Откритите в Родопите диаманти - предвестници на новите кристални енергии и на признанието, че България и Родопите са духовният център на света в брой 94

Откритите в Родопите диаманти - предвестници на новите кристални енергии и на признанието, че България и Родопите са духовният център на света
Категория: Екология, здраве

С разгръщане на Сакралния сърдечен пламък започва кристалният преход за изравняване потенциалите на Небето и Земята

Диамантената честота, идваща от Божествената Сърцевина, е обединената светлина и паметта за нашия космически произход

Екипът на проф. Рангел Гюров откри първите диаманти в скалите край родопското село Светулка, община Ардино, област Кърджали. Неслучайно, в близост до селото се намират връх Момини гърди и връх Алада - най-високият в Източните Родопи /1241 м/. На около 20 км северно от селото е и прочутият средновековен Дяволски мост над река Арда, където някога е минавал античен път, свързващ Бялото море и Тракийската низина. На 13 км. северозападно от селото в местността Карабурун /Черен нос/ са намерени следи от тракийско светилище и древна крепост, от която се разкрива невероятна гледка към почти целите Средни и Източни Родопи. Открити са и следи от култова дейност от периода на късната бронзова епоха. Култовият комплекс /голяма скала с изсечени около 90 трапецовидни ниши/ датира от VI - IV в. пр. Хр.  На върха Карабурун /1027 м/ се намира и село Стояново, където са открити следи от ранна култова дейност от периода на късната бронзова епоха. Съвсем закономерно, светилището е разположено на вододела между реките Малка Арда и Арда, малко преди да се влеят една в друга, защото в мястото на пресичането на водните източници се образува естествен генератор на духовни, трансформиращи жизнени сили и това прави мястото свещен земен Рай.

с. СветулкаА село Светулка - средищен духовен център, Диамантен светилник, Свещено Сърце, обединяващо различните аспекти на енергиите.   Гледката оттам към речната долина е зашеметяваща. Поради стратегическото разположение на това място, през V-VI в. е била изградена и ранновизантийска крепост, от която сега се виждат само нейните каменни основи  и част от разрушените й стени. Наблизо, в местността Орлови скали, се намират и руините на една от най-големите крeпости в Родопите – Калето, уникален архитектурен обект, изграден от камъни без хоросан, във формата на неправилен кръг с диаметър 67 м. и площ 0.5 дка.

село Стояново и Стоянов мостДоста преди да се открият родопските диаманти, това събитие бе предсказано от старозагорския свърхсензитив Йорданка Николова. Пръв, обаче, връзката между двете неща направи известният в Кърджали с новите си и етимологично подкрепени обяснения на старата ни история  Веселин Банчев. А времето за сбъдването на пророчеството се изпълни точно сега, за да потвърди още веднъж особено важното и средищно място в духовен план на България и Родопите в света. Мястото, където се е зародил животът и човешката цивилизация. Духовният център на света, където връзката между планетата ни и Бога Ра никога не може да се наруши. Неслучайно откритието стана точно, когато навлязохме в абсолютно нови взаимоотношения с времето и пространството, когато се отварят времевите линии за синхроничното обяснение на ставащото във взаимосвързаните светове. Когато се активират нашите светлинни тела и нашите многоизмерни същности, когато получаваме достъп до новите възприятия за реалността.

с. СветулкаНезначителното на пръв поглед събитие с родопските диаманти ни подтиква да си спомним, че сме дошли тук, в тази времева плоскост, за да станем творци на нови реалности и да се адаптираме към тях  с креативната сила на диамантената светлина и диамантените кодове. А Диамантената светлина на Божествената любов и състраданието, Божествената сърцевина е и в нас, само трябва да осъзнаем своята същност и роля чрез идващите постоянно към нас диамантени лъчи. И тъй като Земята все повече се отваря за тяхната честота, според Възнесените Учители, ще трябва да започнем да се учим да бъдем в контакт с тях и с реалните промени на планетата. След като преминахме през различните Кристални  енергии /Медени, Сребърни, Златни, Новия Виолетов Пламък/, сега стигнахме и до усвояването на Диамантените енергии - най-високите честоти на кристалните енергии, водещи до абсолютната интеграция на всички светове и същности. Те свързват всички центрове, пластове от светлина, електромагнитни структури, потоци от енергия, вътрешни пространства. Свързват ни с всичко около и в нас. Спомагат енергиите да се изразяват едновременно и във всички посоки, да се премахнат и последните следи от негативни емоции и мисли.  

Диамантената честота, идваща от Божествената Сърцевина, е обединената светлина, паметта за нашия космически произход. Тя озарява и трансформира с центробежната сила на  Любовта, която създава хармонията. Тя е в Божественото и в човешкото Свещено Сърце. Тя е Диамантената Основна Божествена клетка, изпълнена с величие и сила. И като се свързваме чрез душите  си с този Атом на Божествената основа и Любов, се превръщаме в  пламтящи същества на съзидателната Светлина. И нашият слънчев център, Свещеното ни Сърце, се изпълва с хармония, с познанието, че творческите Божествени модели са в самите нас.

