ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕОБРЪЩАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО. НУЛЕВА ТОЧКА в брой 73

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕОБРЪЩАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО. НУЛЕВА ТОЧКА
Категория: Сърцето, душата

27 август 2013г., от Елена
"Бях в контакт с представители на цивилизацията Вега. Те казаха, че имат информация за земляните. Нямам право да не предам информацията."


Какво искате да ни предадете?

На вашата планета предстоят големи промени. Очаквайте ново пространство. Това е за вас неочаквано. Много светлина и много територия. Положението е изключително сериозно. Вие не сте готови за прехода, но времето изтича. Самостоятелно няма да ви се удаде да преминете. Необходима е помощта на висшите сили. Ние се интересуваме от вашето Издигане, тъй като ние сме си по-големи братя, нашите светове са свързани с галактически вериги.

Ние сме представители на петата планета на Вега-плюс. Нашата цивилизация е често в контакт с човеци. Ние искаме да ви помогнем.

Говорите за опасността. Да разбирам ли правилно? Какво и кой е изложен на риск?

Не сте готови за новите системи. Представете си, че ви хвърлят във водата, и сега ще трябва да живеете под водата, и дихателната ви система не е готова. Това ви чака в близко бъдеще, но само по отношение на енергията.

Какво искате да кажете?

Енергия на Земята ще се промени рязко в края на септември.

Защо?

Това е свързано с галактическите процеси. Нараства активността на галактическите полюси. Енергийните цивилизации започнаха работата си по стартирането на нулевото пространство.

Какво представлява нулевото пространство?

Това е свито пространство, където цялата енергия е нулева. Те свиват пространството на вашия свят.

Но аз не забелязвам всичко върви нормално.

Поддържа се частична имитация на пространството с холограми, за да се избегне паника сред населението. Както във филма Матрицата (The Matrix)
.
Добре. Ако пространството се сведе до минимум - нула състояние, какво в този случай ще стане с нас?

Вие също ще се свиете, заедно с пространството на минималната единица информация на душата. Това са всички данни, които се съхраняват във вас като част от универсалния дух и ще бъдат като архивирани и съхранени в нулев бит. Освен това пространството ще бъде разположено от другата страна на Вселената в един нов свят. Това е, което вие наричате обръщане на пространството. При тези процеси вашите енергийни потенциали се нулират, като да ви се извади батерията.

Не разбирам. Чие е това решение и защо никой не казва на хората?

Ние ви предупреждаваме. Решението е взето след консултации с Галактическия Съвет. Не е нужно да се притеснявате за състоянието на душите си. Вие ще бъдете за известно време като консервирани. Ако всичко върви както трябва, вие дори няма да го почувствате. Ще заспите и ще се събудите в новата реалност. По време на съня ви пространството ще бъде сведено до минимум, тествано и пречистено от енергийните вируси, които се почистват и преразпределят. При преминаване през, целият ви свят ще се превърне в различна полярност на заряда на маса и енергия.

Ако всичко мине добре ок. Но не са ли възможни сривове?

Катастрофи винаги са възможни. Това зависи от много фактори и компоненти на процеса. Първо - това е най-активна намеса на йерархията на мрака, който също има роля в този процес.

Какво искат тъмните сили?

Те искат да получат вашата енергия и информация, която се съхранява във вас. Когато е налице преход, от всяко място се откроява много енергия. За тези енергии ловуват някои цивилизации и йерархията на мрака.

Говорих с енергийни цивилизации, те казаха, че те ще поемат енергията на унищожението. Вие говорите за тях?

И за тях. Енергията на унищожение може да се абсорбира от някой друг, и може да се използва във вашия свят в преход. Тя може да даде тласък на по-нататъшното развитие на вашия свят, така че не трябва да давате на никого енергията, която ви принадлежи по право.

Ние не знаем как да се справим, как да използваме енергията, която се отделя по време на прехода.

Това не е лесно и не е трудно. Всеки от вас ще трябва да удържа полето си в максимална осъзнатост и информираност за процесите. Много от вас ще се чувстват по-уморени от обикновено - показател за отлив на енергия. Ако не се чувствате уморени, значи че процесът е в енергийно равновесие. Ако може да се премине нулевата точка съзнателно, след това на изхода ще имате възможност да контролирате хода на вашата енергия. Укрепвайки своята проводимост.

