Послания от съзвездието северен кръст (38) в брой 79

Послания от съзвездието северен кръст (38)
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

ЗА ИСТОРИЯТА, ДРЕВНОСТТА И БОГОВЕТЕ

- През 2012 г.  се говори много за маите и техния календар. За нас  светът на маите е преизпълнен със загадки и тайнства.

- Маите са постигнали синхронизиране на космическите цикли извън порядъка на земната честота. Те били изключително подготвени да правят  астрономически наблюдения и сложни изчисления. В тази област работели жреци,  посветени в небесните тайни да отварят канали за връзка с космическите сили. Те умеели да въздействат на разума чрез тайни способи за отключване на сензорите. Строели храмове на Светлината. Осъществявали   обмен на енергии с космически жители от други планети, както и обмен на генетичен материал. Практикували жертвоприношения, владеели телепатията и имали силно развити ясновидски способности. Маите носят гени от вашата земна цивилизационна вълна, но е имало опити на извънземни да бъдат въвлечени в експеримент. Коренните жители на Америка се съчетавали с представители на извънземна цивилизация и така се получили генетични разновидности.

Този древен народ имал специални знаци за цифрите и  писмото. Маите владеели  тайното познание и се занимавали със сериозните проблеми на Вечността.

- Българите. Произход и прародина.

- Древно е името ви. Като етнос сте възникнали в средата на хилядолетието преди Христа. Първоначално се заселвате на североизток в областта на Памир. Имали сте съюзнически племена  и от тези съюзи се ражда народността балхарска /балхар, болхар/. Начело са стояли велики ханове. Разселенията са характерни в древността за много племена.  Възниквали са много военни конфликти. Да се знае: вие сте произлезли от древна цивилизация на конните народи, но сте носители на космически гени. Вашата мисия е да се  съчетавате с други народи, да съхранявате гените от Космоса.

Добре известна е БАЛХАРИ /БОЛХАРИЯ/  в древността. Вие имате мисия да браните зачатието на Божественото коляно. Преднина сте имали във военната област, воювали сте, за да оцелявате. Векове наред сте живели около Памир. Древни памирски школи на Духа сте създали и сте имали  сериозен напредък на велики по дух. Завързали сте корена на духа си  там.

Добре е да  проучвате около Памир и  чрез телепатични контакти да  получавате информация за вашето далечно минало. Вие принадлежите на Изтока по дух. Далече сте от прародината си сега, генетично също се отдалечавате. До 5% се пази в гените ви информация за важни за духа ви цели. Добър проводник сте на информация от Космоса и притежавате  способности да общувате с Космическия Разум.

 На историческата сцена се появявате твърде рано. Да знаете, че всичко се повтаря. Вашето Средновековие е Ренесанс на Духа, отглас на хилядолетието преди Христа. Били сте конен народ, за да се разселвате. Вие мислите, че разселването ви прави слаби, че като се делите, намалявате. А то е друго... Да се делите и разселвате, за да се множите по света е дадено. Генетично е важно да предадете по-нататък посланието, а не на етническа основа. Вие сте космически пратеници, не етнически. Да, етносът ви се нарича БОЛХАРСКИ. Памир е люлка на древни цивилизации. До 10 колена преди Христа сте. Предтечи на БОЛХАРИТЕ е имало в по-дълбоките пластове на Времето. А до БЕЛ-ХАР се нареждат други племена на конните народи. Да се знае – символът ви е Бог Танг - Ра. Вещатели, гадатели, светии имате. От богомилите носите нещо драгоценно. Да сте слепи – не сте / вероятно – духовно!? /, до Светлината сте. Танг – Ра е с вас, а вие с него още не сте се слели. До век ще го видите. Да ви води той в Пътя е предопределено... Времето на Христа отчитате, а на Таг – Ра не, защото той е Вечността. На Тангра сте служили по Висшеволие – Единният Бог на Земя и Слънце. На природата се покланяйте, Памир изучавайте.

- Може ли да се твърди, че розетата на Тангра е символ на посвещение?

- Розетата на Тангра се е давала съобразно религиозно или светско  посвещение на върховно властващите. Носи се, за да покаже, че притежателят е придобил по-висока степен на посвещение. Разчитането на розетата трябва да започва от символа на Слънцето, защото то е центърът на Вселената. Розетата на Тангра е матрица на Вселената.

- Какво още би казал за РА-цивилизациите? Има ли връзка между боговете  Амон-Ра и Танг-Ра?

- Ра е цивилизационна вълна. Тя не е заселена еднократно на Земята. Ра – цивилизацията е от слънчев тип,  космическа, идентична с космическия разум. Има Божествен замисъл да се насели Земята с енергийни същества от Слънцето.  Баща на Танг – Ра е Богът Слънце. Баща на Амон – Ра – също. Тези  божества са велики посветени на Светлината. Те стават родоначалници на два клона на слънчевите цивилизации от две сечения на слънчевите ритми. РА – цивилизациите посяват семената на Светлината и са владетели на небесните тайни. Амон – Ра и Танг – Ра са предтечи на вашите земни същности. В исторически план те са родоначалници на вашите народи. Възможни са открития на далеч по-древни култури на Земята. Амон – Ра и Танг – Ра са посели вашите семена. Култът към Амон-РА датира от 17 в. пр.н.е., а тангризмът води началото си от 3 в. пр. н.е.

