Кармата на човека е част от Кармата на Бога за безкрайна духовна еволюция в брой 87

Кармата на човека е част от Кармата на Бога за безкрайна духовна еволюция
Категория: Сърцето, душата

В личната Карма/Съдба е закодирано всичко от раждането до болестите и смъртта

Никой не може да променя личната Карма/Съдба на човешкото същество

На 30 март изпратихме в отвъдното инж. Петър Абаджиев /Петим/. Роден е на 7 октомври 1939 година в град Кърджали. Работил е като инженер химик в Девня и в Оловно-цинковия комбинат в Кърджали. Страдал е от редица удари на съдбата, преди да се появи духовната му дарба. Когато е на 53 години получава енерголечителска дарба от най-високия клас /Седмо ниво на Горна Триада Висш Разум/. Даденото му духовно име Петим на космическия език означава „Възторжен“. Ванга и Петър Дънов също са имали наставници от тази  Висша Триада. Но  духовната дарба на Ванга е от нейното Шесто ниво. На 7 април 1997 г. в продължение на 4,5 часа ръката му изписва неизвестна никому досега писменост, а след 41-я ден и нейния превод. Това е универсалният космически език Сенс-Ар, който съдържал над 11 млн. символи. На тази азбука на Духа творели всички древни цивилизации, някои от които съществували от 7 до 49 млрд. години. С негова помощ е успял да разгадае много от тайните на мирозданието, скритата същност на човека, на духовните дарби. Някои от символите в тази азбука присъстват и на нашата розета от Плиска.

От 1994  до 2005 г. е вдигнал на крака  хиляди  болни, директно и дистанционно.Излекувал е и немалко лекари. Една от тях е д-р Красимира Вълчева от София, на която след тежка бронхопневмония с усложнения никакъв антибиотик не й помагал. Но след неговите сеанси се възстановява само за 2-3 дни. Петим излекувал от бронхиална астма Георги Попхристов от София, спасил също и зрението на неговата майка след неуспешна операция на катаракта. Впоследствие Вълчева и Попхристов стават едни от най-близките приятели на лечителя. Тримата заедно гостуваха в телевизионно предаване на Марта Вачкова. Енерготерапевтът лекувал много пациенти по телефона и от други държави. С три сеанса на едно момиче от Кувейт залепва скъсани ставни връзки на коляното точно преди предстоящата му операция.

Момент от представянето на Петим в София. До него е астралният му двойникВ края на миналата година Петим  представи в Кърджали последната си книга „Допълнителна „Духовна информация”…”, която е продължение на първата му книга „Духът – основа на всичко в Космоса”. Тя е диктовка от най-високите Божествени планове чрез неговия духовен учител Дивитин Тистевол. В книгата е закодирано едно ново знание - синтез и  приемственост между градивните компоненти от миналото, настоящето и бъдещето, знание за претворяване на духовните закони в ежедневието, за осъзнаването на единството на всичко в природата, света и Космоса. Знание, което помага на човека да реагира и изразява себе си творчески, да преодолява страховете, болките, блокажите, да може да изразява безпределната Енергия-Съзнание на Бога, която изпълва всяко кътче, всеки микрон. За да попадне човекът в това огромно знание, според Петим, трябвало да се довери на своя личен ангел, който се намирал в мозъка му и бил само седем пъти по-голям от един атом. Обитавал втората Ментална Душа на човека, а  в първата Ментална Душа била кодирана личната му Карма/Съдба/. Менталната Душа /Първа и Втора/ била най-изумителното Божие творение, Божествената искра в нас, в която Бог е кодирал Своята Карма, Своята програма, казва Петим. Духът на Менталната Душа пазел Божията искра, заключена като в клетка, по която имало  много кармични петна, с които трябва да се справим. Но без тревога и безпокойство, защото сме имали достатъчно време да преминем през безкрайна карма на еволюция. Само в нашата човешка цивилизация сме имали на разположение 120 000 превъплъщения, а оттам нататък следвали още по-големи цикли.

Абаджиев успял да преведе новата си книга на английски и да я изпрати в най-големите световни библиотеки, включително и във Ватиканската. Информира папата в Рим за посланията от духовния свят, за цензурирането на Библията и за това, че тайните общества и братства са се възползвали от недостъпното вече истинско познание в нея.

Малко преди да ни напусне, разговарях с Петим за лечителската му дарба, за ролята на болестта и смисъла на лечението.

