ИНИЦИАТИВАТА „ДУША ЗА ЕВРОПА” в брой 73

ИНИЦИАТИВАТА  „ДУША  ЗА  ЕВРОПА”
Категория: Изкуство, култура

На 13 септември 2013г. в НДК се проведе конференция „Софийски разговори за Европа”, която е част от „Културна коалиция за гражданска Европа” и е базирана върху разбирането, че активно гражданско общество е невъзможно без активно лично участие в изкуството и културата.

         Сред участниците в конференцията бяха Катрин Девентър – генерален секретар на Европейската фестивална асоциация, Дорис Пак – член на Европейския парламент, Ханес Свобода – член на Европейския парламент, Фолкер Хасемар – председател на „Душа на Европа” и бивш културен сенатор на Берлин, Фружина Сеп от Унгария, Неле Хертлинг – вицепрезидент на Берлинската академия по изкуствата, Ваня Родригес от Португалия, Ралука Поп от Румъния, Петър Стоянович – министър на културата в България, Йорданка Фандъкова – кмет на София, български интелектуалци и културни дейци.

        Софийските разговори за Европа се провеждат в ключов момент за българското общество – политическа нестабилност и едновременно с това повишена гражданска активност – отбелязаха участниците.

     Театралният режисьор Маргарита Младенова заяви, че „Културата е този феномен, който вижда ресурса и целостта на човека.”

     Прошко Прошков от движение „България за гражданите” определи канференцията като „вид договор с хората на изкуството, чрез който се извършва трансформацията на източноевропейците.”

     Участниците в конференцията споделиха убеждението си, че европейското гражданство е културен въпрос и Европа не е само икономически проект, а е преди всичко културен проект.Да изграждаш Европа означава да интегрираш националните истории, ценностни системи, виждания за света и да насърчаваш интелектуален диалог.Силата на културата трябва да бъде впрегната в интегрирането на Европа по-ефективно.

      Срещата премина в няколко направления – дебат за бъдещето на Европа като куртурен и граждански проект, активно гражданско участие в политическите процеси, ролята на творците и интелектуалците в тези процеси, инициативата „Европейска столица на културата” като граждански проект и европейските структурни фондове като инструмент за развитие чрез култура.

    „Софийски разговори за Европа” ще изследва как българите, част от европейското семейство, развиват свой собствен план и цели за развитие, базирани на европейските ценности за свобода, активно гражданско общество и лична отговорност, но също така – прозрачност, откритост и отчетност на публичните власти.В допълнение конференцията изследва каква е ролята на творците и интелектуалците в тези процеси, както и по-прагматични въпроси за развитието на по-благоприятни условия за изкуствата и културата в Европа и България. 

Статията е прочетена 274 пъти
Назад към брой 73Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024