Днес се подрежда кармичният пъзел и на България, и на света в брой 112

Днес се подрежда кармичният пъзел и на България, и на света
Категория: Сърцето, душата

Всички ние сме сеячи на общото бъдеще на планетата

И за да получи правото да участва в новата епоха на Христовия Дух, човекът трябва да научи най-важните си кармични уроци. Един от тях е да защити свободата си от електронното робство

Д-р Захари Валоа е магистър по медицина. Работил е във всички сектори на системата на здравеопазването, в момента е общопрактикуващ лекар. Потомствен окултист. Един от основателите е на Духовната Асоциация за Окултни Изкуства /ДАОИСТ/. Член на борда на директорите на Институт „Спирит”. Ст.н.с. Ръководител на катедра „Екзорцизъм и пренос на енергиен ресурс” към Институт „Спирит”. Автор е на поетичната книга „Езотеричен пръстен”. Публикува множество свои статии в областта на окултизма в www.occultism.biz. Създател и супер администратор на www.vitliemskazvezda.org. и съадминистратор на фейсгрупата “Деца на Светлината. Той е един от малкото дипломирани лекари, специализирали в областта на енергийната медицина. Владее редица техники, между които „Чоа Кок Сюи”, „Изис Сейким”, „Силва методика”, резонансно-плазмена медиаторика, радиестезична фитотерапия. Обича досега с природата и природните духове. Провежда практически занятия за лечение на ландшафт. Изследовател на т.нар. „Телурични Зони”.

- Какво представлява кармата, докторе?

- „Карма” е индуистки термин, който разглежда причинно-следствените връзки в битието, които детерминират в определена последователност съдбата на човека. Според индуизма, съществува отрицателна и положителна карма, която трябва да бъде реализирана в строго определен времеви участък. Терминът изцяло е свързан и изразява учението и философията на индуизма.

- Съдбата идентична ли е с кармата?

- В общи линии те се припокриват. Кармата е инструментариум, чрез който се рисуват очертанията на съдбата.

- Връзката карма - реинкарнация?

- Реинкарнацията, използвайки кармичните записи, създадени  от човешката дейност в миналото, диктува нови условия за еволюиране на човешката душа, посредством въплъщението на Духа на материална плоскост. Целта на това е придобиване на нова опитност. Учението за реинкарнацията е изцяло индуистко и по никакъв начин не резонира с християнската философия. Според идеите на християнството, Духът е този, който въплъщава душата в конкретна физическа материя и след смъртта й поема целия неин придобит опит, след което бива настанявана на специфично място, изчаквайки Второто Пришествие на Христа. „Преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната чаша, или се строши стомната при извора… и се върне пръстта в земята, както е била, а Духът се върне при Бога, Който го е дал.” /Екл. 12 гл./. Единствено Божият Дух е в състояние да ражда и определя място за реализацията на душата. Това е съществената разлика между индуистката и християнската философия. За разлика от индуизма, християнската религия постулира, че спасението на душата произтича от добродетелността на човека, от вярата му в Бога и любовта му към ближния, а не от кармичните обстоятелства за превъплъщаване на душата.

- Връзката карма - астрология - личнен хороскоп?

- Връзката между кармата и астрологията се основава на едно много важно научно обстоятелство. Планетата Земя е магнит и като такава, за нея важат всички явления, познати ни от физиката. Става въпрос за закономерности като индукционни вълни, фази, резонанс на планетата /Шумановия ефект/,  и т.н. Когато разхвърляме метални стружки около магнит, ние забелязваме много характерна картинка, произтичаща от индукционното поле на магнита. Същото явление се забелязва и около планетата ни. Точките, в които „избухват” индукционните вихри върху планетното тяло, способстват за образуването на т.н. „астрологични домове”.  А там, където те пресичат еклиптиката, идентифицираме „астрологичните знаци”. Според астролозите, хороскопът е специфичен регистър от потенциални събития в битието, който се определя от кармичните заложби на човека, обществото, вселената. Но този принцип, подход и тази мотивация са изцяло стихийни, защото има зависимост от индукционни, чисто физични явления. В тях няма нищо свръхестествено, Божествено. Астрологията е била обект на изучаване от страна на древните маги и влъхви. Но в посланията на ап. Павел ясно се говори за „служебни духове”, които е трябвало да ръководят човечеството до идването на Христа: „Не са ли те служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение.” /Евр. 1:13/. За християнина е унижение слугуването на подобни служебни „ангели”. Затова истинският християнин не се съобразява с изискванията на планетите, а с живия Бог, на когото би трябвало да служи. За космогонията на Небето и движението на звездите пише също така и Йоан Дамаскин в „Извор на знанието. Богословие за Небето”. /Вж. превода на Йоан Екзарх/.