- Как започна всичко, г-н Абаджиев?
- В началото на юни 1993 година се лекувах при екстрасенската Мила Славчева. Тя ми призна, че нейните духовни наставници й казали, че и при мен ще се прояви духовна лечителска дарба. Заръча ми на 25 юли в 20,17 минути да си взема един лист и син флумастер.Точно в този миг някаква сила ми задвижи ръката, започна да чертае неразбираеми символи. На 5 септември, след полунощ тази сила отново ме събуди и аз изписах на листа: „Петре, аз съм твоят духовен учител Дивитин Тистевол“. Малко след това започнах да лекувам, като първите ми пациенти бяха моите роднини. Енергията идваше отгоре и се дирижираше от моя учител от Космоса.Контактът между нас се осъществяваше на универсалния космически език Сенс-ар, който съдържа над 11 млн. символа.

- Какво представлява болестта? 
- Тя е локализирана на едно място в тялото на човека паразитна енергия, която, обаче, е част от общата хранителна верига на Космоса. И не случайно е там. Тя е най-нисшата енергия, с най-малко закодирано в нея съзнание.Имаме я в тялото си, в мозъка. Прилича на тъмното петно, което се вижда на рентгеновата снимка. Най-много постъпва в нас, когато дишаме, при човека със силна имунна система се изхвърля навън. Но нашата медицина още не знае как е устроено човешкото същество. Тя още работи само с материята. А няма две точки материя и време-пространство. Всичко е единно.

- И, всъщност, лечителят изхвърля извън тялото тази нисша енергия…
- Да, и това действие е дълбоко изстрадано, болката минава през него. Аз я изтеглям от моята аура и я изхвърлям през ходилата, пръстите и очите, през дробовете. Въпреки че това е най-щадящото и евтино за болния лечение, обаче, и че е препоръчвано от Световната здравна организация, то бе забранено в нас със закон.

- А може ли паразитната енергия да се прехвърли от човек на човек или чрез енергиен вампиризъм?
- Не, тя се разпространява само по свои закономерни пътища и вериги. И никой не може да пострада от нея, ако тя не му е в личната Съдба/Карма/. Никой и не може да променя личната Карма/Съдба/ на човешкото същество.А енергийните вампири са човешка измислица. Няма нито такива вампири, нито черни, бели, пембени или каквито и да било други магии. В Космоса има две неща, които се употребяват за съвсем друго нещо.

- Дори лечителите ли нямат право да се намесват в тази Лична Карма/Съдба/?
- Всичко в Космоса е Лична Карма на Бог, никому неизвестна. Тя се предава чрез закодираната Божия искра в Менталната душа на човека и в нея има Карма за безкрайна духовна еволюция. От  нея се извежда една свръхнищожно малка част лична Карма като път за всяко човешко същество. Това е описано и в текстове на стари индийски учени. Всеки човек има в своята Лична Карма/Съдба/ някакво болно място, някаква болка, но му е кодирано точно как и в кой момент да го лекува неговия съдбовен лечител.

- И лечителската енергия на Учителите преминава през техните ученици, за да стигне до лекувания човек…
- Да, тяхната духовна енергия, като невидим  лъч минава през първа чакра на човека. Това е воденето на ученика-човешко същество от Духовния му Учител. Той води ученика си според неговата лична Карма/Съдба/. Има три класа лечители, първите лекуват материалното тяло, вторите биоенергийното и третите лекуват астралното, невидимото тяло.

- А какво става с тези, които се опитват да променят личната Карма/Съдба/? Не си ли взимат по този начин грях на душите си?
- Те правят това поради незнание, но и взимат пари, затова после си плащат със страдание и болести. Трябва да се знае че личната Карма/Съдба/, сътворена от Бог, е непроменима и неизвестна никому. И че целият Космос е Карма на Бог.

- Тогава не се ли обезсмисля лечението?
- Когато човешкото същество не взема пари за всичко, което твори, то не трябва да го  изстрадва, но ако взима пари, после отработва това доста строго. В личната Карма/Съдба/ на всеки човек е закодирано всичко - от неговото раждане до сънищата и  смъртта му. Ето, днес на теб ти беше закодирано моят учител Петим да те лекува.Точно в този ден, час и в тази минута.

- Как духовният лечител усеща, че е кармичният лечител на един болен?
- Чрез неговия Учител.Но днес т. н. екстрасенси, биоенерголечители не се съобразяват с това и лекуват всички, които преминават през техните кабинети. А от 20 болни, например, може да са му съдбовни само трима или четирима. Аз винаги съм лекувал само съдбовните ми пациенти. Много е важно да се знае, че човешкото същество не трябва да твори човешката си дарба срещу заплащане. Това може да става само на основата на дарения, които се разделят на три равни части, от които първата да отива за построяване на храм за Бога, втората за бедни и нуждаещи се и само последната третинка да отива за дарение на ученика-лечител.

 

Интервюто взе: Лияна Фероли

Статията е прочетена 1974 пъти
Назад към брой 87Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024