Енергийните симптоми на възнесението в брой 68

Енергийните симптоми на възнесението
Категория: Сърцето, душата

Съпротивата срещу процеса на възнесение е обратната страна на опитите да бъде ускорен. Следват някои от симптомите, които е възможно да получите, ако изпитвате съпротива срещу увеличаващите се честоти, идващи към Земята.

Важно е да осъзнаете, скъпи Творци, че физическите ви тела са натрупали твърде много токсини и негативни мисловни модели във формата на кристализирала нехармонична енергия, не само през този, но и през многобройни предишни ваши животи. Тези модели се пренасят от живот в живот посредством каузалното тяло (аспект на душата, който помни многобройни животи). Не само пречиствате хиляди години на негативизъм от по-нисшите си тела, но и живеете в негативно ориентиран свят, който непрестанно ви бомбардира с мислеформи, основаващи се на системи от вярвания, които сякаш се противопоставят на духовния ви напредък.

На всичкото отгоре средата ви е изключително токсична. Преработените ви храни внасят химикали, които тялото не знае как да смели. Почвата ви е доста обедняла на хранителни вещества. Водата ви съдържа тежки метали и токсични въглеводороди. Начинът ви на живот е стресиращ, защото повечето от вас не отделят време да се отпуснат, освежат и възстановят.

Увеличаващите се честоти на възнесението на планетата влизат в сблъсък с негативизма вътре в и около вас, като го принуждават да излезе на повърхността, за да бъде освободен. Симптомите на възнесението включват съпротивата на тялото срещу по-високите честоти, влизащи в планетата. Тази съпротива е резултат не само от гореспоменатия натрупан негативизъм, а и защото човешкото тяло е съставено от трилиони индивидуални клетки и програмите в тях в по-голямата си част не се променят лесно и бързо. Физическите тела обичат постепенната и мека промяна, а сега не е време за постепенна и мека промяна. Затова за човешкото тяло е доста голямо предизвикателство да се справя с нарастващите земни честоти. Изисква се много търпение, любов и състрадание, както и приемане на човешката ви природа. Като се настройвате по-пълно към телата си и се вслушвате в тях, ще се научите да разпознавате кога даден симптом се дължи на естествената съпротива на тялото ви срещу повишаващата се енергия и кога – на нещо вредно в околната среда, с което трябва да се заемете. Тук под „вредно“ се има предвид следното: вируси, бактерии, плесени, гъбички, промишлени химикали, радиация и електромагнитни колебания. Някои електромагнитни колебания помагат на клетките ви да мутират към възнесението, докато други застават на пътя на този процес.

С помощта на последните Божествени повели негативните колебания са сведени до минимум. Повечето се дължат на изключителното количество негативизъм, генериран на вашата планета от 75% от човечеството, заето с подобна дейност. Отрицателният енергиен вихър влиза в мрежата на земното електромагнитно поле и се разпределя по енергийните линии.

Арктурианците и други извънземни участват активно в уравновесяването на този негативизъм и затова техните космически кораби са забелязвани предимно на свещени места по света. По-сензитивните души на Земята могат да усещат земетресения, вулкани и екстремни прояви на времето, преди да са се проявили. Други ще регистрират тези събития във физическото си тяло, докато се случват в различни части на планетата. Друг начин, по който може да усетите негативизма, е като улавяте колективния страх и безпокойство на човечеството, когато голям брой души се намират на пътя на тези събития.

Когато телата ви се заемат да уравновесят негативизма на Земята с идващите вибрации на възнесението, обикновено ще се колебаете между болест и здраве. Хроничните болести ще се разгарят през периодите на интензивен негативизъм и после ще отзвучават по време на относително по-спокойните периоди. Освен това естествените цикли на душата ви ще предизвикват или лечебни кризи, или т. нар. „чудотворно изцеление“ от време на време.

Всеки от вас има естествен цикъл на душата, който се колебае между подтика да бъдете повече навън и желанието да навлизате по-навътре. Дори при екстровертните хора се наблюдават цикли на тишина, въпреки че особено активните души може и да не разпознават и уважават желанието на душата си периодично да се оттегля от света. Познаването на циклите на собствената ви душа е особено ценно, когато определяте момента на извършване на нещо. Принципно големи решения би трябвало да се вземат по време на активните, а не на умиротворените цикли на душата.

Колкото до свързаните с възнесението симптоми, важно е да се постигне равновесие между истинското чувство за неотложност, което ви кара да се справяте с емоционалните и физическите си проблеми, и склонността да опитвате да ускорите процеса си на възнесение, защото искате да изчистите негативизма незабавно. Казано с други думи, биологичните промени, през които преминава тялото ви, се затрудняват и възпрепятстват колкото от нетърпението, толкова и от отлагането. Ако имате некомфортни симптоми, свързани с възнесението, ще ви бъдат нужни както търпение и приемане на положението, така и готовност да преминавате през това, което ви блокира. От основна важност е да запазвате яснота и спокойствие и да оставате центрирани и бдителни, докато търсите подходящото лечение, терапия или дейност, възвръщаща равновесието.

Ако подхождате към лечебните си кризи с гняв и неудовлетворение и си казвате: „О, не! Не отново онова главоболие!“, вие всъщност създавате блокаж между вас и отвореното приемане на по-високите вибрации, които искат да влязат в тялото ви.

От друга страна, колкото по-дълго пренебрегвате лечебните си кризи или се преструвате, че не съществуват, или опитвате да им намирате някаква благовидна причина, или се съпротивлявате на факта, че са неизбежна част от еволюционния ви процес, толкова по-интензивни ще бъдат най-вероятно симптомите, докато се справите с тях. Макар да е „нормално“ и „естествено“ да имате симптоми на възнесението, това не означава, че трябва да ги пренебрегвате или да ги омаловажавате с измислени извинения. Помнете, че почти всичко, което усещате в тялото си, е свързано с някаква форма на съпротива – такава е природата на физическите тела. Известна доза съпротива е необходима. Иначе протичащата през тях енергия щеше да стане прекалено много и физическите ви тела буквално щяха да изгорят. Ключът към изцелението е в начина, по който се справяте със съпротивата.

Ние препоръчваме дишане, йога, медитация, редовни физически натоварвания, терапия и холистични лечебни методи като помощни средства за редуциране съпротивата до поносимо ниво. В психологически план, съпротивата е свързана с изправяне лице в лице с всичко, което отричате; с нещата, които не желаете да погледнете директно. Запитайте се: „Какви области от моя живот избягвам? Какво бих предпочел да не виждам? Коя част от жизнения си опит все още осъждам?“

Из Глава 3 Вътрешните промени на книгата „Земята се пробужда. Пророчества 2012 - 2030 г.

Статията е прочетена 2122 пъти
Назад към брой 68Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024