Рацъфтяването на Златната розаХрамът на това Свещено Сърце, на нашата Душа и Диамантена Основна Божествена клетка се намира в така наречената Същина на нашия етеричен Творец. Разположен е  в центъра на етерния двойник на човешкото тяло, малко по-вдясно от физическото сърце и по-близо към гърба. Той определя Пътя на Силата, която се издига от коренната до коронната ни чакра, където се свързва с Извора на колоната от Светлина, наричана още Сребърна Нишка. Има особена роля и за реализирането и достигането до Божествените селения, до разцъфтяването на Златната роза в Божествената Любов, която грее с блясъка на Диамантената сфера, в която си дават среща Пламъците Близнаци. Между това, което е горе и тук долу на Земята.Между  двете индивидуализирани сили, съзнания-искри от Същността на Бога, сътворени от Него с абсолютно еднакъв и неповторим в целия Космос вибрационен печат, които от самото раждане пребивават във вечния Абсолют, в Диамантената Му сфера на Любовта, пулсираща в свещения и триединен съюз между двата Пламъка и Божествената Любов. В тази висша нота на Любов, в която се проявява Божествената Същност, от която всички Пламъци Близнаци се спускат и инкарнират в по-ниските сфери на Битието, за да се изкачват по стълбата на еволюцията, за да творят и събират опитност като пълноправни Сътворци на Великия Творец. А всичко това се извършва и в свещения храм на човешкото сърце, където е олтарът, мястото на този триединен/трилистен сакрален Пламък на Бога, поддържащ физическия ни живот и свещената троица от Любов, Мъдрост и Воля/Сила. Той е поместен в сърцата ни от самото раждане и се изтегля при напускане на физическия носител.
    Най-близкото същество, което е до нас през вечността, е именно нашият Пламък-Близнак на Бог, затова често той се възприема и играе ролята на ангел хранител, който бди над нас постоянно. В настоящия момент започват на масово ниво срещите между тях и това ще бъде разковничето за сътворяването на Новата Земя и слизането на Рая на Земята.Срещата им е свързана с ускорения процес на еволюция и когато се осъществи, започва бурно изчистване на остатъчна карма, подготовка за извисяване или възслизане, интегриране, което е истински  квантов скок за изравняването  потенциалите на Небето и Земята.

Кристалният преходОт срещата на двата Пламъка и от постоянните резонансни наслагвания на еднаквите вибрационни печати на Любовта им се сформира Диамантената сфера, образува се Диамантената светлина, която звъни в целия Космос като проекция на Диамантената сфера от Божествения план, която се спуска през всички измерения. Сега започва да се култивира, да се разгръща Сакралният сърдечен пламък, подготвящ разгръщането на Истината в сърцето и срещата с най-съкровеното Същество, което е нашият Пламък- Близнак, най-великият Дар, с който Бог ни е дарил. Да се подготвя срещата между Свещения Разум и Свещеното ни Сърце, които са направени от фината, етерна субстанция на Светлината, която не може да бъде открита с научни методи. Въпреки това, те са много по-реални, отколкото, която и да е част на физическото ни тяло. А веднъж възстановена, тази връзка между нашия Свещен разум, Свещеното Сърце и Божествената Частица на Диамантената сърцевина ще ни осигури постоянен поток от Адамантни Частици и подходяща, висша, високовибрационна информация от Зародишните, Семенни Атоми на Паметта и от СвръхДушата /Висшия Аз/. Предстои  толкова важното съединение, влизане в Триадата на Божественото Съзнание - Свещеният Разум, Свещеното Сърце и всички аспекти на Божествената Частица в Диамантената Сърцевина.

Диамантената сърцевинаПри това движение напред към вибрационната еволюция започва едно ускорено пречистване в нашите клетки, в нашите астрални и етерни тела.Едно излизане извън моделите на масовите вярвания в колективното съзнание на човечеството, една хармония с нашето космическо съзнание чрез многото аспекти на Висшия Аз. Едно равновесие между ума и сърцето, свързано с емоционална устойчивост и умствени усилия, една интеграция на все по-високи честоти. Както и ефекта на просмукване, пропиване, на достъп до всяко по-високочестотно ниво, при което малко количество по-чиста Божествена Светлина започва да се влива, тече в личната ни колона от Светлина.

   Ние сме програмирани да търсим нашето Свещено Сърце, нашата Божествена Частица в Диамантената Сърцевина, в което е Кристалният Зародишен Атом от Същността на Твореца и пълната картина на нашата Себереализация. Затова ни предстои отваряне за Божествеността  вътре в нас, отворяне към източника на нашия сърдечен код, чрез започващия  кристален енергиен преход.

Статията е прочетена 4023 пъти
Назад към брой 94Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024