Култура без граници в брой 84

Култура без граници
Категория: История

В своето Слово великият духовен Учител на България и земното човечество Петър Дънов (известен и с духовното си име Беинсà Дунò) обявява, че най-старата история на човешкия род ще стане ясна тогава, когато бъде разкрита историята на древните българи.

Мястото на един народ сред палитрата на земното човечество се определя както от дълбочината на неговите корени в миналото и от плодовете на приноса му в световната духовно-културна съкровищница, така и от способността му да вплете своя собствена, неповторима по цвят и въздействие нишка в шарката на настоящето.

Ако един народ не познава миналото си, той не е достоен за своето бъдеще.

Тези и други подобни мисли събужда у мен великолепната книга на арх. Слави Дончев „Булгарите” (ИК „Новата цивилизация”, София, 2013 г.). Плод на неговите почти половинвековни търсения и изследвания, посветени на разкриването истината за историята, бита и културата на древните българи, четивото изобилства с препратки към автентични източници, с илюстрации, схеми и таблици, ала най-вече с неустрашимия и неуморим дух на човека Слави Дончев – пътешественик в лабиринтите на логиката и красотата. Впечатляват огромната му ерудиция, внушителният обхват на научните му интереси, стройността и неумолимата издържаност на изводите, които предлага като естествено следствие от своите открития и съпоставки.

Стилът на автора е лек, приятен, четивен, но не за сметка на съдържателността.

Започнало като сравнителен анализ между изкуството, културата и архитектурата на Монголия и България, изследването надхвърля мащабите на първоначалния замисъл и обединява под купола на постепенно изграждания храм на Истината вълнуващите теми за произхода на етнонима „българин”, за международно признатия поради изумителната си точност календар на древните българи, за тяхната писмена култура и азбуката, дарена на славянските народи, за редица междуетнически и междурелигиозни контакти, осъществявани от българите в древността, за величието и значимостта на Мадарския конник, за българския фундамент на богомилството –предвестник на европейския Ренесанс и Реформацията.

По естествен, непротиворечив начин в основния текст е вплетена и статията „Пътят на струнните лъкови музикални инструменти от Изтока в Европа”, притежаваща заряда и ценността на студия.

Книгата представлява по своето съдържание сборник от изследвания с разнообразна насоченост, които в своята съвкупност съграждат хармонично единство, една забележителна цялост, която събужда уважение не само с обема си, но най-вече с постигнатите научни резултати.

Живеем в епоха, когато истината за миналото на нашия народ бавно, но сигурно си проправя път към общочовешкото съзнание. Традиционни схващания, по-малки и по-големи заблуди, както и откровени изопачавания на нашата действителна история, залязват пред очите ни. За да открият хоризонта към една несравнима с нищо реалност, която нашите предци са създавали в течение на хилядолетия и ненатрапчиво са я предлагали на племена и народи, съхранили и до днес семената на великата българска култура и духовност. Дори и да не го признават... Все още...

Образът на номадите от тюркски произход – нецивилизовани скитници и грабители, който се опитваха да ни натрапят свои и чужди „специалисти”, не е нещо повече от гротеска, съшита с бели конци трагикомедия на умишлено извратена мисловност. Изследователските усилия на първопроходци от рода на арх. Слави Дончев захвърлят тези рецидиви на фалшивата наукообразност в бездната на безсмислието и въздигат върху пиедестала на правдата същинския лик на българина – строител на най-извисена държавност и на култура, безпрецедентна по дълбочината и обхвата си в аналите на човешкия род.

В този смисъл книгата „Булгарите” на арх. Слави Дончев е не само безспорен принос към възстановяването на историческата справедливост. Тя е повик към нашия съвременник-българин да погледне с повече вяра към самия себе си и – открил основанията за гордост от миналото – да се превърне в достоен защитник на българското днес, когато чувството за народностно самосъзнание и отстояването на истинските стойности на придобитото през вековете обуславя и самочувствието, и мотивацията, и взаимоотношенията ни с останалите народи от земното кълбо.

Желая от сърце на добър път на тази удивителна книга, както и творческо дълголетие на нейния автор – доайен на изконните български ценности!

Статията е прочетена 357 пъти
Назад към брой 84Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024