За ролята на колективна човешка мисъл в спасението на планетата в брой 105

За ролята на колективна човешка мисъл в спасението на планетата
Категория: Сърцето, душата

Макар теорията за творящата сила на мисълта да се заражда в съвременната наука през 70-те години на миналия век, още през 1911 г. физикът Джон Уилър изказва твърдението: „Въображението създава реалността… Човекът е въображение.” А през 1944г. Макс Планк заявява, че всичко съществува като резултат от „интелигентния Разум”, който той нарича „Матрицата на цялата материя”.

 
Дейвид Бом

Истинското откритие започва през 70-те, когато физикът от Лондонския университетоткрива, че вселената е холограмна - цялото се съдържа във всяка негова част. Точно по същото време невро-физиологът Карл Прибрам доказва, че човешкият мозък функционира на същия принцип като вселената – холографски. Връзката между тях по-нататък изследва Робърт Дж. Джан, декан на Института по инженерни и приложни науки в „Принстън“, който през 1979г. започва изследователска програма за изучаване на „ролята на съзнанието в създаването на физическата реалност“. Експериментите, които провежда, доказват, че човешкото съзнание влияе върху реалността.

В поредицата си от книги „Пространството на варианти” квантовият физик Вадим Зеланд обяснява този факт така: „Пространството на варианти представлява информационна структура - безкрайно информационно поле, съдържащо всички варианти на всички събития, които биха могли да се случат. Може да се каже, че там има всичко, което е било, е и ще бъде… Всяка мисъл, както и сектор на пространството, има определени параметри. Като „осветява” съответния сектор, мисловното излъчване реализира неговия вариант. Когато мислим или говорим, ние излъчваме енергия и чрез нея моделираме времето, пространството и собствения си житейски път.”

Джон КехоуПетър Дънов, Джон Кехоу, Луиз Хей, Хосе Силва са част от хората дали своя принос в изясняване на същността и силата на мисълта да създава физическата реалност, както и в използването на нейната изграждаща битието ни възможност. Грег Брейдън нарича фината енергия, полето, което свързва всичко във Вселената, „тъкан на Творението” и „Божествена матрица” и твърди, че тя представлява Разум, тоест цялото Творение, цялата материя е мисъл. Това поле съществува и вътре в хората. „Именно Вселената вътре в нас, както и тази, която ни заобикаля, е квантовият мост между всичко, което е възможно в нашите умове, и онова, което става реално в света. Матрицата от енергия ... демонстрира и начина, по който позитивните чувства и молитви вътре в нас могат да бъдат толкова ефикасни в света край нас. Но нашата връзка с Матрицата на цялата материя не спира тук. Тя продължава и в нещата, които не можем да видим. Божествената матрица е навсякъде и във всичко. От птицата, която лети в небето над нас, до космическите частици, които преминават през нашите тела и домове така, сякаш ние сме празно пространство, цялата материя съществува в Контейнера на реалността: Божествената матрица... Актът на фокусирането на нашето съзнание – когато гледаме някъде и разглеждаме нашия свят, е акт на сътворяване. Ние сме тези, които наблюдаваме и изучаваме нашия свят. Ние сме Разумът, както го описва Планк. Накъдето и да погледнем, нашето съзнание прави за нас нещо, към което да гледаме... Актът на фокусиране на нашето съзнание е акт на съзидание. Съзнанието създава!”

Петър ДъновСпоред Петър Дънов чрез мисълта може да се лекуват болести и да се влияе както на индивидуалния човешки организъм, така и на обществените събития. Той изказва следните твърдения: „Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.

***

Мисълта, която ти изпращаш в света, е един физически принцип. Независимо дали мислиш право или криво, ти вече твориш в света. Тази сила, мисълта, която е излязла от твоя ум – тя твори.

***

Следователно положителната, възходящата мисъл на човека е в състояние да помага на малък и на голям брой хора - зависи от интензивността и чистотата на мисълта. Значи човек носи отговорност по отношение на цялото човечество. Като знае това, той трябва да бъде внимателен към своите мисли и чувства, да не допуща в ума и в сърцето си мисли и чувства, които действат убийствено върху хората.

***

Мисълта е сила, която трябва съзнателно да се използва. Който не схваща отговорността, която носи по отношение на цялото човечество, той не мисли правилно и казва: "На мене да е добре, а какво ще стане с хората, не ме интересува".

