Д-р Захари Валоа е убеден, че Кундалини се активира предимно чрез вътрешна духовна работа в брой 70

Д-р Захари Валоа е убеден, че Кундалини се активира предимно чрез вътрешна духовна работа
Категория: Сърцето, душата

И най-вече чрез изпълнението на закона на Любовта

И болестите, и конфликтите се дължат на енергийни блокажи по пътя на Кундалини

Всички случващи се сега събития са резултат от събуждащата се наша лична и обществената Кундалини. И тъй като тя се натъква на много енергийни блокажи, се стига до някои доста драматични неща в личния ни и социалния ни живот. На този процес можем да се противопоставим предимно чрез тотално прочистване – в мислите, чувствата, действията си, казва д-р Захари Валоа. Много можем да си помогнем в това отношение, ако променим отношението си към месото и ако спрем да го консумираме.

Когато човек приема месни изделия, той резорбира заедно с кръвта на животното и хормоните на стреса и ужаса, намиращи се в нея. Приемайки храна, човек набавя необходимата му енергия за покриване на биологичните си процеси в организма. Тази храна обаче сама по себе си е вид „сглобена” енергия, вследствие разграждането й в стомаха и червата чрез множество биопроцеси, с цел по-ефективното й усвояване от организма. Въпреки разграждането си обаче тя запазва своята био енерго-информационна същност. Дори да бъде сведена до обикновени въглехидрати, белтъци /аминокиселини/ и мазнини, тази храна продължава да носи на едно по-ефирно равнище в себе си информацията и вибрацията на убитото животно. В резултат на всичко това се получава припокриване на две вълни с различна честота на трептене - тази на човека и тази на животното. В крайна сметка на ефирно равнище /астралното поле/ имаме една нова вълна, представляваща същество, взело в себе си всичко, което може да се поеме от аурите на човека и животното. Разбира се, трудно е да си представим подобна картина, но това е факт в света на окултната наука. Тази енергетика е носена от полето на човека до момента, в който нейният интензитет започва постепенно да намалява и този енергиен хибрид, обвързвайки се с човешките нагони, а заедно с тях и с хормоналната му и хомеостатична система, започва да желае новата порция кръв, за да съхрани своето собствено съществуване. Този процес продължава до мига, в който енергетиката на човека приемник е напълно овладяна от тази на хибридното същество. Получена е необходимата за живота на двете същества симбиоза.

Освен това, при смъртта си животното съставя програма за унищожение, насочена срещу енергетиката на човека. Понеже в човешкия организъм-хибрид съществува подобна честота на вибрация /като тази на животното/, тази програма намира „кукичките”, чрез които да активира своето действие. Налице е „проклятието на животното”. В процеса на метаболизма на белтъците и мазнините се освобождават различни по вид радикали, които дават началото на първите прояви на тази ужасяваща програма - те се натрупват в ставите, причиняват след време т.н. шипове, остео-артритни-артрозни изменения. От друга страна, тези радикали имат своя прицелна точка и върху самата клетка, превръщайки се в един момент в онкогени, даващи началото на онкологичното заболяване.

Чрез друг механизъм на постепенно отлагане на липидните плаки по съдовете се създават условия за тяхното стенотично изменение, а по-късно и запушване. Именно това е първата крачка към появата на болести като инфаркт, инсулт и др. Това са крайните зловещи резултати на програмата за унищожение от убитото животно.

Разбира се, има и много други причини, които провокират блокажите при движението на Кундалини. Това се случва особено често в условията на некоректна енергийна система от меридиани и чакри, при замърсено астрално или ментално тяло. А при нея има наличие на деформирани чакри, неприемащи в пълен обем енергия от външната среда, наличие на меридиани с обструкции по тях, в резултат на което енергията на Кундалини не е в състояние да протече коректно по посока Хилядолистника. Може да има и наличие на чужди енерго-информационни пакети в ауричното, астралното или ментално поле на индивида.

Докато при духовно чистия човек, със светла, широка, добре симетрична и плътна аура движението на Кундалини е плавно и равномерно. Знаем от източната медицина, че когато енергийната система на човек е хармонизирана с космическия меридиан, т.е. в нея липсват блокажи и чужди енергийни пакети, то Кундалини свободно достига своята крайна точка – Хилядолистника. И енергията на човека съвсем безпрепятствено се съединява с енергията на Космоса. В този случай както хормоналната, така и ендокринната система у човека си вършат задачите коректно. Болести на организмово ниво не се улавят. Човек е вътрешно доволен от своите действия, позитивен и готов е да помага пълноценно на своите ближни и обществото като цяло.

Тъй като цивилизацията е творение на Божествения ум, тя носи в себе си всички характеристики на микроиндивида, на човека. Следователно по нейната „снага” също тече потокът на Планетната Кундалини. А тъй като всички ние живеем в общество, в което комуникираме с множество хора, създаваме редица социални контакти, които пораждат определени взаимодействия в паралелните светове. Нашите мисъл-форми резонират на магнитен принцип и се интегрират с други подобни с еднаква фаза на трептене, в резултат на което се заражда едно енерго-информационно същество, наречено егрегор. Членовете на всеки колектив или формация от хора създават подобен егрегор. Той „мисли” и „чувства” съгласно общите мисловни нагласи на хората, съставляващи този колектив. Разглеждайки народите по планетата, бихме могли да кажем, че всеки един народ съставлява общо егрегорно цяло, наречено „Групов дух”. Тъй като мисленето на хората се основава на на работата на високо усъвършенствуваната материя на човешкия ум, чрез него ние даваме или синхронни, или дисонансни насоки в общата енергосистема. По този начин също влияем на движението на Планетната Кундалини. Получава се и една борба за надмощие, стига се до конфликти, до войни, до стълкновения.

Затова освен коректната енергийна матрица, трябва да създаваме и коректни мисловни модели на изчистване от вината, от страха, гнева, огорченията… И тя да е заредена с много молитви, безкористност, самопокаяние, прошка, светлина, любов… Само по този начин можем да освободим градивните сили на Кундалини и да ги насочим към сливане с нашия Първоизточник. Но първите стъпки към осъзнаването на тези задачи преминават през познанието, през осъзнаването, че Кундалини се събужда чрез много вътрешна духовна работа, чрез разпъване и преодоляване на страстите. И най-вече, чрез основния начин за спасение - изпълнението закона на Любовта, е убеден д-р Захари Валоа.

Статията е прочетена 1723 пъти
Назад към брой 70Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024