БОЖЕСТВЕНАТА МАТЕМАТИКА в брой 68

БОЖЕСТВЕНАТА МАТЕМАТИКА
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Беше преди няколко години. Случи се призори, когато се събуждах. Видях река Лета и веднага я разпознах. По мисловен път ми бе внушено каква картина виждам. Наоколо бе мрак, но неспокоен, мистично тревожен. Реката течеше буйно, антрацитено черна с отблясъци, сякаш с разтопено сребро по вълните. Плуваха и се премятаха тела, ръце. Гледката беше зловеща. Помислих, че реката е много тясна. Попитаха ме колко е ширината. Аз отговорих мислено, че е около метър и двадесет. Настояха да бъда по-наблюдателна и да определя по-точно. Не успях да дам точен отговор и ми наредиха да реша следната задача – да разделя 3.14 : 3. Чрез отговора щях да науча колко е ширината на митологичната река Лета. Тъй като току-що се бях пробудила, а и не обичам да смятам наум, казах приблизителен отговор. Случи се нещо интересно. Този, с когото общувах, макар да беше само мисловно, някак строго ми каза, че отговорът не е верен и ми заповяда: „Връщай се да учиш Божествена математика!”

Откровено признах, че не зная каква е тази математика. Тогава глъсът, който според мен бе на високо еволюирало светло същество, ме попита, ако имам три ябълки какво бих направила? Помислих и отговорих, че едната ще оставя за себе си, другата ще дам на някой гладен, а третата – за Бога. Гласът, който възприемах само мислено, но усетих как малко троснато ми възрази, че не бива първата ябълка да вземам за себе си, а последната, че най-хубавите трябва да дам, но в обратен ред на този, който посочих: първата да е за Бог, втората за гладния, а тратата да оставя за себе си. „Ето това е Божествена математика, разбра ли?”- обясни ми гласът и повтори: – „Връщай се и учи!” Не мога да кажа, че математиката ми е била любима дисциплина. Не бях във възторг от това поръчение, бих предпочела да се занимавам с коя да е друга наука, но все пак се утешавах, че божествената математика има малко общо с онази, която всички учим в училище...

По-късно, когато започнах контактите със Зихара Зетрон, и потекоха молбите на много хора за помощ, оставяйки до късно с желанието да откликна на зова им, лишавайки се от сън, от спокойствие, разбрах какво всъщност е имал предвид този глас, какво е Божествена математика и мисля, че продължавам да я уча търпеливо. 

Из книгата „Послания от съзвездието Северен кръст”

Статията е прочетена 1016 пъти
Назад към брой 68Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024