"НЕ" на насилието над жени! в брой 86

"НЕ" на насилието над жени!
Категория: Сърцето, душата

С този призив Европейският парламент се обяви за промяна на политиката, свързана с превенция и защита на жените, жертви на насилие. През месец март тази година Европейската агенция за фундаментални права организира световна конференция на високо равнище под надслов: "Насилието над жени в Европейския съюз".На нея бяха оповестени резултатите от проведени изследвания.Според Агенцията за основни човешки права на Европейския съюз 33% от жените имат опит от психическо и/или сексуално насилие още отпреди навършване на петнадесетгодишна въ? ·раст.Насилието върху жени се упражнява у дома, на работа, в обществото и онлайн.
 Повече от половината жени в Европейския съюз са били обекти на сексуално насилие, като 32 % от жените споделят, че това са били техните шефове.67% от жените, пострадали от насилие не подават сигнали и жалби за сериозни инциденти на домашно насилие от партньора си, а 74% от жертвите на насилие посочват, че повечето сериозни случаи никога не приключват!
  Позицията на ООН е, че властите прилагат двоен стандарт в отношението си спрямо девойките и жените, което нанася щети на общественото и икономическото развитие.Жените са половината от хората, живеещи на земята и е важно да се поощрява равенството между половете.
  Нужна е промяна - категорични са международните организации. Призивът е свързан с човешкото достойнство и необходимостта да се търси специализирана помощ и поддръжка на жените преди насилието да се случи. Новата политика на Европейския съюз е при индикатори за домашно насилие да се вземат спешни мерки, с които насилието да бъде предотвратено.

Статията е прочетена 469 пъти
Назад към брой 86Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024