- Всяка зодия има ли своя карма?

- Карма носи единствено човек или общество, което притежава възможности за оценка на битието и самό носи определени отговорности относно видоизменянето му. Стихия не може да носи карма.  Зодиите са физичен индукционен феномен и като такива не носят карма.

- Връзката лична-семейна-родова карма?

- Връзката между личната и семейната /родова/ карма се крие във фините енергийни връзки и взаимоотношения между конкретния човек и неговите съграждани. Ако членовете на отделен колектив предадат своята свобода на енергийно-информационни паразити /същества в паралелните светове, представляващи индукционно интегрирани човешки мисъл-форми, получили автономен начин на живот, изсмукващи жизнената сила на членовете на колектива/, то тези хора ще заразяват с това си поведение и други обществени структури и така, ще създадат обществена карма, която ще се изкупва от бъдещото потомство на страната, в която живеят.

- Може ли да се вярва в онлайн-автоматичните гадателства за личната ни карма?

- Всеки приема в какво да вярва. Аз не бих препоръчал да се вярва в чиито и да били „автоматични гадания”. Съветът ми е - всеки да си състави ЕТАЛОН ЗА ПОВЕДЕНИЕ. Когато е необходимо, да постави този ЕТАЛОН в сърцето си и да се запита: „Как се чувствам сега? Добре или зле?” Ако усети в душата си някаква съпротива или напрежение - нека се откаже от заплануваното събитие. Според мен, като християнин, ЕТАЛОН за поведение е ХРИСТОС. Нека се запитваме какво би направил Христос на мое място и тогава да предприемаме решителната крачка напред. Друг пример. Спомнете си любима случка от живота, изпълнена с емоции, запомнете я. Тя ще бъде вашия ЕТАЛОН за хармония в бъдеще. Ако желаете да предприемете ново житейско направление, влезте в своя ЕТАЛОН, вкарайте в него и заплануваната стъпка в живота. Как се чувствате сега? Ако все още сте във великолепно настроение - действайте, не се страхувайте, ще се справите отлично с бъдещата проекция на живота си. Ако почувствате напрежение - откажете се от предварително заплануваното намерение. 

- Кармата на България, свързана с богомилството, турското робство, комунизма, анатемата над Петър Дънов от БПЦ, Възродителния процес?

- Без всякакво съмнение, всички тези исторически явления са пропити от дълбоки причинно-следствени връзки. Нищо не остава неплатено. И всичките досегашни политически грехове ще разплати днешното управление. Ще се сбъднат и библейските думи, които казват, че в ямата ще попаднат тези, които са я изкопавали за другите. Може да се каже, че днес се подрежда кармичният пъзел и за страната ни, и за света. Но това става най-вече чрез Божествената любов и по пътя на окултно-мистичното учение. Но за съвременния българин е най-важен урокът, който трябва бързо да усвои сега, за да получи правото да участва в Новата идваща Култура на Христовия Дух. Т.е. да се научи не да проклина, а да благославя, не да мрази, а да обича, не да уврежда, а да лекува. Да изрязва злото не със скалпел, а с ДОБРОТОЛЮБИЕ.

- За всички е видно, че сега кармичното колело като махало се размахва интензивно, без присъщата си постепенност. Едно такова случване бяха актовете на насилие върху жени на Запад. Често се казва в карма, че жертвата подтиква насилника, защо бе необходимо това "унизяване" на женското начало?

