Какво е това Безусловен Базов Доход и има ли почва у нас?! в брой 75

Какво е това  Безусловен Базов Доход  и има ли почва у нас?!
Категория: Сърцето, душата

Уважаеми читателю! Ти, който си родолюбив и отговорен Българин, загрижен за съдбата на Народа ни... Знай, че в ръцете си държиш истината, с която се твори новата История на България! Тази истина е Проектът за въвеждане на Безусловен Базов Доход (ББД) за Българите.

Проектът  е надпартиен! Това означава, че всички политически сили могат да го включат в икономическите си програми, ако са национално отговорни партии.

Проектът е радикален! Неговата цел е тотална смяна на досега съществуващата несправедлива социална система.

Проектът е една революция! Революция, която всички ние ще направим с мирни средства и по един достоен и благороден начин!

Проектът е едно помагало и наръчник! Чрез него всеки Българин, загрижен за бъднините ни, ще може да изразява, да защитава и да подсеща за нашите искания управляващите ни политически елити.

Проектът е една здрава основа за силно Гражданско Общество! Общество, което ще бъде вече съзнателно и контролиращо и което ще направи необратим просперитета на страната ни. Общество, което ще направи от своите управници служители на своя Народ, независимо с каква политическа окраска са.  

Проектът е реално приложим и, практически, безрисков! Той е съобразен със специфичните икономически условия в страната ни и задава точни параметри на работа както за политиците, така и за икономистите ни. (Виж т.3!)

Проектът е отворен! Той е без авторско право и е подарък за всеки Българин, който го е приел с добронамерен ум и чисто сърце!

 

Призоваваме Ви,

Ако материалът Ви е докоснал, приемете го като свой и помогнете да го разпространим!

Помогнете той да стигне до знанието на всеки един наш сънародник, независимо от неговата възраст, религия, местонахождение или политическо убеждение! Нека всички да подкрепим тази общонационална Кауза, която ще даде сигурност, достоен живот и материална свобода на всеки един от нас!

Българино, ако усещаш порива на вдъхновението в Сърцето си, включи се активно в „Плана за работата по разпространението на Проекта ББД“, описан на сайта ни!

Приеми лично и отговорно своята част от тази народна Мисия, защото е време всички заедно да сътворим една нова и велика България!

 

 

ІІ. Идеен проект „Безусловен Базов Доход за Българите“

 

1. Исторически анализ и обосновка

В световната история има десетки примери за революции, които са сменявали несправедливи системи. Основната им цел е била обикновено придобиване на свобода и равенство между хората. Защо те не са успявали ? – Защото са постигали своите цели с насилие!

Насилствената смяна дори и на несправедлива система води след себе си Карма (`ответно насилие`), което рано или късно довежда до израждане на всяка възвишена идея. Всички революционери досега са действали на принципа целта оправдава средствата, което е пагубно и дълбоко погрешно. „С благородни средства към благородни каузи!“ - това е девизът на всички нас, които искаме да се въведе ББДоход.

В днешни времена Демокрацията е единствената работеща система, която дава Свобода! Точно тази система, сериозно е накърнила чувството за равнопоставеност между хората.

Дори и със Свобода в ръцете си, когато един човек е окован с „материалните окови“, за какво му е тя? Да! Всеки от нас се ражда свободен в едно демократично общество, но той трябва да има и базова материална независимост, когато стане пълнолетен. Независимост, която  осигурява равнопоставен базов старт за развитие на творческите му заложби!

Много от нас се раждат като деца на „роби“, защото нашите родители са се обвързали със заеми и кредити, обезпечаващи наложеното ни по демократичен начин потребителско мислене. Трудно се късат тези „вериги“! Вериги, които и при най-малкото невнимание, се пристягат още по-силно и стават още по-тежки с поредния кредит, заем или лизинг.

Проектът за въвеждане на ББД променя цялата тази порочна система по един революционен начин, но с мирни средства. ББД дава възможност на хората да придобият сигурност и независимост. Той позволява да упражним своя отговорен избор без страх и притеснения!

 

2. Какво е Безусловен Базов Доход (ББД)?

Това е гарантиран от държавата и Конституцията ежемесечен доход, който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване.

ББД е нещо като пожизнена рента, която се получава от всеки гражданин, навършил пълнолетие, за да покрива своите потребности, гарантиращи физическото му оцеляване.