Вие можете ли да определите по-точно същността на предстоящия процес? Какво ще се случи с човек, когато е минимизиран?

Той ще заспи. Вие ще видите признаци на сънливост и загуба на енергия. Ще имате бели петна от загуба на памет. Това е от свиването на космически клетки.

Пространството се състои от електрически клетки. Представете си мрежа с големи дупки. Когато тя е разгъната, тя заема много пространство и спиралната мрежа влиза в контакт само в местата на преплитане и така си взаимодействат. Така решетката задържа верижното пространство. В самите нишки пулсира енергията на енергийните пространства, тя се предава от нишките на различните му части. А вътре в мрежата се съдържа материята по този начин. Съгласно този принцип са всички планети и небесни тела. Съгласно този принцип са всички твърди форми част от вашия свят и в нашия.

Тази енергийна мрежа ще започне да променя своя потенциал. Нейното напрежение ще намалее и за сметка на това през клетките на мрежата ще премине, ще се освободи част от материята, т.е. материята ще изтънява (ще се разрежда) и ще преминава през клетките на мрежата, тъй като напрежението в нишките на тази мрежа ще се понижи.Когато плътността на материята вътре в мрежата окаже достатъчно натиск (компресия), тогава пространството ще започне да се огъва.

И затова опънатата мрежа ще се свие в една точка. По този начин всички нишки на мрежата ще бъдат в тесен контакт и напрежението в мрежата ще се увеличи и така ще започне да расте. Когато достигне критичната стойност, пространството под този импулс ще се извършва в противоположна посока. Клетките на мрежата, електропроводи се пресичат в системата за записване на информация.

Така че, когато стане минимизирането, копия на информацията в клетките на мрежата след инверсия, поради разрастването на мрежата в надпространството, информацията за всеки един от вас ще започне да се развива и целият код на системата ще започне да формира своя живот на новата система, възстановяване на тялото и структурата на енергията.

Ние така подробно описахме процеса, но може да отнеме малко повече време, като вие само чувствате понятието време, което сте възпитани да възприемате, но в точка нула няма време.

Каква е опасността за нас? Има вероятност, че някой няма да възстанови своята структура след прехода? Какво ще се случи с тези единици?

Целият процес ще се извършва под надзора на Галактическия съвет и всички йерархии. Всичко ще се контролира. Само в случай, че някой не е в състояние да разположи своите системи ще му се помогне. Не забравяйте, че когато човек идва на земята и когато той се отчита, съществуването на цялата информация за минали и настоящи прераждания се запазва и тя никога не изчезва. Всъщност, имате един безсмъртен дух, както и информация за неговите превъплъщения. Може би повече. При възстановяване на структурите много хора ще могат да си спомнят всички предишни животи, а за това не всички са готови.

Това ли е най-голямата опастност? Тоест след минимизацията всеки от нас ще се възстанови напълно и ще си спомни всичко за себе си и своите превъплащения?

За много от вас, това може да бъде сериозен психологически и енергиен проблем, защото не са готови. Не всеки е в състояние незабавно да приеме цялата многоизмерност. Представете си, че от голямото количество информация, системата не може да преработи цялата информация, процесът може да се провали.

Говорите за ума, това означава, че може някои от нас да са застрашени от лудост?

Точно лудост не, но човека ще се изправи пред загуба на ориентация в пространството и времето.

Тази загуба ще бъде ли субективна на лицето? Това означава ли, че той ще се мотае някъде в пространството и времето?

Ще му бъде трудно да възприема реалността и да я отличи от други реалности. Когато гледате филм, 24 кадъра ги виждате като едно изображение. Представете си, че вие ще видите всеки кадър поотделно и едновременно. И всеки фрейм ще бъде по-различен от другите. Това може да бъде възприемане на действителността.

Какво е нужно да направим?

Подгответе се за нова реалност. Надяваме се, че всичко ще върви добре и сривове в системата няма да има.