- Жената принципно  придава топлина и любов в семейството. Древните маги са виждали в женското начало олицетворение на раждащите, облагородяващи сили в природата. Но какви отношения царуват днес в западноевропейското общество? Сексуалната култура на сегашния европеец е изпълнена с противоестествени влечения, които дори биват узаконявани в правните документи на европейското законодателство. Съвременният европеец се е отрекъл от старите си духовни ценности и културни порядки за създаване на здраво потомство, заменил ги е с жалки инстинктивни пориви, скрити под покривалото на човешките свободи. Ето защо и жената днес се чувства унижена. Бумерангът на криворазбрания цивилизован начин на живот се върна именно върху нейната глава.  

- А какъв кармичен клапан се отвори и със засилената и така необяснима агресия и злоба в досега кротки и изглеждащи неспособни на това хора, какъвто бе случаят с пребития Тодор.

- И тук става дума за енергийния паразитизъм и за енерго-информационния пренос на ресурс по фините нишки на душата от един човек на друг. Ако не сме изградил там предпоставки за духовност и светлина, то много лесно бихме могли да станем обект на нападение от страна на интелигентни същества от паралелния всят. Колкото и добри и кротки да сме, каквото и възпитание да сме получили в семейството и училищната среда, то аурата ни много лесно би могла да бъде пробита. Ето защо, възпитанието в семейството, освен правила за добродетелен начин на живот, трябва да включва и вяра в Бога. Единствено защитата на небесните ангели би съхранила душата и разума на човека от нападенията на поднебесните духове на злобата. Ето защо нашите предци са ни съветвали да уважаваме българските светци, като Св. Йоан Рилски, Св. Злата Мъгленска, Св. Петка, Св. Димитър Сливенски и много други, да ги молим за духовно застъпничество и помощ пред Небесния Отец.    

- Много хора се питат защо Творецът допусна и най-грандиозното вмешателство в свободната воля на неговото творение чрез Електронните карти и идващото чипиране?

- В Старият Завет има една твърде интересна мисъл, според която „златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде - в горнилото на унижението”. /Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов/. Всички ние живеем в последното антихристово време, едно от знаменията, на което са електронните чипове и УЕК-карти. Всички тези електронни устройства са широко разпространени в Западна Европа, но желанието на Световния елит е те да бъдат пуснати в обръщение и в България. От Библията, книга Откровение, знаем от Йоан Богослов, че те ще съдържат белега на Звяра. Ще бъдат използвани не за нещо друго, а за получаване на пълен мисловен земен и духовен контрол върху всеки гражданин на планетата от страна на Световното правителство, ръководено от Антихриста. Инструментариумът за изпитване съвестта на хората вече е готов. И дали ще останем верни на Христа или ще се предадем на волята на Антихриста в днешното изключително противоречиво и напрегнато време, зависи само от нас. Затова, нека да бъдем готови за подвиг в името на Бога. И да защитим свободата си от електронното робство. Призовавам всички вярващи в Бога приятели, братя и сестри в тази връзка да отхвърлят натрапения от Световното правителство „Закон за електронна идентификация”. Русия вече направи тази стъпка. Руският патриарх защити достойно каузата на свободата пред Парламента в руската Дума. Говорейки за опасността от приемане на  УЕК-карти, той предупреди руските хора и световната общественост за опасностите от надвисналото над народите „електронно робство”. Време е да се събудим!

- В усилни и сгъстени времена, като днешните, раздвижването на кармичните структури и слоеве в нас също се активира неимоверно. Сигурно е за добро?...

- Наистина, времената, в които живеем, доказват усилено движение по посока разрешаване на кармичния обществен ресурс. Това явление може да се отчете във всички сфери на нашия социален и културен живот. Човечеството, без съмнение, се подготвя към голям качествен скок в своето еволюционно духовно развитие. В тази връзка, неминуемо ще се наложи отпадането на всички стари стереотипи на мислене и поведение, които спъват или ограничават естественото развитие на човешката душевност и менталност.

