Комисията за защита от дискриминацията започна обучителни семинари на магистрати и журналисти в брой 84

Комисията за защита от дискриминацията започна обучителни семинари на магистрати и журналисти
Категория: Сърцето, душата

Поредица от национални семинари организира Комисията за защита от дискриминация в рамките на проекта «Борба с дискриминацията - за справедливо общество» с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Програма «Прогрес» на Европейската комисия и Главна дирекция «Правосъдие».

Основната цел на проекта е да се подобрят националните политики за борба с дискриминацията и да се насърчават принципите на равенство отвъд пределите на законодателството.

Проектът ще продължи до края на месец май 2014 година. Неговите основни цели са: по-добро прилагане на националното антидискриминационно законодателство, подобряване на националните политики за борба с дискриминацията и насърчаване принципа на равенство.

Дейностите, които включва програмата, са: поредица от семинари с юристи, служители на МВР, журналисти, служители в ключови институции и образователната сфера, изследвания и оценки, кръгла маса с политически отговорни лица, създаване на електронна платформа за популяризиране на антидискриминационно законодателство с цел насърчаване и разпространението на информация за Европейския съюз и националните политики в областта на антидискриминацията.

Проведен е национален семинар «Борба и превенция срещу дискриминацията чрез средствата на наказателното право» - за обучение на съдии и прокурори от наказателния профил, национален семинар «Борба и превенция срещу дискриминацията чрез средствата на гражданското право» и национален семинар за служители на МВР.

Тематично са представени публикации,  свързани с работата на агенцията и основните права, гарантирани от Европейския съюз, дискриминацията като престъпление, защитата от дискриминация чрез средствата на наказателното право, източниците на престъпленията от омраза, особености на престъпленията от омраза, ролята на съда и разследващите органи за равно третиране и защита от дискриминация, езикът на омразата и др.

Целта на семинарите е да се повиши информираността относно ефективното прилагане на антидискриминационно законодателство и практика на национално и европейско ниво.

Статията е прочетена 339 пъти
Назад към брой 84Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024