Раждането ни доближава до Рождеството в брой 111

Раждането ни доближава до Рождеството
Категория: Сърцето, душата

Безсмъртието е рождено право на човека

Раждането изразява еволюцията на човека, а Рождеството е знак за посветеност, според духовната наука. И двете са големи тайнства, които ни приближават към Божествения свят. В раждането, като закон на биологията, е вложена йерархията на възможностите, с които човекът търси своята божественост и става Единосъщен със своя Бог. Доближава се до Рождеството.

А това може да става ежедневно. Не просто да се родиш веднъж, а многократно да се новораждаш в Духа. Да се прераждаш в твоето тяло, в твоя свят. Вече дори науката, квантовата теория, а не само религията, заговориха за духовното и физическото безсмъртие на човека като негово рождено право. Защото човекът е сътворен по образ и подобие на Бога. Надарен е с огромна сила, мощ, за да бъде сътворец на Твореца. И като живее, чувства, мисли, действа в съответствие с Божиите закони, да живее в Неговата Светлина, в Неговата Мъдрина.

Затова, нека  се изпълним с това осъзнаване, с вярата, че можем да влезем в Живота и Светлината.

И ведно с нашия Господ Иисус Христос да да прославим Единението между Твореца и Неговото творение. Да се потопим в чудото на това празнично Единение!

 

Статията е прочетена 1188 пъти
Назад към брой 111Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024