- Видно е, че днес болезнено се нуждаем от преосмисляне на отношението си към живота и управляващите го кармични закони, защото ускорената промяна ни носи много неподозирани удари... Пък и много трудно можем да не виждаме в тях наказание и оправдание за бедите ни…

- Разбира се, всички неприспособени към изискванията на Новата Култура хора ще изпитат страдания под една или друга форма. Тези процеси не бих ги нарекъл наказателни, понеже всеки един човек индивидуално избира да уважава или не етичните и правни порядки в обществото, в което живее. Поради това и сам би трябвало да носи отговорност за последиците от решенията си - добри или зли.    

- Вероятно, днешната тотална аморалност и безнравственост повлияват в негативен аспект, не само на личната, социалната, но и на световната, космическата, карма?...

- Всеки човек е свързан със своите събратя посредством фини нишки, невидими за човешкото око, но достатъчно осезателни за хора с трансцедентални възможности. Ето защо, когато даден човек уврежда или затъмнява доброто в човешкото сърце на свой съгражданин, съсед, или просто непознат, то той предава по тези нишки своята злоба и на останалите хора в колектива, в който е участник. Злобата на даден човек или неговата добрина се предава на всички членове, с които той участва в определени отношения. Така се създава общата кармична материя на колектива, на страната, на човечеството. Но е предопределено до колко светлина и мрак то е в състояние да понесе. След прехвърлянето на тези лимити, стартират процеси,  които възвръщат равновесието на хармония и светлина на съответното равнище. И войните между народите се явяват един

механизъм за постигане на нужното хомеостатично, духовно равновесие, върху планетата, те разрушават паразитните енерго-информационни нагласи в обществото. 

- Много ни липсва и разбирането, че недоволството от обкръжаващия ни свят задълбочава негативната карма. Това обаче е по-свойствено на западната култура, докато на Изток има по-голямо приемане на всичко случващо се. Но сега мигрантските вълни ще попроменят това неравновесие, навярно?

- Всяко недоволство в душата на човека е признак за неправилен енергообмен в самия човешки индивид или в по-широк план - в социума, в държавата, в света... Действително, на Изток съществува по-задълбочено вглеждане в причинно-следствените връзки, обуславящи проявата на негативни тенденции. Това е така, понеже западният човек е по-тясно свързан с кариера, интелектуално развитие, професионална подготовка и в по-малка степен  обръща внимание на духовните явления и процеси. Смисълът на мигрантските вълни е да се разрушат старите порядки, властващи до ден днешен в Европа. Време е западният човек да заплати за своите материалистични обвързаности и да преформулира отношението си към Бога. Изобщо народите на Стария континент трябва да се подготвят за генерално изплащане на всички свои дългове, включващи етнически и мултинационални противоречия, религиозен фанатизъм и противоестествен псевдохуманизъм.

 - Библейското твърдение “каквото вържем на земята, връзваме и на небето”, прави ли нашата планета на свободния избор специална? И затова ли, въпреки трудностите, много души чакали ред за живот на нея?

- Не всеки човек е в състояние да върже едно и също  нещо едновременно на небето и земята. Иисус е предал това право на апостолите, като ги е напътствал, че в по-късно време това би трябвало да правят хората, притежаващи Свети Дух. Единствено приелите благодатта на Духа, имащи разрешението на Бога, са в състояние да се намесват в човешките съдби, като ги насочват в една или друга посока. За да се въплъти една душа върху тази планета, тя трябва да е наясно какъв духовен материал ще трябва да обработи, какви наклонности и интереси ще трябва да развива, които да бъдат в резонанс с общото благо на всички останали. Затова за раждане „на белия свят” се чака на дълга опашка… Преди въплъщението си, душата провежда един обстоен диалог със самата себе си, за да усети дали има необходимата сила и потенциал да слезе на земята, да развива своята духовност, като при това не уврежда по никакъв начин на другите души. Ето защо опашката за слизане в земните пространства не е къса. 

