по Паневритмия. И така вече 20 години  играе космическия танц, учи желаещите да се присъединят към този висш  ритъм. Родена неслучайно и на Първа пролет- пролетното равноденствие – 20 март /то варира през различните години от 20, 21, 22 март/.  Завършва Висшия институт по икономика “Карл Маркс”, София. Работи като проектант, икономист, учителка и като журналист в радио Пловдив.Авторка е на три стихосбирки - „Вечният кръговрат” /2004г./ и „Море, небе, земя, Любов” /2007 г./, “Трепетно очакване” /2014 г./. А през 2012 година издаде „Aзбучен пътеводител на Словото” - една разнолика и богата книга с разкази, стихове, есета, определяна от Розалия Александрова като завладяваща книга на границата между литература, наука и лична интерпретация на сакралните истини. Светла е убедена, че изкуството е отражение на Божествения свят и събужда в човека неговата Висша душа и че то може да възвърне изгубената му първична чистота и святост. Че новото изкуство ще внесе духовния елемент в живота и ще представи идеалния тип човек.

- Светле, ти играеш Паневритмия от доста години. Какво е тя за теб?

- Започнах да играя Паневритмия през пролетта на 1996 г. Тази пролет ще празнувам своеобразен юбилей – родена на 20 март, играеща Паневритмия 20 години. За мен, както и за другите, които я играят, тя е физическо и духовно здраве, сила, живот, приятелство, сътрудничество, бодрост, радост, красота, хармония, мир… С нашите мисли, чувства, изпълнения, с музиката, словото, закодирано в нея, ние носим благословение на на съответния град или село, на България и на цялата Земя. Защото кръгът на Паневритмията е отражение, резонанс на живота, който блика в макрокосмоса.

- Много емоционално я описваш и в своите стихове…

- И няма как да е иначе, защото откриването на сезона на 22 март е особено вълнуващ момент. Посрещаме пролетта с първото упражнение от Паневритмията “Пробуждане” и запяваме: “Първият ден на пролетта/ първият ден на радостта,/ първият ден на любовта/ носят сила и живот, / носят сила и живот.” Защото с Първа пролет мощният импулс на Живата Природа събужда и тонира всяка клетка, всеки атом в синхрон с Любовта, дава израз на висшия живот на Духа. Става едно възхождане до необятността, до световното сърце, но и едно вглеждане, откриване дара на Любовта в човешката душа. Получаване и даване. Един светъл обмен между силите на Живата Природа. Хармония с вложените в живота и човека изгряващи сили. Две стъпки напред, една назад, в нашия български ритъм, в седем-осми такт, неповторим, единствено сравним с пулса на Слънцето. От Твореца към Човека и обратно - струи Светлината чрез Пентаграма – петте лъчи – глава, ръце, нозе, пръсти. Антени, чертаещи Пътя на Истината, Мъдростта, Любовта, Пътя на Обновлението на света.

- Как определя Паневритмията Учителя Петър Дънов?

- Казвал е, че тя винаги е била заложена като ритъм в нас. И той отново я сваля от Космоса за нас като метод за усъвършенстване, за да растем красиви и здрави, мъдри и силни, от Любов, Светлина, Дух и Душа изваяни.

Учителя казва, че тя е особено важен симптом за  тенденциите и насоките на развитието, за двигателните сили на епохата. Подсказва го и самият й езиков произход /от „пан” – всичко, всеобщ и „ев”/”еу” – истински, висш/, т.е. реалното,  същественото в света. А  с „ритъм” се означава правилността на движението. Така с думата Паневритмия се означава царуването в основите на битието на един целокупен ритъм, така нареченият космичен висш ритъм, хармоничното изявление на Божественото начало на Вселената.А практикуващите я  влизат в живия кръг и свят на поезията, свободата, творчеството. В едно преливане от пълнота, в което човешките души трептят в резонанс с Божията хармония и благодат.

- Какво въздействие оказва на човека тя, според Учителя?

- Тя тонира човека, организира и хармонизира вътрешните му сили, координира ги, насочва  ги към разумен живот. Регулира изцяло физичните, духовните и умствените му процеси. Обединява в едно мислите, чувствата и движенията, което води до мощно обновително и  освежително действие върху тялото, ума, сърцето, душата и духа. Това влизане в хармонията, пълнотата, в пулса на живота на космичния организъм затвърждава ролята на човека като част от Целостта. Възобновява връзката между сърдечния и слънчевия ритъм.Слънчевият живот се влива не само в сърцето, но и в кръвообръщението, в дишането, всички човешки органи започват да работят правилно. А това води до добро здраве, до разгръщане на творческите възможности, до събуждане на вложените в човека сили, заложби, дарби. До влизане в контакт с великата Реалност, със  света на напредналите души, на висшата интелигентност и до прозрение, познание за проникващия и управляващ целия всемир ритъм. Паневритмията събужда Божественото естество на човека.

- А кои качества помагат на човека да бъде в хармония с Целостта на този космически ритъм?

- Най-вече любовта и разумността – основните принципи в природата. Много са важни и добротата, справедливостта. Също така и чистотата на тялото, ума и сърцето. Когато човекът влезе в царството на чистотата, през сърцето му протичат кристалните и животворящи струи на космичната любов. И когато човек е в хармония с тази Цялост, ритъмът, линиите на космичната Паневритмия се преливат в него, изразяват се чрез него.

- Каква е разликата между някогашната Паневритмия и днешната?

- Такава разлика, казва Учителя, има, тъй като историята не е нищо друго, освен проявление на човешкия дух. В древните мистични школи тя е прилагана като метод за възпитание, но тогава човекът е бил в инволюционен период на развитието си, в периода на слизане на духа в материята. А сега в еволюционния период при възлизането на духа, Паневритмията има съвсем друг характер, отговаря на днешната епоха на човешкото развитие и е във връзка с новите сили, които се събуждат в човека.

