С помощта на българския език новото в света ще тръгне от нашата страна в брой 95

С помощта на българския език новото в света ще тръгне от нашата страна
Категория: Сърцето, душата

Книга, вдъхваща надежда за бъдещето и ръководство за активна позиция в нашето сложно време

А посявайки семената на новата цивилизация в обширната руска държава, българската култура ще даде началото на новата епоха за човечеството

По покана на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ и НЧ „Обединение 2013“ в Кърджали се проведе среща-разговор с руския поети писател Ефим Кушнер. Той е роден на 30 април 1940 г. в гр.Бобруйск, Беларус. Икономист и философ. Автор на книгите „Безкръвната революция“, „Завръщане в рая“, „Полет над пропастта“, „На прага на безсмъртието“, „Собственикът“, „Квантов преход“. Скоро на български ще бъде преведена и последната му книга „Политическо цунами“. В Кърджали Кушнер представи книгата „Учителят - пророк на Шестата раса“, на която е съавтор заедно с Елена Ковачева и Тодор Ялъмов. Книгата е сборник от статии и есета, които разказват за делото и мисията на учителя Петър Дънов, разказва и за негови ученици, последователи. Сборникът ни предлага един по-особен поглед, обобщаващ  посланията на Учителя Дънов  за бъдещето на съвременното човечество, отговарящ и на потребността ни от добър, адекватен на времето модел за утрешния ден. Защото в днешното  изключително сложно и динамично време светът ни е разкъсван, заедно с екологичната, финансовата и социалната, и от футурокризата, от липсата на визия за бъдещето. Затова авторите избират да ни представят онези текстове на Учителя, в които ни е дал основните ориентири и жалони на извършващия се сега съдбоносен  преход от нашата Пета към следващата Шеста раса, към настъпването Епохата на Водолея.

Човечеството технически стои на прага на излизането в огромния, безкраен Космос, се казва в книгата, но е твърде далече от овладяването на Вселената вътре в нас, в която, според духовния закон, се повтаря в миниатюрен модел Светът на идеите, породил този на материята. Затова всичко, което имаме да опознаем е вътре в нас и именно успехът на това начинание ще предопредели бъдещето развитие на човека и човечеството. Затова разработените от Учителя теми в това отношение, както и неговите задълбочени напътствия за ролята на този наш вътрешен свят, на славянството, на богомилите и на българския народ не само вдъхват надежда за бъдещето,но са и ръководство за активна позиция в нашето сложно време.

Затова книгата „Учителят – пророк на Шестата раса“ се спира на тези моменти в духовното познание, но разгледани и през погледа на последователите на Петър Дънов, и на други представители на Всемирното Бяло Братство, като Учителя Мория и Учителя Кут Хуми, нанякои други духовно търсещи  хора, като Елена Блаватска, Елена Рьорих, Леонид Маслов, Владимир Мегре, Джордж Оруел, Иван Ефремов, Борис Георгиев, Петър Димков, Есару Емото, Константин Златев и др.Защото едно от най-важните изисквания на новото време е да не се омаловажават заслугите на нито един от духовните водачи през миналите епохи и в различните народи. Но духовното единение между всички учения е преди всичко допускане на много разнообразни нива на съзнания, а не натрапване на своето, казва Елена Рьорих. И като основа на всичко трябва да бъде примерът на Природата, всичко в себе си поемаща и хармонично подбираща своите съседи. Затова цялата й мощ и красота е в приемането проявите на живота в цялото им разнообразие. А онова, което  е по-близо до нашето сърце, това е нашето сегашно ниво, след време пък духът ни посочва следващото.Затова днешното  единение е по-скоро благостно допускане, искрено следване на онзи, който ви е по-близък.  Но пък това помага, според едно послание на Учителя Дънов,  извършващият се сега енергиен преход да се изживее като един концерт на  новото време, като една съвършена симфония на любовта, в която всички звучащи инструменти се допълват един друг и макар всеки да е със своя специфика, той пак звучи в една и съща тоналност, в съзвучие с останалите, в синхрон с вибрациите на Любовта.

Особено е важно всеки да се включи в „строежа“ на идващото ново време, казва Учителя, защото за пръв път в историята на Земята една човешка цивилизация се заменя с друга без тотална смяна на индивидите и то плавно, почти неусетно, като се спести тоталната разруха. И ако се влеете в Новото с хармония, разбирателство, с доброта, разумност и сърдечност,ще стигнете до там, за където сте се запътили. И това е във възможностите на всеки човек, който е осъзнал, че е духовно същество, че е част от Бога. Който е спокоен за своето утре, оставил е негативното,тревогите, съмненията, очаква само добро и е устремен напред с добри мисли, добри намерения и увереност, че може да създаде всичко, което поиска.

Особено значение в книгата имат мислите на Учителя за ролята на славянството, на богомилите, на българския народ,на Русия. Няколко есета са посветени на съвременна Русия, където сега се залагат основите на обновената Свещена Рус, където започва една основна духовна промяна под ръководството на Светлите сили.

Както в Средновековието, българската православна църква е дала християнството и писмеността на славяните и Русия, така и в наше време българската култура ще посее семената на новата цивилизация в обширната руска държава и ще даде начало на нова епоха за човечеството, казва Учителя Петър Дънов. А задълбоченото познаване на скритата духовна история на нашия народ и нашия език говори, че българският език ще има голямо значение за хората на Шестата раса. Защото той е най-точният език, на който могат да се предадат окултните закони и Словото на Бога и защото българският народ е най-древният народ на земята. Носител на първичния език на човечеството.  Затова избрах да дойда в България, казва Учителя на своите ученици, като ги уверява, че „от България ще тръгне новото в света“.

Статията е прочетена 639 пъти
Назад към брой 95Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024