Квантов преход в брой 11

Квантов преход
Категория: Сърцето, душата

2. Аз вече говорих и продължавам да напомням за това, че ВСИЧКО в обкръжаващото ви пространство трябва да се измени в съответствие с Божествената програма, поради повишаването честотата на вибрации на Галактиката и преминаването на планетата в поле с по-високи вибрации.
3. Тези високи енергии, идващи от дълбините на великия Космос, вече ги има и започват да достигат не само Пространството на планетата, но и Пространството на цялата Слънчева система (на вашата Галактика).
4. Вашата Галактика е достигнала етапа на поредния Фазов преход и този Фазов преход е не нещо друго, а пореден еволюционен скок или етап в общата еволюция (усъвършенстване) на Цялото.
5. В съответствие с Общата програма за еволюционни преобразувания, за хората настъпва ЕТАП НА ТРАНСМУТАЦИЯ на външната обвивка и преход от нискочестотния план (плана на свръхплътната енергия) в по-високочестотно състояние на Астрала, възприемано от вас като ПЛАЗМОИДНО състояние.
6. Спомняте си, Аз съм ви казвал, че вие сте щастливи хора, тъй като имате шанс (велик шанс) да преминете в Ново състояние, по-точно, в ПЛАЗМОИДНО СЪСТОЯНИЕ (СЪСТОЯНИЕ НА СТУДЕНА ПЛАЗМА) още по време на живота в това си въплъщение и начало на този преход се явява само ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ за по-нататъшно УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ при приемане на Божествеността на пространството и, разбира се, Божествеността на собствения си произход.
7. Процесът на ТРАНСМУТАЦИЯ скоро ще стане забележим дори с невъоръжено око, защото хората, ВЯРВАЩИ в това ЧУДО НА ТРАНСМУТАЦИЯТА, постепенно ще преминават в Новото състояние, изменяйки сами себе си и изменяйки чрез себе си Пространството на Галактическия покой на Вечното движение.

http://www.otkrovenia-bg.info/

Статията е прочетена 1327 пъти
Назад към брой 11Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024