Планът срещу славянските народи в брой 103

Планът срещу славянските народи
Категория: Сърцето, душата

За човека е непосилно да разгадае Божия промисъл, но може да разчита знаците, които Той ни дава, и да разберем какво трябва да направим, за да не бъдем неподготвени за Съдния ден. Ние трябва да подготвим преминаването ни в следващата епоха, за да навлезем в нея умно, зряло и способни за благодатни трудове. Всяка нова епоха идва със своя исторически субект, който я подготвя и легитимира пред останалите народи.

Кой е този сегашен исторически субект, натоварен да изпълни великата мисия?

Този исторически субект не бива да бъде наричан Месия, нито предопределен от Господа да бъде Негов избран народ - какъвто Той назова еврейския. Трябва да правим разликата, която и руският философ от края на ХІХ и началото на ХХ век Евгений Трубецкой прави между народ-месия и народ с мисия. Всеки народ има някаква мисия в своето битие...

Тази статия  се опитва да внесе разграничение от тези, които имат власт и се опитват от векове наред да прокарват омразата си и заблужденията си сред нормалните граждани на земята с цел масов контрол.

Тук  ще прочетете това, което не ни казват медиите.

Известна хасидска поговорка казва „Всеки вижда в хасидския си Равин - Машиах (месия)”. Тя е основана на факта, че Хабад започнали да говорят открито за това, че Равин Менахем Мендел Шнеерсон е „Месията“.

Кой е Равин Менахем Мендел Шнеерсон?

Роден на 18 април 1902 г. в град Николаев, Украйна, в семейството на Леви Ицхак Шнеерсон - равин на град Днепропетровск. 

Той е бил седмият и последен равин на Хабад Любавич (означава: мъдрост, разум, знание – имената на горните три сфирот в Кабала) – юдейско религиозно движение, което още в началото на 19-ти век има около 200 000 привърженици. Създадено е през 1772 г. Благодарение на Шнеерсон обученията на това движение били разпространени в много страни. Той е един от най-известните еврейски фигури на XX век. Смята се за месия от някои от неговите последователи, някои от които не признават неговата физическа смърт. През 1994 г. е награден посмъртно с едно от най-високите отличия на САЩ – златен медал на Конгреса. Станал наследник на тъста си. Продължил да полага усилия за разширяване дейността на Хабад в САЩ. Бил е също в постоянен контакт с неговите привърженици в бившия СССР. Продължил създаването на центрове на движението в най-големите еврейски общности в света, както и центрове за еврейски туристи в Индия и Тайланд. Уважаван като еврейски духовен водач на много политици в САЩ и Израел.

Равин Менахем Мендел Шнеерсон умира на 92 г., 12 юни 1994 г.

Хасидите – кои са те?

Първите хасиди, последователи на Баал Шем, са били елитът на еврейското общество.

В рамките на юдейското вероучение хасидите, както още е наречено „Тайното общество на благочестивите“ или „Тайното знание“, се появява в началото на нашата ера. То представлява секта, отделила се от ортодоксалния юдеизъм и противопоставяща му се. Появява се през XII-XIII век в Германия.

Първоначално членовете на движението са се опитвали да постигат благочестие чрез аскетизъм, подчинение на строги морални норми и постоянна молитва. Повлияни от еврейската мистика на кабала, първите хасиди вярвали, че Бог се проявява в Божествена слава (ка-воз). Те отричали божествеността на Исус Христос и живеели в постоянно очакване на новия Месия.

Най-известният средновековен хасидски трактат „Сефер Хасидим“ („Книга на благочествите“) е написан през XIII век от Йехуда ха Хасид. В тази книга се съдържат основните предписания за отношението на евреите към езичниците, образованието, молитвата и обществения живот. Възраждането на хасидизма като крупно мистично национално движение води началото си от XVIII век, когато Израел бен-Елиезар, известен като Баал-Шем-Тов, организира в Подолия народно движение, членовете на което започват да се наричат хасиди.

Движението се разраства в Западна Украйна и Русия. Хасидизмът е бил осъждан от ортодоксалните евреи. Постепенно обаче той се превръща в най-мощното тайно мистично движение. Днес то е получило широко разпространение не само в Израел, но и в Съединените щати.

