Сахаджа-Йога е начинът да бъдем здрави, щастливи и работоспособни в брой 82

Сахаджа-Йога е начинът да бъдем здрави, щастливи и работоспособни
Категория: Сърцето, душата

Чрез езика на чакрите разбираме най-добре себе си и другите

Чрез Сахаджа-Йога човекът може реално да изживее своята духовност, да я приложи в живота си. Това става като осъществи своята Себереализация, т.е. Духът  в него да познае себе си, да стане себеуверен и себедостатъчен. Чрез Сахаджа това постижение на вътрешна трансформация е възможно и на индивидуално, и на колективно ниво, затова системата е най-революционното откритие на днешното време. Защото колективното издигане на по-високо ниво на съзнание при повечето хора  може да промени света, да доведе до всеобщо познаване на духовните закони, които са в основата на еволюцията, както и до появата на нова раса в Новата епоха.

   Сахаджа-Йога е чудесна възможност да се овладее и приложи чистото познание за Божественото на колективно ниво и така цялото човечество да бъде обновено и трансформирано към по-добро бъдеще и към постигането Божието царство тук на земята. А това ще стане чрез събуждането и издигането на Кундалини - на непокътната, но засега все още непроявена Божестевеност в човека. Именно свързвайки се с тази Всепроникваща абсолютна Истина, човекът става Божествен.  И това се случва чрез еволюцията в неговата централна нервна система. След постигането на Себереализацията си, човекът осъзнава, че Духът в него е отражение на  Всемогъщия Бог в неговото сърце и той може да реализира своите преживявания  на душата си. Да бъде центриран и озарен от този свой Източник на вътрешен мир и да достигне до състояние на пълно спокойствие и себепознание. И с тези си нови качества да се издигне над целия изкуствен, нереалистичен хаос, да стигне до Царството на Чистата Реалност. Когато Сахаджа-ученикът установи напълно връзката с Всепроникващата сила на Божествената любов, вече не се движи като махало от колективното надсъзнателно/само надясно в бъдещето/ към колективното подсъзнателно/само наляво в миналото/, а остава в центъра си, в настоящето, израства до сферата на свръхсъзнанието си.

   Сахаджа-Йога е най-революционната стъпка за вътрешна трансформация на индивидуално и масово ниво до този момент. Като научава човека да събужда и издига своята Божествена енергия /Кундалини/, той започва да пречиства и балансира своите чакри, да се самопознава, самодиагностицира и лекува. А тъй като нашето човешко съзнание автоматично достига и до колективното съзнание, чрез овладяване езика на чакрите ние разбираме и повлияваме на състоянието на другите. Така че, ако знаем как да излекуваме собствените си чакри, опознавайки себе си, можем да излекуваме и енергийните центрове на хората около нас. Така Сахаджа ни научава, че има начин да бъдем здрави, щастливи, спокойни, омиротворени, работоспособни.

   Освен че Сахаджа е цялостна система за самопознание и разграничаване на нечистото знание, тя е и един мощен холистичен метод за лечение, отчита цялостното състояние на организма и психиката на болния. Според нея, най-общо има два вида хора, левостранни, с преобладаваща лява симпатикова нервна система и десностранни с преобладаваща у тях дясна симпатикова нервна система. На първите органите им са летаргични, доста често имат и някаква „бадха”/външно обладаване/. Тези хора са покорни, страдащи търпеливо, имат болки по цялото тяло. Докато представителите на другия тип са агресивни, саркастични, не изпитват болки, причиняват ги на другите. Левостранните хора обикновено страдат от ниско кръвно налягане, рак, тумори, епилепсия, шизофрения, склероза, паркинсонова болест, артрит, ревматизъм, астма, анемия, ишиас, безплодие, неврози, депресии и др. А десностранните – от треска, сърцебиене, инфаркт, астма,  цироза, диабет, левкемия, високо кръвно налягане, безсъние, лумбаго и др.

  И двата типа хора не свършват добре, защото имат погрешни идентификации за себе си и пилеят много излишна енергия. Но Сахаджа  може да преодолее тези проблеми, като ги балансира и върне в центъра, в настоящето, при усъвършенстваната им централна нервна система.Учи ги да взимат енергия от балансираната и да я прехвърлят към изтощената им страна. Да загряват изтощената страна с пламъка на свещ и с храна, богата на протеини със специални мантри и молитви. И обратно – да охлаждат претоварените и прегрети енергийно центрове. Съветва ги при блокирани чакри да се освобождават от чувството за вина, сарказъм, агресия, арогантност, доминиране и други негативни качества, а да се изпълват със състояние на безмислие, необвързаност и с наблюдаването на случващото се само като регистриращи го свидетели.

Статията е прочетена 808 пъти
Назад към брой 82Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024