ББД осигурява материална равнопоставеност между пълнолетните граждани на едно демократично общество, в което има развити пазарни отношения. В този смисъл, ББД не е социализъм, защото той не прави хората еднакво бедни, а обратното - разкрива простор за развитие на творческите заложби и предприемчивостта у човека!

Въвеждането на ББД сменя досега съществуващата социална система. Това е НЕСПРАВЕДЛИВА система, при която, по усмотрение на управляващия политик, се подпомагат само отделни прослойки от обществото – социално слаби, безработни или етноси. Подобна управленска „загриженост“ не е нищо повече от законен начин за купуване на бъдещи избиратели! Това е несправедлив начин, подхранващ политическото лицемерие и популизъм.

Позната картинка от 23-годишния ни демократичен преход, нали?

С въвеждането на ББД не се позволява подобна политическа демагогия. Защо? - Защото, контролът върху управляващите ще се осъществява по един елементарен начин, тоест всеки ще претегля ефективността на управляващите не по думите и оправданията им, а по прихода в своята ББД сметка!

 

3.Как ще се финансира ББД?

Финансирането на ББД е възможно единствено и само при демократични системи, в които има развито пазарно стопанство.

Основните средства за финансиране ще идват предимно от две пера в хазната – ДДС и Акциз. Това са КОСВЕНИ данъци, които всички плащаме в еднакъв процент при всички наши покупки, но те не се връщат при всички по равно.

Чрез въвеждане на ББД се поправя тази несправедливост!

ББД позволява справедливо и равно преразпределение на тези събрани средства. Така всички, които са финансово добре и потребяват повече в даден момент, ще могат солидарно да подпомагат както себе си, така и всички свои сънародници, изпаднали в труден момент. За да се разбере тази философия, е нужно да се схване следното: няма гаранция, че колкото и добре да живее човек в даден момент, той не ще изпадне в безизходица или не ще стане безработен в някой бъдещ етап от живота си! 

При трудни условия за съществуване настоящата социална система предвижда безброй документи за доказване на бедност. Подобно нещо унижава хората и те остават без достойнство, принудени да се редят по гишета за социално слаби, просейки милост и помощ от държавния администратор. Нека да спрем това унижение! Нека да запазим достойнството си, което дори и поробителите не са успявали да ни отнемат!

Накратко, пари за ББД има налични във всеки един момент и ВИНАГИ ще ги има! Това е така, защото едно общество винаги ще потребява, респективно – винаги ще се събират пари от косвени данъци, които просто трябва да се преразпределят поравно между всички.

Актуалният въпрос в насока финансиране на ББД навярно трябва да е – колко ще бъде голям той? Размерът му зависи от две неща. Първо, той ще зависи от мъдрия избор на Народа, чрез който ще се избират за управляващи само кадърни хора и професионалисти. И, второ, ББД ще зависи от трудолюбието на Народа ни и това как той ще реализира своите творчески възможности. Историята ни е показала, че Българинът умее тези неща! Следователно, след като въведем ББД, в България няма да има гражданин на Европейска страна, който да не желае да има българския стандарт.

Навярно, сега ще се запитате, къде са конкретните изчисления за ББД? - Точните и коректни изчисления могат да се направят само от големи екипи, професионалисти по бюджет. В тази насока, за да се избегне излишната демагогия и популизъм, в раздел 4 „Задачи за политици и икономисти касаещи ББДохода“ сме дали конкретен алгоритъм, за изчисление.

Чрез него целим две неща:

да дадем отправна точка на икономистите ни, които с обединени усилия, независимо от своите леви или десни убеждения, ще могат да постигнат консенсус в изчисленията си.

да покажем, че дори човек без икономическо образование, може с химикал и лист в ръка да установи, че ББД-бюджет е напълно възможен и постижим! 

Обобщение: Много е важно да се разбере, че Проектът е адаптиран към българските условия по един уникален начин - начин, при който сметките са на много заден план, защото не теоретичните изчисления правят дадена система работеща, а Принципите, на които се базира нейното функциониране и начините на нейната защита!

 

 4. Конкретни предложения за организация на ББД

Следващите идеи са примерни и конструктивни. Те могат да се усъвършенстват винаги и към тях могат непрекъснато да се прибавят нови такива. Целта на подобни идеи е да защитят ББД от злоупотреби и да го направят по ефективен.

