Какво е това Безусловен Базов Доход и има ли почва у нас?! (част 5) в брой 79

Какво е това Безусловен Базов Доход и има ли почва у нас?! (част 5)
Категория: Сърцето, душата

продължение от брой 78

Уважаеми читателю! Ти, който си родолюбив и отговорен Българин, загрижен за съдбата на Народа ни... Знай, че в ръцете си държиш истината, с която се твори новата История на България! Тази истина е Проектът за въвеждане на Безусловен Базов Доход (ББД) за Българите.

Всъщност, замислете се как са били държавно стимулирани нашите прабаби и прадядовци от началото на миналия век, когато са имали средно по 5-6 деца в семейство! Какви социални помощи са вземали те? ( реторичен въпрос )

Пò горе в Проекта казахме и друго, а сега ще го повторим... Обвързването на ББД с пълнолетието е превантивен метод, касаещ необразовани и ниско интелигентни наши сънародници, които виждат в правенето на деца удобен начин за препитание или поддържане на лесен начин за живот. В този смисъл, след въвеждането на ББД и със смяната на социалната ни система няма как вече да бъде злоупотребявано със социалните ни фондове.   

12.11. Няма ли с ББД да се засили демографският срив,

като няма Доход за децата?

 Напротив! Имайки предвид мизерните средства, които към момента ни отпуска държавата за отглеждане на деца (около 50 лв. месечно!), ББД ще е като „манна небесна“ за всички млади семейства, имащи поколение или такива, които са решили да планират и да създадат такова.

 Отделно казахме, че да си родител е преди всичко  лично призвание, вътрешна необходимост и потребност. От тази гледна точка е много погрешно да се стимулира с обществени пари родителското право, защото хората трябва да се научат не да се размножават, а да творят своите деца!

От друга страна, демографският срив завбъдеще ще бъде мит. Системата за ББД ще стимулира много от сънародниците ни в чужбина да се завърнат в България. По статистика, има над 4 млн. Българи, разпилени навсякъде по света. Една трета от тях да се завърнат обратно - това ще бъде голям възход за нацията ни, във всяко едно отношение. 

12.12. Няма ли да са притеснени фирмите, когато няма да имат вече  възможност за усвояване на данъчен кредит?

Подобен въпрос е основателен и резонен! Смисълът от получаване на данъчния кредит от фирмите, регистрирали се по ДДС, е именно в това – засилване на тяхната стопанска инициатива. За жалост, обаче, това засилва и друго – алчността и склонността на мениджърите към злоупотреби и далавери.

Замислете се! Имате ли познат бизнесмен, който не крои сметки в посока на това да прехвърля на фирмата си част от личните си и семейни разходи, с цел да бъдат осчетоводявани последните и, съответно - така неправомерно да се усвои ДДС-то? Разбира се, че това не е законно и честно, но нашите бизнесмени са принудени да постъпват така, дори и ако те са почтените. На практика излиза, че ако не крадеш, си по-слабо конкурентноспособен, защото всичките ти колеги усвояват неправомерно ДДС и защото контролът върху подобни дребни нарушения е невъзможен.

Подобни изводи се отнасят за почтения и честен бизнес, който по принуда ежемесечно спестява част от данъчните си задължения.

А, какво да кажем за останалите „бизнесмени“? Онези, които кроят схеми, с цел източване на стотици хиляди левове от ДДС, посредством реализиране на кухи сделки, без да са развивали никакъв бизнес! Примерите в това отношение могат да се дадат навсякъде по света, защото това е проблем от световен мащаб.
 С въвеждането на ББД, подобна порочна практика няма да съществува вече, а фирмите ще работят равнопоставено в една истински конкурентна среда.

12.13. Какви са приликите и разликите между настоящия Проект и европейската инициатива за базов доход?

Приликите и разликите между нашият Проект и европейското ББД, можем да опишем най-кратко по следния начин:

приликите са единствено в абревиатурата (наименованието) и намерението да се подсигури някаква материална независимост на хората;

разликите са огромни. Те призтичат най-вече от факта, че Европейският проект е още в зародиш и представен като идея, която тепърва ще се развива. Нашият проект пък - е готов за стартиране и прилагане като рисковете от него са минимизирани или практически нулеви.   

Подробни разяснения сме изложили в отделна аналитична статия  („Прилики и разлики между българския и европейския Проекти за ББД“), и който желае може да я прочете на сайта ни!

12.14. Има ли някъде въведен подобен ББДоход в други страни по света?

Коректният отговор е – няма!

Съществуват някакви разновидности в различни страни по света, които са опитали да въвеждат някакви сходни системи за безусловен доход. Статии в тази насока и подробности - може да намерите на сайта ни.

