Какво е това Безусловен Базов Доход и има ли почва у нас?! (част 6) в брой 80

Какво е това Безусловен Базов Доход и  има ли почва у нас?! (част 6)
Категория: Сърцето, душата

Продължение от бр. 79

Уважаеми читателю! Ти, който си родолюбив и отговорен Българин, загрижен за съдбата на Народа ни... Знай, че в ръцете си държиш истината, с която се твори новата История на България! Тази истина е Проектът за въвеждане на Безусловен Базов Доход (ББД) за Българите.

1.4. Нов закон за ДДС (или поправка в стария), при който да няма усвояване на данъчен кредит и приспадане на ДДС от фирмите.

1.5. Законови разпоредби и организация, позволяващи реалното стартиране на електронното правителство.

1.6. Поправки в НПК (наказателно-процесуалния кодекс) срещу дребната престъпност. Ефективни присъди от от 6 м. до 3 г , по бързата процедура, за извършени дребни кражби, при лек режим на изтърпяване на присъдата.

1.7. Вписване в НПК идеята ни  „виновен до доказване на противното“, която ще касае придобита собственост и лични авоари, при лица, уличени в данъчни злоупотреби.  

1.8. Промяна на НПК или нов закон, където да се впише как се носи наказателна отговорност от политици, които поради незнание, некомпетентност или умишлено, са провалили ББДохода на Народа си. Идеята е да се дефинира понятието „национален предател“. Тоест,  за лица, управляващи България по посочения престъпен начин, наказанията да са само ефективни присъди, които да започват от 10 години нагоре! Подобна наказателна отговорност да се носи включително и от лидери на дадената управлявала партия, независимо дали те са пряко участвали в държавното управление!

 

2. Задачи за икономисти!

2.1. Идеята ни е да дадем алгоритъм (начин за изчисление), по който икономистите да смятат  в конкретно определена финансова рамка на годишния бюджет, и така последния да се трансформира от обикновен бюджет, с включена в него социална система, в ББД-бюджет, без включена социална система в досегашния й вид.

2.2. Целта ни е, чрез този алгоритъм да се постигне ефективност в икономическите дискусии, като се търсят обединяващите пресечни точки в различните икономически разчети. С други думи казано, съревнованието между икономистите да бъде на база техните професионализъм и компетентност, а не те да правят нереални поръчкови изчисления, под диктат на някоя политическа сила, която е решила да блесне пред Народа ни, обещавайки му голям ББДоход.

2.3. Основната задача на алгоритъма е изчисляването на консенсусна сума,  касаеща възникналия РЕАЛЕН дефицит в един ББД-бюджет. Подобна „дупка в бюджета“ се получава, защото приходите от ДДС и Акциз при ББД-бюджет ще се връщат директно обратно при гражданите, а при другия бюджет те са се ползвали за покриване на други държавни разходи. В този смисъл, необходимо е да се постигне консенсус по следните стойности:

а) Изчисляване на сбора от ДДС-то и Акцизите на годишна база, която ще бъде преразпределяна като ББДоход, примерно: 8 млрд. лв ДДС + 4 млрд. лв Акциз = 12 млрд. лв!

б) Изчисляване на сбора от средствата, които държавата отделя за социални разходи (помощи за бедни, трайно безработни, издръжка на административни социални звена и т.н.), примерно: нека този сбор е 6 млрд.лв !

 в) Изчисляване на средствата, които няма да се усвояват като данъчен кредит от фирмите. Примерно: нека това да са 1 млрд. лв!

Следователно, изчисленията за намиране на дефицита са:

 а – (б+в) ,от горните подточки , или 12 – (6 +1) = 5, което означава, че реалният дефицит при ББД-бюджет е сумата от 5 млрд.лв, по която сума трябва да има консенсус!

2.4. Изчисляват се приходите в хазната, вследствие на конкретните преки и косвени икономически ползи, до които ще доведе въвеждането на ББДохода. Например:

- спестените разходи, вследствие въвеждане на електронно правителство;

- спестените разходи, вследствие оптимизация на държавната администрация;

- приходи, вследствие прекратяване злоупотребите и измамите с ДДС;

- приходите, вследствие минимизиране на сивата икономика;

- приходите, вследствие на реалния ръст в икономиката, изразени като събран в повече корпоративен данък и данък общ доход.  

- приходите, вследствие на реалния ръст в потреблението, изразени като събрани в повече ДДС и Акцизи, които обаче няма да са заложени в бюджета за преразпределение за текущата година;

- приходи от увеличената събираемост на държавните вземания;

- приходи от ефективно управление на държавната собственост и концесии;

- приходи, вследствие повишаване на събираемостта на мита и митнически такси;

- приходи, според ръста на чуждестранните инвестиции;

- … и други.

2.5. Изчисляване на конкретна сума, която всеки сънародник ще получава лично. Примерно, при 5 млн. пълнолетни Българи имаме – 12 млрд. : 5 млн. = 200 лв.

2.6. Изработване на бюджет на база установения реален дефицит по т. 2.3 и новите финансови постъпления от ползите, в т. 2.4, като се спазват следните две правила:

ако има дефицит това може да се компенсира с размера на ББДохода, тоест вместо да се преразпределят по 200 лв., ще се дават 180 лв. или по-малко!

ако има излишък, той ще се използва за компенсация на групите хора, които са в неравностойно положение, или на социални институции като домовете за сираци, които ще се наложи временно да продължат да функционират, докато се премахнат окончателно в бъдеще. 