4.1. Издаване на Индивидуална Пожизнена Дебитна Карта (ИПДК) на всеки български гражданин, навършил 18 години, с която да се правят само безкасови разплащания при изразходване на Дохода.

4.2. ИПДК ежемесечно ще се зарежда с пари, съгласно определения Доход на годишна база, заложена в държавния бюджет.

4.3. Парите в ИПДК няма да могат да се натрупват. Тоест - ако те не се оползотворят в текущия месец, парите се връщат в специален фонд за ББД в бюджета.

4.4. ИПДК може да се използва първоначално само при разплащания на хранителни стоки, базови разходи (ток, вода, парно), здраве и обучение. С времето, когато системата улегне, и по преценка на управляващите, могат да се прибавят и други разходни пера, покриващи нуждите на гражданите.

4.5. ИПДК може да се ползва само на територията на Република България.

4.6. ИПДК не може да се онаследява.

4.7. ИПДК може да се ползва само лично или от членове на семейството (съпруг или съпруга).

4.8. ИПДК се издава на всеки пълнолетен български гражданин, независимо от неговия пол, раса или религиозна принадлежност. Изключение могат да правят само лицата, лишени от свобода.

4.9. ИПДК се издава и за деца под 18 г., когато те са останали сираци. При това положение, средствата по картите се ползват от осиновителите или приемните семейства, с което се подпомага израстването на тези деца.

 

5. Конкретни стъпки преди въвеждането на ББД и насоки за ефективност и рентабилност при прилагането му.

5.1.  Въвеждане на електронно правителство! Без него ББД е НЕВЪЗМОЖЕН и това задължително трябва да бъде първата стъпка. Като улеснение за ползване и против злоупотреби е препоръчително да се въведе и електронна лична карта (ЕЛК) за всеки Българин.

5. 2.  Приемане на принципа “без дългосрочни външни задължения”! Това е важна предпоставка, предпазваща ББД системата от световни финансови кризи и девалвация на водещи валути. Допустимо е при необходимост да се вземат краткосрочни заеми, осигуряващи по-бързото усвояване на пари от еврофондове и др.

5. 3. Валутният борд може да се премахне, за да не провали ББД при евентуален крах на долара или еврото, например. Дисциплината на валутния борд, обезателно трябва да се запази! В тази насока трябва стриктно да се придържаме към критериите от Маастрихт.

Последните може да доусъвършенстваме, а после те да залегнат в Конституцията ни. По този начин - всеки, който е на власт, ще бъде задължен да ги спазва!

5. 4.  Създаване и натрупване на “буферен фонд” ( запас за ББД ), който да гарантира изплащането на дохода за месеци напред. Това ще ни подсигури при бедствия, сътресения на световни борси, или резки девалвации на водещи валути, които евентуално биха затруднили изплащането на ББД. От подобен фонд ще се компенсира изплащането на дохода в месеците, когато е по-ниска събираемостта  на парични средства в хазната.

5. 5.  Определяне на базова “вредна потребителска кошница”. В нея ще се включат продукти, вредни за здравето на човека (цигари, алкохол и др.), на които да може да се вдигат безпроблемно акцизите и така да се натрупват повече пари във фонда/сметката на ББД. Целта е да се стимулира постепенно здравословния начин на живот или в кризисни моменти да се възстанови бързо бюджетния дефицит. 

5. 6.  Прилагане на всякакви пазарни механизми за стимулиране на българското производство, на база безкасовото разплащане с ИПДК.

5. 7.  Промяна на данъчното законодателство, като идеята е от презумпцията “невинен до доказване на противното” да стане  “виновен до доказване на противното”. Идеята е вдъхновена от Израелското законодателство и, повтаряме - при нас тя ще касае САМО данъчното законодателство! 

С други думи казано, всеки забогатял Българин, трябва да съхранява документите за натрупаното си богатство, а при нужда (проверка) да може да докаже сам, чрез лицензиран одитор, произхода на авоарите си. По този начин ще се преустановят  настоящите практики на смехотворните данъчни ревизии, при които месеци наред се правят финансови проверки, похабяващи колосални държавни средства и загуба на време на държавните ни служители.

5. 8.  Строги и безкомпромисни наказания за всяка фирма, която не си плаща данъците.

При укриване на данъци и особено за тези, ощетили фонда/сметката за ББД, да се възстановяват нанесените загуби минимално в двоен размер, а за виновните да се предвиждат ефективни присъди – отнемане на свободата, при установяване на злоупотреби в големи размери.