Нужно е да се разбере много добре разликата между подобни чужди системи и българската система за ББД. Принципно световният опит по отношение Базовия Доход е някакъв вид усъвършенстване на наличната социална система, а в нашия Проект ББД последната се трансформира радикално и практически се преобразува в нов модел социално подпомагане, но вече за всички пълнолетни граждани!  

12.15. Кой е авторът на този Проект ББД?

Авторът на Проекта е Н. Дамянов, който е публикувал първата му разработка на 27.02.2013г.

Вдъхновен от мъдростта и примера на Природата, и използвайки един широко познат принцип от древността ( Принципа на Аналогията! ), той е адаптирал европейската идея за ББД в една работеща българска система, която позволява преразпределение на безусловен базов доход в обществото .

За вдъхновение за разработката е послужила и една мисъл от духовният Учител Петър Дънов, който още в началото на 19 в. е казал, че българина заслужава един по-добър, независим и достоен живот! Впоследствие, с помощта на екип от вдъхновени, съвестни и отговорни Българи, материалът е трансформиран два пъти и доусъвършенстван многократно с ценни идеи, подобряващи защитите на Проекта и неговата ефективност и приложимост.

Вбъдеще Проекта ББД ще продължава да се усъвършенства в насока защита и ефективност, и всеки който желае да работи в тази насока, може да се свърже с екипа на посочените координати в сайта или във ФейсБук.

Проектът е отворен и няма авторско право!

Проектът е подарен от целия работен екип, на всички българи!

12.16. Разкажете нещо повече за принципа на Аналогията, който е бил вдъхновение за този проект.

Принципът на Аналогията е заложен като основен Принцип в херметическата литература, а в някои свещени книги е описан – “Каквото е горе, такова е и долу!” Накратко казано, това е един от природните Принципи, познати от древността, и вдъхновил много гениални учени да направят епохални открития.

Нужно е да разберем, че значимите еволюционни открития се случват само тогава, когато човешките фантазии са проникнати от природните закономерности.
Всички знаем, че Природата функционира съвършено. Затова ние използвайки нейните принципи, изграждаме една устойчиво функционираща система ББД. Без познаването на Природните принципи, закони и правила, е слабо вероятно да създадем някаква работеща система, независимо каква  тя?! 

Използването на този принцип, като основа на Проекта ни помага предимно с две неща!

Първо – да можем да намерим мястото, функциите и задачите на всекиго в нашето общество.

Второ – посредством Аналогията откриваме проблеми, спънки, трудности, които биха обрекли Проекта на провал!

12.17. Какъв може да бъде размерът на ББД към момента?

Можем да направим една бърза и ориентировъчна сметка за бюджет 2013: Приходите от ДДС и Акцизи в бюджета - около 12 милиарда годишно - ако се разделят, ориентировъчно, на 5 млн. пълнолетни Българи, приблизителната месечна сума, която ще се получава като Доход ще бъде около 200 лв на човек! Това не е никак малко, като се вземе предвид с колко малко пари живеят хората в момента и при положение, че имаме голям брой пенсионери, получаващи пенсии, под тази сума, нали? Добрата новина е, че ако ББД се въведе и се вдигне икономиката на крака, тази “плаваща сума” от 200 лв. спокойно ще се утрои за няколко години, а времената, когато ще имаме поне 1/3 от западните заплати като Доход, не са мираж! Тук е важно да се направи следното уточнение - подобни доходи Българинът ще получава БЕЗУСЛОВНО, а не със зависим и стресиращ “робски” труд, както става в някои развити западни “демокрации”!

Уточнение – има още десетки въпроси, на които сме отговорили на сайта www.bbd.bg. Там може да намерите и няколко съпътстващи статии, които дават различни гледни точки, помагащи да се възприеме по-лесно всичко, написано дотук. При желание, може да дообогатите своите знания на посоченото място! 

ІІІ.Задачи за политици и икономисти, касаещи  ББДохода

1. Задачи за политици!

Политиците от Парламента трябва да приемат пакет от законови поправки и нови закони, необходими за стартирането на Проекта „ББДоход за Българите“ и неговата последваща ефективна реализация. Целта е да се предпази и защити настоящата разработка от изкривяване, като се спазват дадените препоръки в нея. Само по този начин  настоящият Проект може да се утвърди като една сигурна и функционираща система!  В този смисъл, нашите предложения са:

1.1. Конституционна поправка, която гарантира получаване на ББД от всеки пълнолетен български гражданин.

1.2. Конституционна поправка, в която се вписват усъвършенстваните критерии на Маастрихт (фиксиран максимален външен дълг + дефицит под 3% от БВП, + допустим процент на инфлация и т.н.).

1.3. Закон за ББДоход, разписан съгласно конституционното ни право и заложените параметри в настоящата разработка.

(Следва)

Статията е прочетена 599 пъти
Назад към брой 79Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024