Разкажете ми малко повече за това, какви ще са симптомите и какво ще могат да наблюдават хората около себе си?

Честото сияние. Вие ще можете да видите самата мрежа на целия свят и ще виждате всяка нейна клетка. Тъй като тя мига. Може би много мълнии. Това е всичко, електрическите процеси ще се засилят. Повишената слънчева активност вече се случва. Чувството че света се удебелява и се сгъстява даже въздуха, но всичко е на нивото на енергията. Усещаш ли го?

Това ще е труден период за тези, които имат проблеми със здравето. Пийте повече течности, водата е проводник. Поемете дълбоко въздух, ако почувствате енергийни сривове. Много от вас ще почувстват парене от вътре. Това ускорява процеса на вашата трансформация. Той отговаря на външното пространство. Разбира се възможно е ескалиране на конфликтите. Много хора няма да разберат какво се случва с тях, и ще се превърнат в агресия.

След това ще започнете да забелязвате сгъването на времето. Как ще изчезват временни обекти. Това е сгъването на връзките в енергийната верига. В един момент може да се чувствате уморени и ще ви бъде трудно да спите. Не се съпротивлявайте, и не се страхувайте. За тези, които не са много силни енергийно и здравословно е по-добре просто да се отпуснете и да спите. Когато се събудите ще се чувствате много енергийно заредени. И светът би искал да се промени. Ще бъде светло. Не е нужно веднага да се разбере, само ако гледате внимателно ще можете да видите разликата. Светът няма да бъде толкова твърд и толкова стабилен. Всичко наоколо ще бъде като трептене. Може би в бъдеще с колективното си съззнание ще можете да потвърдите, очертанията на своята твърдост и плътност, но в началото всичко ще трепти.

Всички са притеснени, какво ще се случи с близките им хора.

Вие ще получите максимална подкрепа от всички сили на Светлината. Никой няма да пострада или да загине. Към всеки един от вас ще бъде закрепено същество, което ще му помага и обгрижва.

Как да преминем този период най-леко и с най-малки трудности и загуби?

Наблюдавайте света и един друг. Идентифицира се и се отчита всеки един процес. Призовавайте учителите и помощниците. Те са винаги наоколо, но не могат да се намесят без Вашето искане за помощ. Представете си, че вие учите нови умения, мислете за тях като за инструктори. Слушайте себе си. В рамките на всеки ще звучи инструкция. Слушайте вътрешния глас, той ще ви каже всичко. Повече вярвайте в себе си. Вие не трябва да се страхувате.

Кога ще се случи всичко това?

Процеса вече е започнал, пика му ще се усети септември, близо до есенното равноденствие.

Това ли е този преход, който трябваше да се случи на 21.12.2012?

Да, но той върви малко по-различно. Вие не сте в състояние да го преминете самостоятелно и затова ви се помага, защото сте като частичка от електрическа верига, която не трябва да се прекъсва.

Откъде вие знаете всичко това? Вие преминавали ли сте през този преход или просто виждате вероятните процеси?

И двете. Ние сме свързани с вас, предхождащо звено във веригата на развитие пред вас. Ние сме го преминали, но малко по-различно. Бяхме повече от готови. Но също ни се помогна. Ние също се страхувахме, но всичко мина добре и без загуби, за които ние сме много благодарни на всичките сили на Светлината. Ето защо, ние сега се опитваваме да помагаме на другите.

Вие казахте, че по време на прехода, бихме могли да използваме освободената енергия за развитието на нашия свят. Как да го направим?

Изразете вашето желание да го направите, да се отдели енергията на прехода в света. Никой няма право да отнеме тази енергия от вас, ако искате да си я получите. Колкото по-голям брой от вас пожелае това, толкова по-малка е възможността другите системи и раси да вземем тази енергия.

Но енергийните цивилизации са дошли именно заради тази енергия, няма ли опастност, ако те не получат това заради което са дошли да нарушат правилата?

Всеки има право на избор. Те са наясно с рисковете и че могат да не получат тази енергия. Ако ги попитате, те ще ви кажат сами. Те са привлечени от процеса на прехода. В пространството вече работи системата на тежестта, свеждането до минимум и намаляването. Когато получите енергийния преход, системата ще работи за внедряване и разширяване и ще ги изхвърли автоматично. Те го знаят.

