ЕSCB 724 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ в брой 71

ЕSCB 724 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ
Категория: Екология, здраве

Само факти:
БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

... В много точки от света замърсяването обхваща почти 100 % от водните басейни, азотните окиси са 10-15 пъти над ПДК (пределно допустимите количества – б.а.), серния антихидрид почти 50-60 пъти над ПДК или в световен мащаб почти половината от населението живее в условия на замърсена атмосфера, ползва замърсена храна и вода. Засоляването и замърсяването на обработваемата земя, унищожаването на горите, променящата се атмосфера, недостигът и замърсяването на водите и др. са причина повече от 400 милиона човека по света да живеят в условията на екоцид и повече от 230 млн. в условията на воден дефицит. Следователно въпросите на деградацията на биосферата и замърсяване на нейните компоненти са проблем на оцеляването на човечеството...

... Известно е също така, че в наши дни вече се използват около 500 хиляди химични съединения и вещества, от които не по-малко от 100 000 са създадени от човека т.е. не се срещат в природата, от тях 15 000 предизвикват тревога, а 500 вещества, постъпващите в почвения субстрат, се считат за опасни и вредни за живите същества и застрашават плодородието на почвата и здравето на хората.

***

Никой не знае точния брой, но е изчислено, че днес...съществуват 5 000 – 7 000 химически добавки, които все още се използват за подобряване външния вид, цвета, аромата, структурата, мириса, трайността...както на приготвените, така и на естествените храни. Например, портокалите се боядисват, за да изглеждат по-оранжеви, а марулите в готовите салати се пръскат с калиев бисулфат, за да не увяхват...А се знае, че химическите добавки са убедително свързани с многобройно заболявания – от алергия до рак, както и с неясно виждане, болки в гърба и хиперактивност при децата... (1)

(1)Анмари Колбин, Храна и лечение, Кибеа, 2002, стр. 93-94

***

Д-р Жаклин Вири, научен работник от Агенцията за храните и лекарствата в САЩ, която за първи път сигнализира за опасностите от подсладителите цикламат и талидомид:”Тези неща са толкова лоши, че правителството не желае да ви уведоми официално за тях. Едва ли някога и в пресата ще се появи официална информация: „Не ни остана нищо годно за консумация!” или „Цялото население е подложено на бавно отравяне”.

...Правителството позволи на нещата да достигнат до такова жалко състояние и затова трябва да има средства за самозащита в тази афера.”(2)

(2) Пак там.

***

Само факти: В португалския град Лино на група затворници била предоставена възможността да се хранят  с цели, нераздробени, незамразявани в камери, необлъчвани в микровълнови печки, неконсервирани и необработвани термично храни. Промяната била поразителна. Агресивността на затворниците силно намаляла.  След няколко месеца  те започнали да изглеждат различни от останалите. Ставало им все по-трудно да съществуват между тях... На базата на този и други експерименти Чико Варатохо, директор на микробиотичния център в затвора, публикува изводите си,  че лошо балансираното снабдяване на организма с пълноценни хранителни вещества е отговорно до голяма степен за престъпността в съвременното общество. (3)

(3) Мичио Куши,  Макробиотично хранене, Кибеа, 2004, стр. 23

Статията е прочетена 666 пъти
Назад към брой 71Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024