Истинската будност е приложност на космичното съзнание в брой 97

Истинската будност е приложност на космичното съзнание
Категория: Сърцето, душата

Събуденият няма нито минало, нито настояще, има само бъднина

Всички ние носим в себе си едно водителство в Пътя на единството между човека и Бога, защото животът е себеосъществяващия се Бог, казва мъдрецът-духоведец Ваклуш Толев. И тъй като Бог без човека е Абсолют, допълва той, а Бог с човека е Кундалини, то именно чрез неговото събуждане може да се изяви човешката божественост. Това събуждане се олицетворява с орела, който може свободно, без помощни горивни вещества да преминава всяка пространственост, да сменя царствата. И първичната птица в нас, която ни дава крила, е Кундалини. А преобразеният Кундалини в материалната даденост на човека  е най-висшата, половата енергия, която е концентрирала живота. И точно тя в бъдеще ще бъде използвана, не за полово разточителство, а за самоизрастване на криле. Защото хората са благословени от Небето да  събуждат отговорността си за събожничество, за сътворителство, за одухотворяване и осветяване  на материята, за осъществяване Пътя на духовната будност. А той е път на отговорност, на жертвеност, на поносимост на болката и страданието. Затова болката не трябва да се отрича, тя помага страданието да се трансформира в развитие. Затова, докато болката съхранява будността, винаги ще има възможност тя да се надмогне, когато материята се одухотвори, понеже в надматериалната субстанция няма болка. Ето защо болката ни е необходима, за да ни напомня, че имаме неусвоена хармоничност между висшите духовни тела и приложното тяло. Болката е тук при нас, за да ни научи да приложим в материята идеята за просветеност, за Цялостност, за да постигнем живот в Бога. За да можем да разгърнем Целостта, за да познаем космичното съзнание като приложност, а не само като будност.Тогава идва астралната, менталната, душевната, духовната будност. И тогава носеното от нас интуитивно знание за тези степени на будност изгрява като озарение на Духа, като космично Слънце. Но претворяващо Пътя на Кундалини в доктрина на Живота, според Ваклуш, Тогава истински събуденият вече няма нито минало, нито настояще, а само бъднина.

Статията е прочетена 490 пъти
Назад към брой 97Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024