Отделянето на енергия по време на прехода не е ли опасно за нас?

Не, това е като гъбка, която не може да поеме повече вода отколкото е създадена да поеме. Но при енергийните цивилизации гъбката е огромна, тя може да поема огромни количества енергия и ще попие всичката свободна енергия, която се отдели. Вие ще поемете толкова енергия колкото ви е необходима, според развитието на енергийните и физическите тела. Останалата енергия ще я поемат тези цивилизации. Ето това е причината към вас да е насочено такова внимание. Това е най-приемливия за вас вариант за енергообмен, възползвайте се от него.

Още веднъж казвам да слушате себе си през цялото време. Вътре във вас ще се раздават команди. Не се притеснявайте за смисъла. Просто следвайте, дори и да изглежда глупаво за вас. Тези команди ще бъдат по отношение на позицията на тялотови в пространството, за да получите най-добрият енергиен поток чрез вас. Например: седнете, легнете, вдигнете крака. Не се преувеличава, но нещо подобно. Подчинявайте се на внезапните импулси, които ще възникват вътре във вас: да докоснете нещо, да пиете вода, да вдигнете глава, да пуснете музика. Ние не знаем точно какви ще бъдат командите. Те ще бъдат доста уникални и индивидуални. Слушайте себе си.

Как да разбере човек, че командите идват от наставниците си, а не да речем от представители на тъмнината, които ще искат да се възползват от нея?

Без вашето съгласие, никой не може да попречи на вашите енергийни процеси и да влезе в съзнанието ви, ако вие сами не ги поканите. Изразете вашето желание, за да изключите всички ненужни източници на възприятие отвън. Задайте своите високи аспекти на помощ с това. Основният индекс - вашето благополучие. Тялото ви, всички сигнали. Ако се занимават с някой, се чувстват по-лошо, това е неравен трансфер и използване на енергията. В действителност има много обекти във Вселената, които са готови да споделят излишната енергия, за да ви помогнат, което е точно това, което се прави от много представители на светлинни системи. Ние също така сме готови да ви помогнем.

На вас позволено ли ви е да ни помагате?

Да ние сме свързани с вас и сме най-близко да вас генетично.

Вие хуманоиди ли сте?

Да, приличаме си, но сме по-развити от вас.

В кое измерение на пространството сте вие?

Ние сме в 5 и 6 сега и се готвим за преминаване в 7-мо.

Тоест ние и вие заедно правим преход, но на различни нива?

Цялата галактика променя измерението си, повишава го. Ние понякога слушаме вашите мисли, понякога те са ужасно смешни, а понякога са плашещи. Но ние не ви съдим, защото помним, че някога сме били като вас.

Какво ще получите вие от нашия преход?

Освобождаване на веригата. Ти търсиш нашата изгода, ние нямаме такава. Нямаме намерение да ви използваме, вие сте близки до нас и ние ви обичаме така както се обичат роднини.

С какво можете да ни помогнете вие?

С информация само, всяко друго вмешателство ни е забранено. Някога и ние нямаше да можем да се справим сами. Затова има цяла специална система на разума.

Благодаря ви за разговора, има ли още нещо което искате да ни кажете?

Обичайте се един друг и обичайте и себе си, това е най-силната градивна енергия. Изразявайте по-често чувствата си на обич, това може на вас да ви се струва сантиментално и глупаво, но това е вашата същност-любов. Благодарение на любовта ще можете да проумеете всичко за кратко време. Ние също минахме по този път и при нас имаше не малко разрушения. Доверете се на Висшите Сили, повярвайте че те ви пазят и обичат. Вие сте част от огромен процес на въплащения и развитие. Ние също сме част от него. Носете радостта вътре в себе си. Това ще ви помогне да сте устойчиви на всякакви ситуации. Ние ще ви чакаме във веригата на вашите светове.

 

Превод: Нивелина Рангелова | Самосъзнание.com

Статията е прочетена 7611 пъти
Назад към брой 73Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024