Какво е това Безусловен Базов Доход и има ли почва у нас?! (част 3) в брой 77

Какво е това Безусловен Базов Доход и  има ли почва у нас?! (част 3)
Категория: Сърцето, душата

Продължение от бр. 76

Уважаеми читателю! Ти, който си родолюбив и отговорен Българин, загрижен за съдбата на Народа ни... Знай, че в ръцете си държиш истината, с която се твори новата История на България! Тази истина е Проектът за въвеждане на Безусловен Базов Доход (ББД) за Българите.

6. 22.  (24.06.2013 г.) ББД ще има положителен здравословен ефект върху голяма част от нацията ни! В доста статистики се споменава, че над 80% от болестите на съвременния човек са, вследствие на депресията и стреса, на които той е подложен. Представяте ли си какъв прекрасен „лечител“ може да бъде системата ББД щом тя се въведе, защото тя премахва подобни симптоми в голямата им част!

6.23.  (17.07.2013 г.) Всеки човек, с добро финансово положение, ще може по собствен избор и убеждение, да прави своя социална политика. Тоест - той може да дарява своят ББДоход на хора в неравностойно положение или на социални учреждения (старчески домове, домове за деца в риск, защитени домове и т.н.), които ще имат нужда от финансиране.

 

7. Какъв е най-лошият вариант/сценарий, ако Проекта за ББД се провали, след въвеждането му?

По-лошо от сегашното положение няма как да стане! Ако този Проект се провали, поради някоя от изброените в тази разработка причини, настоящата система може да се възстанови отново в сегашното си положение. С други думи казано, пенсионните и здравни фондове, заедно със съпътстващите ги пенсионна и здравна система са ЗАПАЗЕНИ и продължават своето независимо функциониране, и след въвеждане на ББД.

Тук стои въпросът - няма ли при връщане на старото положение да настъпят някакви негативи или загуби от това? – Въвеждането на ББД е с премерен риск, който си струва да опитаме.

Защо си струва, ще отговорим с риторични въпроси: Спомняте ли си колко пъти през последните 23 години държавата е обирана и е започвала от нула? Спомняте ли си времената, след хиперинфлацията 1996 г.? Спомняте ли си голямото източване на финансови средства и държавни активи през периода на касова, безкасова и бонова приватизация? Спомняте ли си обирите за десетки милиарди лева от енергийната мафия, от престъпни групировки и от сивата икономика? Нима в настоящия момент сме доволни от дереджето, на което сме? Богати ли сме? Безработицата малка ли ни е?

В този смисъл на разсъждения, отговорете си и на въпроса какво по-лошо може да ни се случи, ако въведем ББД?  

 

8. Какви са вътрешните спънки

и кой може да провали ББД?

Вътрешни спънки могат да се породят единствено при липса на Национален Консенсус!

ЕДИНСТВОТО е ключовата дума върху която трябва да се съсредоточим.

Случайно ли е поставен девизът на Парламента ни „Съединението прави силата“?; - Може ли да подобрим стандарта си на живот и да просперираме като нация, ако непрекъснато сме разкъсвани от обществени противоречия и взаимно отричане?

Именно това правим през последните две десетилетия – самоунищожаваме се непрекъснато! 

И именно това ще може да се стопира веднъж завинаги, ако се приеме ББД от всички ни като общонационална Кауза, а после тя да се впише в икономическите програми на партиите.

Да! Трудни моменти може да има с въвеждането на ББД, но нима може да ни се случи по-лошо от това, което сме преживяли до момента? Нима виждате друг изход от сегашната тежка и напрегната ситуация?

„Ударили сме дъното“ скъпи сънародници и е наложително да се обединим, и да не се делим повече на цветни, безцветни, сини, червени, жълти, зелени... 

Възможно е да се намерят хора, които озлобени от тежкото си положение ще отричат всичко наред, в това число и настоящия спасителен Проект ББД. Ще има навярно и корумпирани управници, които ще искат да се облагодетелстват от ББДохода по някакъв начин?!

Казано е, обаче - “Всичко, което не ни убива, ни прави по-силни”. Тоест, както преболедуваните болести обикновено ни имунизират и укрепват, така и всички трудности с ББД, ако сме единни – ще бъдат само за нашето добро и благополучие. 

 

9. Има ли външни спънки, които могат да препятстват ББД? (ключов въпрос!)

Принципно, членството на България в Европейския съюз няма да попречи за осъществяване на този Проект, дори напротив – това ще ни подпомогне много!

Влизането на България в Еврозоната, обаче - където има единна валута, но няма хармонизирани данъчни и наказателни закони,  поставя пред сериозен проблем реализацията на всеки един подобен проект за безусловен доход, ако той се приема от отделна страна членка на съюза. Това няма как да стане в близко бъдеще, което означава, че който политик ни вкара в този финансов съюз, ще унищожи шанса на Българите за ББД, което значи бедност и мизерия още десетилетия наред!

