Сахаджа - еволюционната потребност в днешното време в брой 82

Сахаджа - еволюционната потребност в днешното време
Категория: Сърцето, душата

Промяната на живота и човека започва чрез промяната
на фината му енергийна система

Петър Босилков живее и работи като строителен инженер в София. През 1990 година, като студент във ВИАС, се запознава със Сахаджа-Йога, убеждава се в нейните качества и резултати и вече я преподава на желаещите да я изучат. Два пъти месечно идва и в Кърджали. Казва, че има и много други, като него, доброволци, които са приели безплатно това ценно познание и по същия начин го предават на посещаващите Сахаджа-центровете във всички по-големи български градове. Сахаджа-Йога, напомня той, е най-новото еволюционно постижение на древната йога, предадено чрез индийския духовен гуру Шри Матаджи. И тя е еволюционна потребност, отговаряща на днешните нови динамични реалности. Основната й задача е да научи човека да събуди своята Духовна енергия /Кундалини/, която се намира в долната част на гръбначния стълб и тя да започне да го пречиства, балансира, да го учи на едно огромно себепознание, на една самодиагностика, чрез която да разбира в кои  енергийни центрове/чакри/ има напрежение, блокажи и да ги преодолява. Да разбира, че тези центрове управляват всяка частичка от неговото физическо, умствено, емоционално и духовно тяло, че от тяхното състояние зависи неговото цялостно здраве.И така, когато на това фино, духовно ниво проблемите се коригират, изобщо да не се стига до заболявания във физически план. Затова е добре, казва Босилков, да научим, че има начин да бъдем здрави, щастливи, центрирани, балансирани и работоспособни без да ходим по болниците и да пием лекарства. И да разберем, че неразположенията и болестите са нарушаване на изконно заложените в нас духовни принципи.

- Кои са първите стъпки, през които преминава обучаващия се в Сахаджа-Йога, г-н Босилков?

- Първо той се запознава с фината енергийна система на човека, придобива усет за нея, научава методите и техниките за нейното пречистване. Основният метод в тази система е събуждането и издигането на нашата Първична, Майчина енергия /Кундалини/. Това става по време на всекидневната ни сутрешна и вечерна медитация за около 10-15 минути, която балансира, обновява енергията в нашите чакри. След като ученикът вече е овладял метода на самодиагностика чрез състоянието на ръцете си и точките по тях, отговарящи за съответните вътрешни органи, той концентрира вниманието си върху проблемните места и ги коригира. Ръцете му са първият индикатор, именно те дават усещането за протичането на енергията.Ако чувства в тях приятен хлад, значи енергийната му система е защитена и работи добре. Когато ученикът в Сахаджа овладее познанието за характерните качества на отделните енергийни центрове /чакри/, той веднага може да разбере, например, защо има проблеми с гърлото, пета чакра, която отговаря за комуникациите, за дипломацията… И като разбере, че се отнася лошо с другите или със себе си, чувства вина, угризения и др., като се поправи, се самоизлекува.

- Кои са основните пречки в работата ни с тази енергия?

- Пречките са в самите нас. Сигурно е, че можем да стигнем до изключителни резултати, стига да сме постоянни и целенасочени в практикуването на Сахаджа. В това са се убедили хилядите нейни последователи, които системно провеждат упражненията и медитацията за издигане на Първичната Майчина енергия. А първият показател за това е, че те престават да боледуват. Това мога да го потвърдя и аз. Откакто практикувам Сахаджа, не съм боледувал нито веднъж, не съм пил никакво лекарство.

- Някои познавачи на фината ни енергийна система смятат, че при издигането на нашата Духовна енергия може де се стигне до някои  сривове, ако тя се натъкне на сериозни блокажи…

- Според Сахаджа-Йога, това не може да стане, защото тя е изключително интелигентна, нежна и деликатна сила, която знае кога, как и доколко да ни въздейства. Затова се нарича Майчина енергия. Тя винаги се съобразява  с нашата поносимост, с нашето желание, винаги отваря съответните запушени центрове /чакри/ постепенно и въздейства благотворно върху всички нервни възли и плексуси, органи и тогава всички болестотворни проблеми изчезват.