Ра – цивилизацията е с висок интелект и ресурси на светлината в духовно-полевата структура, която  подпомага и днес вашите духовни школи,  задвижва духовните лостове. От тези цивилизации днес са съхранени слънцепоклонничеството, някои мистерии и древни магически ритуали. Действието на силите на  Ра – цивилизационната вълна чувствително са нарушени от унищожаване на тангризма. Вие сте загърбили светлината в момента на отричане от Бог Танг-Ра.

  С този акт сте задействали тъмнината на високо ниво. До отричането от Танг-Ра се знае, че българите са известни с дарбите си свише  да виждат в бъдещето, вещи в посвещението. Тангрическите обичаи в древността за почитане на Слънцето все още са запазени в някои ритуали. Добре е да се знае, че Слънцето е вселенското сърце. Важно е да сте синхронни с пулса на това вселенско сърце. Верни на Слънцето са Ра-цивилизациите, защото от него са дошли на Земята. Внедряват ритуална система да се почита небесното светило, изпълняват се ритуали при изгрев и се дава обет. Тези същества са изтъкани от светлина, от лъчева енергия.

 Днес вие съхранявате в своята памет   древни магически ритуали, пазите система от знаци за общуване с магическите сили, които са добри проводници на светлината. В храмовете на Светлината са знаели символния език на тези цивилизациите и са извършвали посвещения в древни тайнства на духа.

- Богът на траките Сабазий от Слънчевите божества ли е, има ли връзка с Ра – цивилизациите?

- Сабазий идва от недрата на земята. Влюбва се в Слънцето. / Вероятно се съчетава с жена от Ра-цивилизациите, слънчева жена/. Дава началото на земна цивилизация от слънчев тип, състояща се от същества, добре посветени в мистериите на годишните цикли. Сабазий отключва съзнанието за земната сила, той дава началото на друг клон на относително високо развита в духовно отношение цивилизация, която датира от 17 в. пр. н.е. Сабазий отключва контактите за общуване на земните жители със Слънцето, посвещава ги в тайната на соларните ритми.

Тангризмът се настанява в тракийските земи по-късно.  Цивилизационна вълна на траките е друга, различна от Ра. Освен нея съществува и друга цивилизация, която идва от водата. От различни типове цивилизации сте на Земята: от Слънцето, от недрата на Земята, от водата.

- Може ли да се твърди, че българската земя е заредена със силни магически енергии? Ако е така, откъде идват те?

- Действието на тези енергии е повлияно от различни фактори, някои са астрологични, други кармични, има и  други особености. Вие сте в област, определена за духовно съединяване с висшите сили, в това число и с белите архангелски енергии. Тяхното действие носи голяма вълна на прозрения, прорицания, гадателство, както и изкуството на восъколеене, което се отнася към тракийската съкровищница от духовни и материални ценности. Дълъг е пътят на познанието ви. Вашата енергийна  подготовка датира от дълбоките корени на древността, още от друидите, същества с мисия на водачи.

Земята е с особена енергетика, която носят, или по-точно казано, пазят дълбоките термални извори, могилите и тепетата, които приемат космически послания. Термалните извори съхраняват в паметта си древните тайни на водните духове. Вие се отнасяте лекомислено с водата, но тя е богата с наследство от древността.

Други племена преди траките са живели по тези земи. Добивали са злато, вадели са морски пясъци, познавали са грънчарското колело, но са разбирали и езика на великите посветени. Те владеели летателна техника, захранвана със светлина. Тези племена били във връзка с друидите.  Заселниците по вашите земи се наричали „теси” и можели да правят звездни карти и смайващи прорицания. Гадаели по звездите и били добри астрономи в истинския смисъл на думата. Тесите тачели водните духове и същества, владеели магически ритуали с вода. Водата е била средство за гадаене, за баене, напявали са магически слова върху водата. Тесите били закриляни от водните духове. Пазели извори, реки, потоци и тачели водните стихии. Дълго се пазело  тайнството на  водолечението, баенето на водна основа, восъколеенето и получените восъчни фигури във водата.  Тракийската култура вирее в основите на други предшестващи култури.

Вие имате почит към чешми, извори, герани. Всеки извор има воден обитател, дух, когото трябва да почитате. Вие пазите информацията в митологията и в приказките, но термалните води са важни информационни източници. Така „теси” могат да бъдат събудени в паметта ви, както и тяхното  влияние във вашия свят. Търсете извори и пазете духовете на водата чисти. Това е почит към паметта на свети същества. Сега ще бликнат повече термални води. Може да носите водни символи, водни знаци като амулети. Давайте живот на повече водни обитатели.

(Следва)

 

Книгата "Задочни репортажи от съзвездието Северен Кръст" можете да закупите от нашата онлайн книжарница.

Статията е прочетена 3395 пъти
Назад към брой 79Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024