- Окултната наука ни учи да приемаме съдбата си като нещо добро, водещо ни към съвършенството…

- Всяка земна опитност на конкретния човек е от особена значимост, не само за него, а и за всички останали хора. Така че - доброто и злото се интегрират и резонират. Всички ние сме сеячи на общото бъдеще на планетата. Но различните хора имат различно усещане за отговорност пред човечеството и Бога. Затова се налага човешката душа да изчака определено време в паралелните светове, за да може да узрее достатъчно добре и да е в състояние да направи своя високо отговорен скок в дебрите на личното и общо усъвършенстване на човечеството.

- Как се пренася кармичната информация в различните животи? Ролята на ДНК във всеобщата информационна мрежа?

- Кармичната информация не се пренася от една развъплътена душа в нововъплъщавано тяло. Когато човек е вече покойник, душата предава своята опитност на Духа, който я е насочил към въплъщение. Посредством тази новосъградена опитност, Духът създава предпоставки за раждане на нова душа върху съответната планетарна плоскост. А развъплътената душа бива настанявана на определеното място (до края на калпата) от Комисия, подчинена на предвечния неин Водач - Иисус Христос. ДНК е вторичен носител на генетична информация. Първичният носител е енергийната матрица, която притежава всеки един човек. Тази матрица калкулира генетичната информация и я прехвърля по кодиран начин върху триплетите на ДНК. 

- Циркулацията на кармичните енергии ставала и чрез половото общуване. В този смисъл - безразборните сексуални контакти и изневярата на брачния партньор хем замърсявали кармично, хем пък били предзададени. А това трудно се асимилира…

- Именно, всяко енергийно замърсяване на единия партньор се предава на другия и потъва дълбоко в неговата матрична енергийна система от чакри и меридиани. Всяко предаване на доверието на другия партньор изкривява матрицата с всички последствия за това. Ако душата си отиде от този свят замърсена, то тя предава на бъдещото потомство (посредством иницииращия Дух) изкривена генетика. А самата тя се насочва да вкуси плодовете на Втората смърт в огненото езеро, описана в Библията.  Съществуват научни трудове на руски учени, които говорят за това, че гените на интелигентността и глуповатостта се предават чрез Х- хромозомно унаследяване. Според него, пороците на едно поколение младежи водят до тежки израждания на обществото след времеви участък от 50 години. /Виж лекцията „Генетически осакатената нация – невесела прогноза за бъдещето”/.      

- Може ли да се каже, че кармата е едно любящо и строго превъзпитание? Една школа за сила и мъжество? Едно устремяване към прошката, покаянието и най-вече към Първопричината на живота?

- Да, може да се каже, че кармата е самоучител по нравствено право. Когато човек греши, той създава предпоставки за появата на бял свят на потомство, което ще умножи това безконтролно поведение и в крайна сметка ще дойде момента, в който същият този човек ще разбере крайния резултат на своята бездуховност. Това ще стане чрез кармичните страдания на членовете от неговия бъдещ род.

- Знанието за кармичните закони, но подплатено с любов, изглежда, ни помага да претворяваме, да променяме хода на съдбата. Йога твърди, обаче, че има обратима и необратима карма. От какво зависи това?

- Любовта е важен фактор за духовно спасение, но не е единствен. Не е възможно човек да се спаси (в духовните светове) само с една добродетел. По време на своето пребиваване на земята всеки е изпитван от Духовна невидима Комисия дали притежава целия набор от добродетели на душата, а не само Любов. За това обстоятелство говори Св. Ап. Павел във Второто си послание (Нов Завет, 2Петр. 1:5-8). Обратимостта на кармата зависи от нейното осъзнаване. Когато човек осъзнае своята карма, своите грехове, изповяда ги пред съвестта си и пред Бога, той се изчиства от тях, по друг начин казано- научил е своя планетарен урок. Духът му е готов за ново, по-висше Посвещение в дома на своя Бог. Бог не желае смъртта на нито една душа, а нейното покаяние и осъзнаване. Йога е само едно от допуснатите на земята философски учения за живота, но няма понятия за БОГ- явление така често срещано сред съвременните хора и най-вече сред поклонниците на Ню Ейдж субкултурата. А това води единствено до самоунищожението на душата.

