Ваклуш Толев в брой 75

Ваклуш Толев
Категория: Изкуство, култура

Ваклуш Толев е роден на 07.01. 1923 г. в село Поповица, Пловдивска област.
Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет. Изключен е през 1946 г. по политически причини. Престоява дълги години по лагери и затвори. Там пише поезия, драми, философски есета, изучава немски, френски, английски език...
След излизането от затворите завършва богословие в Духовната академия, София.
През 1991 г. е поканен да чете лекции по История на религиите в Пловдивския и Софийския университети. Започва да изнася лектории и публични слова в научни и културни центрове в цялата страна. От 1993 г. лекциите и словата излизат в списание „Нур“, където се публикуват и посланията на Учението Път на Мъдростта. Автор е и на Алманах „Послания на Планетния Логос“ както и на метафизичния труд „Седемте Лъча на еволюцията“.
   По идея на Ваклуш Толев е създадено Сдружение „Общество Път на Мъдростта“, което работи за разгръщане духовния потенциал на нацията и на водещите принципи в духовно-културната еволюция на човечеството. Толев е автор и на трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“ /„История на религиите“, „Езотерични школи и мистични учения“ – част І и ІІ/. Тя представя един нов поглед върху присъствието на духовното и окултно знание в личното, социално и историческо битие на човечеството. Най-новите му книги – „Духовните дарове на България“, т.І и т.ІІ извеждат културно-историческата роля и духовния принос на религиите в българските земи и духовно-социалните феномени в България. Подготвя се за печат и „Мъдростта в скрижали“ с негови мисли, афоризми, сентенции.
   Ваклуш Толев е автор на идеята да се утвърди Ден и да се изгради Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи в националната ни история. Негово е и предложението да се включи в „Хартата за правата на човека“ и клауза за правата на душата, като се премахне прилагането на „анатема“ в религиите и понятието „враг“ в социално-гражданските отношения.
   Идеите на Ваклуш Толев са не само проницателни тълкувания в областта на религиознанието, философията, историята, социологията и пр., те са принос към бъдещето като визия за присъствието на човечеството в Третото хилядолетие. За първи път в света Ваклуш Толев дава Доктрината за йерархия на Духовните вълни и прокламира поредната Духовна вълна – Вълната на Мъдростта!.

Статията е прочетена 620 пъти
Назад към брой 75Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024