Най-силното задкулисно влияние на хасидите в целия свят се осъществява в областта на финансите, външната политика, средствата за масова информация, киното и телевизията.

Хасидите разпространяват националистически идеи за богоизбраността на евреите и отричат божествеността на Исус Христос. Те призовават за подготвянето за идването на земния цар на Израел и пропагандират неговото възцаряване над целия свят.

Това дотук беше основната информация, която се среща  по медиите, от устата на хората и почитателите, от съзнанията на хасидите и глобалната индоктринация на цивилизациите.

Натурей карта

Натурей карта или „стражите на града“ е еврейска хасидска общност срещу ционизма и против създаването на държавата Израел. Според тяхната идеология суверенитетът на евреите над земята на Израел е невъзможен преди идването на Месията и затова съществуването на Израел и ционизма според Натурей карта е в противоречие с Тората. Те протестират срещу ционизма и заемат проарабска позиция – обявяват се в защита на палестинците и поддържат Организацията за освобождение на Палестина. Натурей карта възниква през 1935 година.

Според членовете на Натурей карта ционизмът е зъл заговор срещу юдаизма и еврейският народ не е етническа група или нация в традиционния смисъл на думата, а е  религиозна група, възникнала преди три хиляди години.

В Писанията евреите се самоопределят като богоизбрания народ, но според членовете на организацията тази привилегия им е дадена от Бога, а не за да установят властта си над целия свят. Бог избира тоя народ преди всичко, за да Му служи, което означава да служи на човечеството. Учението на организацията Натурей карта се стреми да избягва  кръвопролития. Също така подчертава факта, че евреите не трябва да носят оръжие или да заемат длъжности в правителството. Юдаизмът е религиозно учение, а не идеологична борба за възраждането на еврейската нация и надмощие над другите хора, които не са евреи.

За разлика от тях ционистите считат евреите за нация, която с оръжия и насилие трябва да отстоява правото си на място под слънцето, така че евреите трябва да имат войници, кораби, самолети, своя държава и свой флаг. Според тях държавата трябва да действа по светски, а не по религиозни закони. Ционистите в голяма степен отричат боговдъхновеността и свещеността на Тората и наред с другите книги в писанието я считат за вид сборник на еврейския фолклор. Но преди това в далечното минало са започнали подмяната на истинските писания с тези на съвременните си виждания, като по този начин объркват всички евреи, и които не са евреи, точно това им е била и целта.

Заменят се определени враждебни изречения с други за пред публиката. Ционистите създават либерализма в еврейството и го разпространяват под формата на демокрацията.

За разлика от религиозните принципи на Натурей карта, според които еврейството на човек се определя от религиозната му практика, ционистите смятат, че евреинът остава евреин, дори и ако напълно отрича Бог и не спазва най-важните религиозни обреди – шабат, брачно-семейните постановления и хранителните забрани. За ционистите не е задължително евреинът да е благочестив религиозен човек, но да поддържа ционистката държава и идеали. Ционистите обаче са поставили в услуга на своите интереси дори езика иврит, правейки го официален и разговорен език на своята светска държава. Това е много грешно, понеже има различни видове юдейски езици, култури и хора.

Ционистите обявяват Израел за държава на евреите, без значение къде живеят, и затова всички евреи трябва да бъдат лоялни на своята държава. 

Представителите на Натурей карта са строги монотеисти и рязко разграничават Твореца от неговото творение. Една от техните основни задачи е да защитят монотеизма от езическите спекулации на ционистите. Организацията обединява ортодоксалните юдеи в различни страни по целия свят, но един от проблемите, с които се сблъсква, е че групата не се самоидентифицира като политическа организация. Самите нейни членове са изключително религиозни и не са политически заинтересовани. Въпреки това обаче Натурей карта е въвлечена в политическата дейност.

Като стил на живот членовете на Натурей карта приемат религията и аскетизма. За тях „евреин“ е еднозначно на Тора и вяра (докато за ционистите означава гражданство и националност).

Управителният съвет на Натурей карта се състои от седем членове. В момента организацията наброява около 60 хиляди члена, но е трудно да се определи колко точно са, тъй като към тях принадлежат редица многобройни фамилии. Най-голямата тяхна общност е в Бруклин (Ню Йорк), но многобройни са също и общностите в Лондон, Монтреал, Антверпен и в Ерусалим.