5. 9.  Премахване на порочната практика за приспадане/усвояване на ДДС и ползване на данъчен кредит. Чрез подобни порочни практики, всички фирми в страната ни са станали закононарушители. Накратко – край на системата, която принуждава фирмите да злоупотребяват!

5. 10.  Двете пера от бюджета – ДДС и Акциз, които ще се преразпределят, да се обособят като нов данък, който да се натрупва в отделна сметка и със закон да е забранено преливането на пари от други държавни вземания в тази сметка, както и непозволени разплащания от нея за други държавни разходи, различни от ББД.

5. 11.  (ново, от 24.04.13г.)  Въвеждане на законова поправка – ефективни присъди от 6 месеца до 3 години за лица, извършили дребни кражби, без фиксиран минимум на откраднатото.

Присъдите могат да са по бързата процедура и да се излежават на места – с лек режим, подобно на западната практика.  По информационните медии непрекъснато научаваме как в развитите демокрации дори известни личности изтърпяват наказания за своите противообществени прояви, а в България има обирджии на възрастни хора, с по 3-4 висящи дела или условни присъди, които „правосъдието“, на практика, прави недосегаеми.

5. 12   (ново, от 24.04.13г.) Въвеждане на законова поправка – ефективни присъди от 10 г. нагоре, за управляващи политици, които умишлено или поради некомпетентност, са увредили ББДохода на Народа. Подобни хора трябва да се обявяват за национални предатели! Тази мярка по естествен начин ще „пресява“ некадърните и корумпирани политици, от достойните такива. Подобна мярка ще охлади страстите на безбройните „лидери“, жадуващи за политически изяви.

5. 13.  (ново, от 24.04.13г.) Въвеждане на Конституционна поправка! Да се впише в Конституцията правото на всеки пълнолетен гражданин на РБ да получава ежемесечен безусловен базов доход. Тази мярка ще доведе до невъзможността в бъдеще някой некадърен политик да съсипе труда на своите предшественици.

 

6. Какви ще са ПОЛЗИТЕ,

ако проектът ББД се осъществи.

6. 1.  Премахването на стреса и страха в хората за оцеляването им. Това ще отключи тяхната креативност и предприемчивост. Огромен е броят на хората, които не работят любимите си неща, за да не рискуват, притеснени от дългове или от факта, че няма да могат да изхранят децата си. По този начин, творческият ни потенциал се похабява!

6. 2.  Стимулиране на потреблението, поради факта, че  Доходът ще трябва да се изразходва ежемесечно без натрупване. Това ще доведе до голямо търсене, а оттам и стимулиране на производството и икономиката, като цяло. При това положение, пазарната икономика ще заработи със своите истински механизми, без да се налага предприемачът уж да “инвестира”, а целта му да е предимно източване на ДДС!

6. 3.  Заплатите ще се вдигнат, защото хората няма да продават труда си за жълти стотинки.

6. 4.  Безработицата ще намалее и в бъдеще тя вече няма да е фактор, който да се отчита и да ни притеснява.

6. 5.  Ще има ръст на инвестиции за разумен живот. Саниране на жилища, еко къщи, икономични електроуреди и т.н. са неща, в които инвестициите ще скочат рязко, поради факта, че с Дохода ще може да се плащат базовите нужди (вода, ток, парно), което ще освободи част от другите ни разходи. Следователно, тези около 35 милиарда, спестени в банките, народни пари „за черни дни“ ще се включат активно в икономиката, което ще е като “мехлем” за нея при сегашната стагнация в кредитирането.

6. 6.  Междуфирмената задлъжнялост при този ръст в икономиката ще намалее!

6. 7.  Решаване на проблема с безотговорното правене на деца от някои по-слабо интелигентни и ниско образовани групи, наши сънародници.

Условието ББД да бъде само за пълнолетни граждани, по естествен начин ще вразумява подобни групи да планират децата си. Финансовата заинтересованост  ще стимулира отговорност и разумност при тези хора, и така те няма да бъдат изкушавани да създават различни схеми, източващи социалните ни фондове. Да си родител е отговорност, а децата трябва да бъдат желани, планувани и очаквани.Ако успеем в тази насока, не само цяла Европа, но и целият свят ще ни бъдат благодарни.

 

(Следва)

Статията е прочетена 516 пъти
Назад към брой 75Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024