Богатите европейски страни приложиха спрямо бедните Българи „двоен стандарт“, но вместо да ни „извадят очи, ще ни изпишат вежди“, след като въведем ББД. Необходимо е това да се преосмисли и да се проумее от всеки един политик!

В този смисъл, резонен е въпросът какво трябва да правим тогава, след като не искаме да влизаме в Еврозоната, която не е израснала, за да бъде единна? Отговорът е -  следваме политиката на Англия, а ако ни притискат – защо не и на Швейцария?! (последната е член дори на Шенген, но не и на Еврозоната!) Нека да се стремим да постигнем стандартите на живот в тези страни чрез ББД, а не да спазваме дисциплина, да „стягаме колони“ и да искаме милост от една „разпасана демокрация“, в която непрекъснато се надхитрят. Нека да запазим достойнството си като нация!   

 

10. Защо ББД може да възроди точно България много бързо и за кратко време да постигнем западния стандарт на живот, и дори да го задминем?

Отговорът е много лесен и се корени в следното – близо 90% от Българите имат собственост, а в развитите западни страни тази цифра е средно около 45%! Хората в западните общества обикновено нямат собствени къщи, защото на тях им е по-удобно да са нещо като “пътуващи роби”. Тоест, притиснати от конкуренцията в търсенето и предлагането на работна ръка, те нямат сметка да имат недвижима собственост, което ги закотвя на едно място и което им пречи да са по-мобилни и гъвкави, в търсене на своето препитание и реализация.

След въвеждане на ББД в България, полагания труд в страната ни ще се заплаща много повече. Това ще доведе до скок в цените на новото строителство, а след това и в цените на всичките недвижими имоти, които ще се удвоят или утроят. Така мнозинството от имотните Българи, каквито са всъщност повечето от нас, ще се “събудим” след време вече като притежатели на ценни материални активи, а не както е сега, когато идват чужди граждани и купуват, за жълти стотинки или с няколко техни заплати, имотите и земята по селата.

Всеки знае израза – “последните ще станат Първи”, нали? Вярвайте и бъдете сигурни, уважаеми сънародници, че точно това ще стане по отношение на стандарта ни, ако въведем ББД!

 

11.Кой може да направи проекта

ББД в България?

Краткият отговор е - всяка политическа сила, която е на власт! Имайки предвид изброените пò горе вътрешни опасности, правилният отговор е – всички заедно!Тоест, всички партии в Парламента и будното гражданско общество като контролен орган, извън Парламента, които работят единно за осъществяване на една национална Кауза за ББД!

В този смисъл, като начало е важно следното – всяка политическа партия да запише в програмата си настоящия Проект, с което ще се задължава да работи за неговото осъществяване, ако е управляваща сила.

Българинът трябва да се научи да бъде единен и надпартиен, и да наказва дори партиите, на които симпатизира. Лесно е - партия, която няма в платформата си Проекта за ББД, да не се гласува за нея!

Обобщено казано, нещата изглеждат така – по въпроса дали да има ББД, е необходимо да се изгради НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС и, когато всички го приемат като национална Кауза, този въпрос да не стои повече на дневен ред! Така, впоследствие, всяка политическа сила ще се съсредоточи върху конкретни сметки и разчети по ББД, съгласно нейната лява или дясна ориентация, за да предлага  по добра реализация на Проекта.

Завбъдеще всички политически и икономически дискусии трябва да са - не дали Българинът има ББД, а на колко да възлиза този Доход и какви допълнителни ползи могат да се извлекат от него?! 

 

12. Често задавани въпроси

12.1. Защо идеята за ББД е „гола“ и в нея няма точни сметки? – Теоретичните сметки са направени от германци в показания на сайта ни близо двучасов филм ( www.bbd.bg ). Който разбира от икономика и финанси, ще се убеди, че тези изчисления са коректни и достоверни, и че те са поднесени от професионалисти.

Може да си зададем въпроса – а, защо германците не са въвели базов доход при това положение?

Проблемът е в това, че в Еврозоната, където е Германия, има единна валута, но няма общо законодателство, което прави германската държава една „отворена система“,  в която е почти невъзможно да се въведе единен ББДоход.

Икономистите в Германия все по-ясно осъзнават, че без да изградят общо законодателство в страните от Еврозоната, въведеният от тях ББД ще изтече при мързеливите гърци, ленивите италианци или гладните малцинствени групи от източните страни. Образно казано, германците сега са в “разкрачено положение”. От една страна, те не могат да вървят напред, въвеждайки собствен ББД, а от друга - не могат да се върнат назад, защото ако напуснат Еврозоната, еврото ще рухне и нещата могат да станат още по-зле за тях!

(Следва)

Статията е прочетена 400 пъти
Назад към брой 77Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024