Платформа за културен обмен в черноморския регион в брой 84

Платформа за културен обмен в черноморския регион
Категория: Сърцето, душата

Културни организации и индивидуални артисти подписаха меморандум за културата и изкуството по проекта "Платформа за културен обмен в черноморския регион"

Проектът "Платформа за културен обмен в Черноморския регион" е финансиран от оперативна програма "Черноморски басейн" на Европейския съюз и Областна администрация Бургас - партньор по проекта. Партньори по Европейската рамка за сътрудничество са Грузинска асоциация, НПО "Арменски паметници", Молдовска асоциация за изследвания и образование и страните от Черноморския басейн - Турция, Украйна, Румъния, Русия, Гърция и България.

Основната цел на проекта е да осигури трансграничен културен обмен чрез разработване и представяне на иновативна, мулти-езикова уеб платформа, която ще бъде достъпна за всички творци от Черноморския регион – каза Борислава Йорданова, която е ръководител на проекта. Платформата ще бъде он-лайн инструмент, където всички заинтересовани /институции, организации, индивидуални творци/, имащи отношение към културата, ще могат да рекламират дейността си, да дискутират и да организират различни културни събития.За хората на изкуството това ще бъде важен инструмент за свободно представяне на тяхното творчество и за създаването на контакти, преминаващи границите на отделните страни и езиковите бариери. Платформата е с различни модули - база данни, календар, събития, културен браузър, профили на артисти,аудио и видеоматериали и снимки. Насочена е към културни продуценти,културни оператори и любители на изкуството. Меморандумът е подписан от областния управител на Бургаска област, кметове на общини, творчески съюзи, културни организации и индивидуални творци.

Подкрепилите проекта са уверени, че културата е катализатор на духовното и интелектуалното развитие на обществата, както и за преодоляване на различията. Настоящият проект ще помогне за културния обмен и сътрудничеството.

Статията е прочетена 363 пъти
Назад към брой 84Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024