- Народната мъдрост “не знаем какво печелим, когато губим” ни отправя към приемането на Божия план и към доверието в него, но често кармата, изглежда парадоксална за човешката ни логика и трудно можем да се приближим до разрешаването й…От какво се нуждаем най-много - търпение, доблест, смелост, приемане…

- Осъзнаването на своето несъвършенство понякога е доста труден процес. Именно затова Бог е пратил между хората духовни наставници, свещеници, лечители на душата, които по един или друг начин да ни насочват да резонираме правилно в сърцата си Божиите норми за нравственост и човеколюбие. Без всякакво съмнение, в случая са важни проявата на търпение, самонаблюдение, кротост, добротолюбие. Тези добродетели са особени важни, когато се прилага и прошката...

- Знаем, че ние хем самосъздаваме, хем наследяваме съдбата си. Но и сами избираме родителите си, всичко до някакъв предварителен проект ли опира?

- Разбира се, всичко опира до един единствен принцип - „Лекувай подобното с подобно”. 

- Вече е ясно, че съдейки или съчувствайки, помагайки на страдащите заради кармата им, ние препятстваме нейното изпълнение. Дори така споделяме част от нея. Това ли е т.н. липса на “ненаказаното добро”? Което пак е за добро, май?

- Ако сме поставени в подобен план на състрадание, това означава, че и ние сме живи участници в подобен кармичен ситуационен ред. Както по-горе споменахме, между хората съществуват енерго-информационни канали, чрез които си взаимодействат. По такъв начин се изграждат родови кармични връзки, обществени и социални кармични отношения и зависимости. Никой не е в състояние да блокира този кармичен ресурс, той може да бъде единствено моделиран посредством призоваване на Божията Любов.

- И все пак, не може помощта да е изцяло невъзможна. Кой е най-приемливия начин за това? /Молитви, знания и др.?/. Може би, е нужно да се напомня, че най-важното е съсредоточаването не върху преходното, а върху вечното, върху любовта към Бога…

- Добродетелният живот, любовта, молитвите, моделират и редуцират кармичния ресурс. Така ние можем да измолим чрез молитва намаление на изявата на даден кармичен фактор или цялостното му отстраняване. Невъзможно е да се премахне кармичен ресурс по изкуствен начин - посредством апаратура или въздействие на лице, обладаващо екстрасензорни възможности. Това деяние единствено би увеличило кармата.

- Има ли надежда един ден новата медицина да акцентува върху фините, кармични структури в човека, върху мисловните модели и така да помага да се гледа на кармата, като на сътрудник в борбата за нашето здраве и за спасението на душите ни?

- България е страна, в която преди хиляди години се е практикувала изключително биоенергийната медицина, като се е отчитала и кармичната обремененост на пациента. Това се е извършвало в свещените Асклепиони. Убеден съм, че наближава времето, в което отново духовното направление ще бъде водещо в процеса на пълно излекуване на боледуващия индивид. Днес пациентите се лекуват в болници. Утре, във времето на Новото Човечество, няма да има болни хора, ще има реципиенти, приемници, на Божествената благодат! Духовност и Наука ще вървят ръка за ръка в настоящето поколение, което ще посрещне Христос.

- Изглежда, че няма как да останем ненаучени на тази висша духовна наука – кармата, колкото и скъпо да плащаме за нейните уроци. Затова ли идваме най-вече на Земята?

- На земята идваме единствено поради тази причина! Да се научим да обичаме. Древният змей, сатана, беше овладял до съвършенство Знанието, но беше помрачил Любовта в Духа си.

- Един наш писател много сполучлива каза, че заедно с опасността също расте и спасението. Така че всичко си е на своето място и не трябва да се обезсърчаваме, нали?

- Спасението е детерминирана даденост в човешката душа. От нас зависи дали ще отворим сърцето си към него. Но не със страх, а с вяра.

 

Разговорът води: Лияна Фероли

Статията е прочетена 2205 пъти
Назад към брой 112Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024