 За жалост, обаче, сега тя  е много наранена от нашите грехове, сякаш е на решето, защото чрез нашите блокажи не й позволяваме да се издига, много е слаба и неустановена, затова често след опитите ни да я вдигнем, пак се връща обратно. В работата ни с нея ни е нужно повече смирение, повече добра разположеност и обич към самите нас. Ако сме ориентирани повече наляво, в миналото, работим повече с левия енергиен канал, имаме чувство на вина, на страх, докато ориентираните в бъдещето, които са установени в десния енергиен канал, са по-агресивни, нараняват другите. Целта на Сахаджа е да ни подтикне към т.н. среден път, да бъдем тук и сега, в настоящето, да бъдем съсредоточени в централния енергиен канал и така да пестим енергия, а не да я губим и разпиляваме за ненужни и преходни неща.

- Щом Сахаджа ни учи на правилното духовно познание, вероятно и ни предпазва от нечистото познание…

- Да, тя не само ни насочва към правилното познание и самопознание, тя ни учи и да различаваме нечистото знание, идващо от нечисти източници и техники, като тези на черната магия. Показва ни също, че то може да дойде от фалшиви учители, които манипулират, хипнотизират хората да живеят в илюзии, вкарват в хората мъртви духове и така възникват много пристрастявания към алкохол, тютюнопушене, блудстване и други пороци, често явяващи се като обсебване от мъртви духове, които не са продължили своята еволюция, а са останали на земята. А това води до голям разход на енергия, до блокажи в енергийната система на човека, понякога причинени от външни вмешателства на нечисти сили. Сахаджа ни учи, че нечистото познание води към инволюция, към падение, че то блокира енергийната ни система и води до много поражения и болести. Но и тук  тя може да промени нещата, да ни пречисти от блокажи, да ни направи отново чисти и невинни като децата. В Библията този процес е наречен „новото раждане”, а в Йоан 7:38 това е сравнено със събуждането и потичането на живата вода в нас, т.е. на Духовната майчина енергия.

- Щом като човекът може да стигне до по-добро здраве с промяната на своя вътрешен свят, тогава  по този път може да промени и живота като цяло…

- Естествено, това е пътят – отвътре навън, а не както сега се опитваме да стигнем до промяната на статуквото само чрез външни средства и действия, каквито са стачките и недоволствата. Чрез издигането на Кундалини човекът става част от Цялото, това го свързва с неговия Божествен Източник. Сахаджа-Йога означава „Спонтанно единение” и „Спонтанно роденото с вас”, т.е. то е в нас, само трябва да се свържем с него. При осъществяване на тази връзка енергийната ни система вече не работи на „акумулатор”, който рано или късно се изтощава, а се зарежда от Вечния Извор и то автоматично.Това влияе и на социалните отношения, прави хората по-спокойни, уравновесени, миролюбиви, защото те разбират, че са част от едно огромно Цяло, в което всичко е взаимозависимо и обединено чрез общи отговорности.

- Това че Сахаджа е най-новият вариант на древната йогистка система, само потвърждава тезата, че  еволюцията  е повсеместна, че обновява и най-старите и проверени от опита системи на познания…

- Да, тя е един неспирен процес на обновление, но понякога е толкова забързан, както сега, че човекът трудно може да се приспособи към високите честоти на идващата нова енергия и това се отразява във всички сфери на обществения, социалния, политическия  и духовния живот. В резултат на това се появява стрес, неврози, конфликти, раздори, социални, политически и финансови сривове... Затова трябва да се съсредоточим върху духовните причини на тези изпитания, които са най-вече резултат от дисбаланса между материалните и духовните приоритети. А Сахаджа-Йога ни подтиква именно към това – да бъдем едни търсачи, изследователи на Истината, тази, която ще ни направи свободни, здрави и щастливи.

 

Интервюто взе: Лияна Фероли

Статията е прочетена 383 пъти
Назад към брой 82Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024