Както сами виждате дотук – има огромен информационен хаос, но това се дължи на целенасочена манипулация  на разбирания в световен мащаб.

Та какво можем да разберем от тези различни групи при хасидите? Сами трябва да си отговорите на този въпрос. Най-добре ще е: да потърсите по-стари писания и информация за тях.

Но нека оставим описанията за хасидите и техните разделения, за да се върнем към същественото на този разказ – Планът срещу славянските народа и света.

Долуцитираното писмо е било изпратено преди години в редакцията на в. „Славянин” от равина от Синедриона Равин Менахем Мендел Шнеерсон!

"1. Нашата специална тактика с борбата със славяните по своята херметична същност представлява Тайно знание. Основните сили в нашата борба ще хвърлим срещу славянството.

Славянството - най-вече руснаците, са най-непокорният народ на земята. Те са непокорни заради своите психически и умствени способности, заложени в техните гени от много поколения, гени, които не се поддават на манипулация. Славянинът може да бъде унищожен, но никога поробен!

2. Нашите действия съвсем не са военни, а идео­логически и икономически... Най-напред ние ще разединим всички славянски народи (те са около 300 000 000, половината от които руснаци) на малки, отслабени държавици, с прекъснати връзки между тях. Тук ще използваме нашия стар изпитан метод: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ.

Ще се погрижим да настроим тези държавици една срещу друга, да ги въвлечем във войни помежду им с цел взаимно унищожение.

В същото време обаче ние няма да позволим на нито една страна да се самоопредели на основата на националните си ценности и традиции.

3. Ние ще лишим многочислените славяни от нацио­налния им елит, който реално определя развитието на събитията, прогреса на страната, и в крайна сметка хода на цялата история.

За тази цел ще понижим образователното им равнище, още през идните 5 години ще закрием половината от висшите им институти, а в другата половина ще учим ние. Там ще пуснем също арменци, чеченци, цигани и други етноси. Ние ще се погрижим в правителствата на славянските страни да има колкото е възможно по-малко представители на коренните народи, които ще бъдат подменени с нашия елит.

В средствата за масова информация – по радиото, телевизията, в печата, в изкуството, в литературата, театъра, киното, ние постепенно ще изместим националните кадри и ще ги заменим с наши (или в краен случай, космополитни). Ще проведем “хуманизация” в образованието, в резултат на която предметите, които възпитават логическото мислене, ще бъдат омаловажени и унищожени – а) език и литература, б) физика и математика. За историята няма какво да говорим. Ще дадем нашите възгледи за историята, където ще покажем, че цялата човешка еволюция върви към признаването на богоизбраната нация на юдеите за владетели на целия свят. Ние няма да допуснем в тези страни да се развиват науките, а тяхното ядро (Академията на науките), ще приюти само наши хора. Няма да допуснем развитието на високи технологии, което ще доведе до пълен упадък на промишлеността...

Разложете младежта със секс, рок, насилие, алкохол, пушене и наркотици и ще погубите нацията.

Ще посеем сред народа страх. Страх за живота, който вече нищо няма да струва, страх за работното място, което всяка минута може да бъде изгубено, страх за бъдещето на вашите деца.

* * *

5. Тези грандиозни задачи ще бъдат осъществени в няколко етапа. Истина е, че има още една структурна организация – Православната църква.

6. Под предлог за “демократични преобразувания” ще дадем на славянското стадо президент-марионетка.

7. Но най-важното са парите. Те правят всичко. Те са власт. Те са сила. Който има пари, той има оръжие. Свръхсъвременно! Той притежава наемна армия. Парите управляват средствата за масова информация. С тях се купуват необходимите хора. Те очистват “непокорните”. Всичко се решава от капитала и от държавната власт. "

(Със съкращения)

***

Всеки сам избира накъде да гледа, дали изобщо да гледа и какво различно от настоящето бъдеще иска да има. Много е трудно да обясниш на хора, които никога не са познавали друга гледна точка, че омразата идва не оттам, където ни се представя.
Всички  виждаме какво се случва. Само трябва да погледнем фактите.

Планът срещу славянските народи Планът срещу славянските народи Планът срещу славянските народи Планът срещу славянските народи Планът срещу славянските народи

Статията е прочетена 1796 пъти
Назад към брой 103Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024