Обобщение: Настоящите задачи са обяснени систематично на популярен език, за да могат те да бъдат разбрани, дори от сънародниците ни, които нямат икономическо или юридическо образование. С разписаните тук задачи за политици и икономисти целим да активираме нашия елит, който трябва да започне да мисли интензивно и целенасочено по въпроса за въвеждането на ББДохода за Българите.

Изводът от горното кратко изложение е само един - Проектът ББД може да бъде абсолютно работещ, изпълним и приложим в българските условия. Дали, обаче, той ще стане реалност – зависи единствено от професионализма, политическата воля и държавническото мислене на нашите политици!

А, дали в България има такива политици? Има! Просто трябва да си ги изберем, а  начина, по който да правим своя избор (как да гласуваме!), сме описали в края на тази книжка.

 

                        ІV. Обръщения:

В тази глава ще завършим с призив-обръщения към четири различни групи наши сънародници, за да можем по-бързо да постигнем , поставените в настоящата разработка ЦЕЛИ:

Първо - постигане на национален консенсус по Проекта ББД между различните национално отговорни партии, като той залегне в програмите им.

Второ - Изграждане на силно Гражданско Общество, осигуряващо контрол при стартирането на Проекта и последващото изпълнение на ББДохода.

 

1. Обръщение към всички политици и икономисти:

Уважаеми Господа, известяваме Ви, че ще връчим покана, с отворено писмо за подкрепа на Проекта „ББД за всеки Българин“, на всички регистрирани партии, на които знаем местонахождението или ел. пощи!

Призоваваме ви да прочетете подробно разработката и, при желание, да ни отговорите дали сте готови да се присъедините към тази национална Кауза за ББД, за да изградим заедно национален консенсус по нея!

Положителните Ви отговори ще бъдат вписани официално на сайта ни и тази информация ще бъде споделяна на сънародниците ни в нашите живи срещи с тях.

Каквото и да бъде Вашето решение, уважаеми политици, бъдете сигурни в едно – тази книжка ще достигне до всеки Българин и тя ще стане настолно четиво във всяко почтено българско семейство. В бъдеще този материал тук, ще бъде „кантарът“, на който едно силно Гражданско Общество ще ви претегля и ще определя колко струват идеите Ви и доколко сте спазили обещанията си?! Така че, препоръчваме Ви - ако искате да сте управници в бъдеще, правете икономическите си разчети и програми само с включен в тях ББД!

 

2. Обръщение към всички известни и значими Българи и достойни Журналисти.

Вие сте „цветът на нацията“ ни и нашата гордост! Поклон пред Вас и вашите постижения, с които сте прославяли страната ни и българщината по целият свят. Призоваваме Ви да изявите отново своето достойно и отговорно поведение, на което сме се възхищавали многократно.

Умоляваме Ви, докажете отново на дело, своята загриженост към Народа ни и подкрепете Проекта! Помогнете ни той да стигне по-бързо до всеки един Българин! Споменавайте за Идеята ББД в публичните си изяви и помагайте да свалим „превръзката от очите“ на сънародниците ни, които в настоящия момент са обгърнати от непрогледен политически популизъм!

Вие можете и знаете как, и не забравяйте - ние разчитаме на Вас и Ви обичаме!

 

3. Обръщение към всички активни Българи.

Скъпи Приятелю, ако ти си съвестен, отговорен и буден  Гражданин, стани наш деен съидейник и съратник! Приеми нашата покана за съвместна Служба в „ползу роду“! Застани в нашите просветителски редици и поръчай сноп от тази „спасителна библия“ за Народа ни и помогни да я обясним и да я раздадем на всеки Българин! Присъедини се към нас, ако си готов да раздаваш своите сили, средства и енергия, за да направим страната ни едно по-добро за живеене място!

Призоваваме Те - ако у Теб тупти просветителско Сърце, стани и Ти един от нас, за да будим сънародниците ни и да възродим Велика България!

 

4. Обръщение към всеки Българин, независимо от неговото ниво на образованост, интелигентност, вероизповедание или етническа принадлежност.

Скъпи братя и сестри, Българи – бъдете надпартийни реалисти, а не електорат! Това означава да бъдете разумни, добронамерени, родолюбиви и позитивни. Подкрепяйте само политици с позитивни послания! Разберете, че ако един политик, невиждащ положителното в работата на своя опонент, е ненужен политик - служещ не на Народа, а на своето Его!

В този смисъл, гласувайте само за политически формации по два критерия:

за тези, които са запознати с Проекта ББД и са ОТГОВОРИЛИ на изпратеното им от нас отворено писмо за подкрепа на Проекта! (Информация в тази насока ще намерите на сайта ни)

за тези, които виждат поне по ТРИ положителни качества и достойнства у своите политически опоненти.

На останалите политици – не отдавайте своето доверие, своето внимание и своя глас, защото, на практика, те не стават за управляващи!

 

В заключение: Нека да размножим настоящата книжка в достатъчно количество и после да можем да обиколим страната, за да я разясним и подарим на всеки желаещ! Затова молим всички сънародници, които имат финансова възможност, да ни подкрепят на обявената банкова сметка в Интернет сайта www.bbd.bg! Отчетът по приходно-разходната част на събраните средства ще бъде публичен.

 

Забележка – всеки може да разпространява настоящия материал на хартиен носител или в електронен формат, БЕЗ комерсиална цел!

КРАЙ

Статията е прочетена 456 пъти
Назад към брой 80Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024