Случаят "Халил" и делата на ЕВН срещу граждани в брой 89

Случаят "Халил" и делата на ЕВН срещу граждани
Категория: Сърцето, душата

В свое решение Бургаският районен съд отхвърли всички искове на „ЕВН България Електроснабдяване” АД срещу Осман Халил – жител на село Брястовец. Електроразпределителното дружество иска от съда да признае за установено вземането му от ответника Халил 1043,66 лева, представляваща сбор от главниците за неизплатени суми по издадени фактури за доставена и консумирана електрическа енергия от края на 2011 до 20.11.2012 година, сумата 130, 57 лева, представляваща мораторна лихва и законна лихва върху главницата до 17.09.2013г. Твърди се, че ответникът не изпълнявал задължението си за плащане, като дължи и обезщетение за забава.

Ответникът оспорва исковата молба на ЕВН. Ангажира доказателства, от които се установява, че до 2014 година електрозахранването в село Брястовец е било с изключително лошо качество, електрическото напрежение по-ниско от изискуемото, токът непрекъснато спирал, имало токови удари и електроуредите на жителите на селото изгаряли. Вследствие на лошото изпълнение на задълженията на ищцовото дружество изгорял хладилника на ответника.Жителите на село Брястовец през 2010 и 2011 година уведомявали многократно ищцовото дружество за лошото състояние на електрозахранването в селото, сезирали държавни институции, включително омбудсмана на Община Бургас и кмета на селото, но проблемът бил решен едва през 2014 година, когато ЕВН подменя мрежата. През процесния период ответникът се е отоплявал и е готвел на дърва и не е ползвал електрически уреди.

Съдът отхвърли всички  искове на ЕВН срещу Осман Халил като неоснователни и недоказани.

Адвокат на Осман Халил е Мариана Праматарова, която коментира постановеното съдебно решение: „Така постановеното съдебно решение представлява пробив в съдебната практика и промяна на статуквото по този вид дела. Общоизвестен факт е, че спечелените  дела от граждани  срещу електроразпределителното дружество са рядкост.В случая ищецът е търговец, който не е изпълнявал задълженията си.Известни са и безбройните дела, които дружеството завежда срещу граждани, които са осъдени без да знаят и изплащат присъдените суми в полза на ЕВН. Миналата година имаше случай с осъден от ЕВН бургазлия, който изобщо не е знаел, че е имало заведено дело против него, не се е явявал по това дело и е разбрал за случилото се едва когато му наложили запор на заплатата. Човекът е осъден за изплаща на месечни вноски около 5000 лева, като през процесния период не е живял на този адрес и не е консумирал еленергия. Има два протокола от комисии, които са посещавали адреса през процесния период и са установили, че там живеят самонастанени лица, но тъй като не е знаел, че се води такова дело срещу него, не е представил доказателствата си и е бил осъден. Очевидно е, че се касае за грешка в лицето. Потърпевшият е подал иск за възстановяване на сумата, поради грешка в лицето, представил е доказателствата си, но съдът е отказал да гледа делото му с мотива, че трябва да изплати изцяло задължението си към ЕВН и тогава да иска връщане на сумата. Това определение е обжалвано на три инстанции без резултат, което наложи да сезираме Европейския съд по правата на човека. Явно несправедливи са такива решения, обезкуражават пострадалите, които се оплакват от липса на правосъдие по тези дела. Справедлив процес означава страните да имат равни възможности да представят доказателствата си, да ги коментират и да ги изследват”.  

Статията е прочетена 451 пъти
Назад към брой 89Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024