- Това означава ли, че тя ще бъде нещо като портал към идващата нова епоха?

- Тя става израз на новата слънчева култура, която идва. Днес се намираме в зараждането на шестата раса, на новата епоха, наречена Космическа пролет. Земята и цялата слънчева система влизат в нова космична област с благоприятни условия за събуждане на божествените черти в човека. Внасят се нови елементи в живота. А идеите на шестата раса са вградени в нейната музика и в нейните движения. При практикуването им в човека се събуждат силите и идеите на новата култура, а така се и препращат като радиосигнал във всички други души. Живият кръг на Паневритмията праща красив зов за обновление, подем и възход по целия свят. Неслучайно тя се играе вече навсякъде по света, по всички континенти.

- Значи тя също се развива, според степента на развитие на човечеството…

- Учителя казва, че идващата шеста раса ще бъде изразителка на Паневритмията. Че петата раса е на обективното знание, на външното изучаване на природата, т.е - раса на ума, докато шестата ще е раса на Любовта и вложените в Паневритмията сили ще бъдат напълно изявени в това идващо време.Затова може да се каже, че тя подготвя пътя за нейното идване. Пътят към новия живот на свободата, справедливостта, разумността, хармонията, братството и космичната любов. Затова и в Паневритмията ще има още по-висши форми, които ще се дадат след  време и тя ще внесе новото в идващата култура. И тя ще играе важна образователна и възпитателна роля в бъдещото училище. Ще закалява децата физически, ще ги подтиква към идейно, творческо усъвършенстване, ще развива благородни, чисти семена в душите им.Ще влива нови културни ценности, ще открива нови духовни хоризонти и така ще бъдат направени първите крачки към красивото зазоряване в човешките души. Към тяхното възрастване.

- Днес тя се практикува в доста наши училища и дава чудесни резултати, практикуващите я младежи стават по-успешни в учението, в общуването…

- Да, но в бъдеще, според Учителя, тя ще се систематизира, ще се изучава във всички градове и села в школи, в курсове, ще се обоснове научно и практически.И така в обществото ще се влеят нови, свежи струи, а това ще допринесе за събуждането на съзнанието, на свещените чувства, чрез които нейният жив кръг ще действа като радиоприемател и предавател на велики космични сили, като контакт с кристално чистите и мощни извори на природата, като градивно творчество на идващото велико бъдеще.

- В края на днешната епоха, обаче, хората трудно долавят наченките на новите сили, а по-скоро са потопени в залязващите стари…

 

- Именно затова Паневритмията е нужна, защото тя е в хармония с изгряващите в живота и човека нови сили, тя е техен музикален и пластичен израз. А е съвсем естествено, както казва Учителя Петър Дънов, изгряването да прилича  на новородения, който е още слаб, безсилен, но пък на него принадлежи бъдещето. Важното е да успеем да доловим и подтикнем изгряващите сили, да създадем условия те да се проявят. И тези сили са доброто /непоклатимата канара/, справедливостта /доброто разпределение на физическите и духовните блага/, разумността /целесъобразността/, хармонията /целостта с разумния живот/, братството /взаимопомощта в единния организъм/, свободата /необятността на Духа/ и космичната любов /Изворът на всичко/.

- Щом Пътят е предначертан, значи все повече ще се сънастройваме с този  ритъм на Целостта…

- Вярвам в това. Радостното е, че доста лекари, учители, психолози, хора работещи в областта на науката, спорта, открито, ясно, точно, горещо я препоръчват, след като са направили съответните изследвания, убедили са се в нейното въздействие. Самата аз съм преминала през много курсове на обучение по Паневритмия, семинари, на които продължаваме да разглеждаме, обсъждаме, усъвършенстваме в областта на теорията, практиката, в дълбокия вътрешен смисъл на упражненията, дадени от Учителя Петър Дънов. Доста учители, родители, ученици вече знаят за Паневритмията, гледали са я на живо – в градовете, където се играе и на Рила - при седемте езера, по Интернет. И все повече са младите хора, които я играят и искат да играят. Присъединяват се и цели семейства. Вече се знае какво голямо чудо и духовно богатство е да посрещнеш изгрева на слънцето, да дишаш „праната” от въздуха, да се сродиш с живата Природа, с прекрасната музика… Това  най-голямото богатство за нашето тяло, за всички клетки, удове, системи, за ума ни, за нашето сърце, което започва да бие с пулса на Вселената.

- Чудесно е и това, че ти продължаваш да се отзоваваш на поканите да водиш курсове по Паневритмия за възрастни и за млади. Така попадна и при нас в Кърджали.

- Да, продължавам да го правя.Обучавала съм деца на възраст от четвърти до седми клас за по няколко години, ходили сме на лагери през лятото.  И е много удовлетворяващо да видиш как тези деца стават по-здрави, организирани, уверени, дружелюбни, как намаляват агресивността, развиват творческите си заложби… Как се променят, как познават истинското, духовното приятелство. Как едно крехко момиче, лежало в гипсово корито, заради изкривяване на гръбначния стълб, успя да се справи с проблема на гръбнака си. Сега е вече голяма девойка, замина за чужбина, където учи и там продължава да играе Паневритмия.        

Дано и в Министерството на просветата се осъзнае чудото на този космичен танц и той да се въведе като Свободно-избираем предмет /СИП/.

 Но засега, както казва Учителя, “новото винаги идва в стълкновение със старото, но то няма как да не дойде.

Светла - Паневритмията събужда Божественото естество на човека и подготвя пътя за идването на шестата раса

Интервюто взе: Лияна Фероли

Статията е прочетена 647 пъти
Назад към брой 113Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024