Така мислят обикновените хора, но не и тия, които вървят в Божествения път. Ето защо всяка сутрин човек трябва да изпраща към всички хора на земята своите добри мисли и желания. Няма да мине време и той ще получи отплата за това, което е направил. Онзи, който го е създал, ще изпрати своето одобрение, което ще повдигне духа му.”

Дейвид Айк Дейвид Айк също е категоричен за силата и ролята на мисълта в реалността, която човек сам създава. Негово е твърдението: „Всичко е мисъл и мисълта е всичко. В материалния свят не става нищо, което да не е било предшествано от мисъл. Физическите действия са проявления на мисълта. Ако мисълта не е в хармония и е деструктивна, такъв ще е и материалният свят. Ако мисълта е хармонична, любеща и конструктивна, такова ще е и обществото, което ще изплува. Ние създаваме своята собствена действителност и затова проницателността е толкова важна. Колкото по-голяма е прозорливостта, толкова по-широка е действителността. Предишната прозорливост беше съсредоточена върху парите, производството и експлоатацията. Това е действителността, която тя е създала. Новата проницателност е насочена към уважението и любовта към целия жив свят и към всичко, което е Сътворение. Това е светът, който скоро ще настъпи.”

Съвременна наука вече достигна до изводите за силата на човешката мисъл, които редица духовни учители отдавна са дали на хората. За съжаление световният елит не само е наясно с тези истини, но и активно ги използва, като насочва чрез различни методи човешките мисли и чувства, например чрез втълпяването на нови ценности чрез медиите и образователните институции, чрез киноиндустрията, чрез широко отразяваните представления на откриването и закриването на световни спортни и други събития, където се влагат символи с точно определено въздействие върху хората, чрез показни военни и терористични акции като събарянето на двете кули на Световния търговски център. Тези съзнателно предизвикани събития пораждат страх и представа за бъдещето, която отговаря на плановете на световния елит. По този начин той използва хората срещу самите тях чрез творящата сила на мисълта им. Единственото подходящо противодействие, преди да се стигне до пълна власт над умовете, когато ще е забранено и забравено всяко истинско знание и ще господстват само т.нар. нови ценности – какъвто е планът на елита -  е концентрираната колективна човешка мисъл. Защото всяко друго противодействие чрез сила в настоящия момент само може да усили злото. Инициативен комитет от няколко сдружения предлага да се проведе ден, в който да се постигне единение на човешките мисли и чувства на основата на желанието за добро бъдеще на планетата. Противно на очакването, това единение не предполага напълно еднакво виждане по въпроса, как можем да се осъществи въздействието върху настоящето и бъдещето, защото хората нямат еднакви разбирания и знания. Но те имат еднакви желания, затова единението може да се осъществи на основата на естественото човешко желание за мир, за свобода, за щастие, за разбирателство и обич. Поради различните разбирания и знания някои ще отправят молба към Създателя, други – към светлите космически сили, трети ще призоват творческата мощ на собствената си мисъл. Затова Инициативният комитет, които отправя покана към всички сдружения и хора да се присъединят и станат съинициатори на провеждането на световното единение, предлага този ден за бъде наречен Световен ден за молитва и образно представяне на бъдещето. Обръщението, публикувано във вестник „Квантов преход”, е следното: Скъпи приятели, каним ви за съинициатори на разпространение и осъществяване на инициативата за провеждане на Световен ден за молитва и образно представяне на бъдещето. Идеята е хора по цялата планета, от всички нации и религии, да се включат в активното изграждане на бъдещето, на мирен свят на благоденствието, в който уважението и обичта са основа на живота. Реалността, в която живеем, е функция на нашето мислене, тя представлява дешифриране на мозъчните вълни, които излъчваме. Затова е важно в точно определения ден и час да си представим бъдещето такова, каквото го желаем. В момента на визуализация нашите сърца трябва да излъчват любов, която ще изгори всички замисли на тъмнината. Заедно хората по земята могат да осъществят преход към мирен и красив живот. Определената дата и час са 15 август, 12, 00 часа българско време.

Джон Уилър Луиз Хей Хосе Силва


Съинициатори до настоящия момент са вестник "Квантов преход", ИК "Новата цивилизация", Федерация за духовно единение "Роза", Клуб "Приятели на Рьорих", НГИК "Петър Димков", НПО "Ден".

Статията е прочетена 1032 пъти
Назад към брой 105Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024