Тракийските скални ниши в брой 88

Тракийските скални ниши
Категория: Изкуство, култура

Тракийските скални ниши са забележителни мегалитни паметници, които в България се срещат само в Източните Родопи. Издълбани са в отвесни скали ниши с различна дълбочина и култово предназначение. Съществуват две хипотези относно предназначението им. Едната е, че имат култов характер, а втората – че са миниатюрни гробници, и докато в скалните гробници са погребвани по-видни личности, в скалните ниши са  поставяни урните на обикновените хора. Често около скалните ниши в Източните Родопи се откриват скални гробници и скални светилища, които наподобяват животински и човешки фигури.

Вероятно с тези места са свързани и необикновени от съвременна гледна точка древни културни практики.

скална глава - с. Дъждовница | Тракийски скални нишиТракийските скални ниши при село Дъждовница са впечатляваща атракция за туристите. Те наподобяват огромен фриз в скалите и въпреки че са трудно достъпни, е истинско предизвикателство за човек да се приближи до тях. Местните възрастни разправят на внуците си приказки за магически същества, наречени „Джинавис пенджери”, които се появяват в района на нишите. Древните траки също са вярвали в съществуването на музи, нимфи и демони.

Струва си да стигнеш до нишите на Дъждовница, защото траките са изграждали  светилища на места с пречистваща и зареждаща сила. Геофизичен анализ регистрира различни магнитни и енергийни аномалии в родопските скални светилища. Херодот нарича Родопите Свещената планина - пречистваща и зареждаща с живот, където лесно се общува с отвъдното и космоса. През халколита в Източните Родопи се развива система от скални светилища, близо 100 на брой, с пътища, маркирани по скалите, които водят поклониците в правилната посока. Тази разработена в халколита светилищна мрежа продължава да съществува през бронзовата и желязната епоха, античността и Средновековието.

На мястото на някои от бившите светилища възникват нови духовни центрове. Наличието на толкова много скални ниши и светилища, основани в праисторията, рефлектира чак в епохата на класическа Гърция. Общо около 1500 е броят на документираните в Източните Родопи.

Ардино | Тракийски скални нишиКован Кая | Тракийски скални нишиНочево | Тракийски скални нишиБелинташ| Тракийски скални нишиБелинташ| Тракийски скални нишиТатул| Тракийски скални нишиХарман Кая| Тракийски скални нишиБелинташ | Тракийски скални нишиБелинташ | Тракийски скални нишиТатул | Тракийски скални нишиБелинташ | Тракийски скални нишиХарман Кая | Тракийски скални нишиТатул | Тракийски скални нишиХарман Кая | Тракийски скални ниши

Фотографии на тракийски светилища
http://www.krasimirandonov.com/

Статията е прочетена 2490 пъти
Назад към брой 88Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024