Светлина по пътя на НГИК Петър Димков в брой 67

Светлина по пътя на НГИК Петър Димков
Категория: Изкуство, култура

10 години от създаването на Националния комитет „Петър Димков"

В хубавия майски ден (22-и) на настоящата 2013 година се проведе мило тържество в най-достолепното столично читалище „Славянска беседа" - премиера на книгата „С обич и дръзновение" на проф. д-р Хр. Карагьозов, председател на Националния комитет „Петър Димков".

Във фокуса на вниманието бяха две събития: 10-годишният юбилей на Националния комитет „П.Димков" и представянето на дългоочакваната от мнозина книга на Хр. Карагьозов. Това отчетливо подчерта директорът на Издателска къща „Новата цивилизация" акад. Атанас Панчев, който беше водещ на вечерта.

Сценарият приятно наруши познатите клишета на подобни вечери - не се започна с отзиви и изказвания за книгата, а с вълнуваща литературно-музикална програма. Изненадата дойде най-напред от 144-о СОУ „Народни будители” с директор г-жа Величка Николова, една прекрасна педагожка и родолюбка, която заедно със своя колектив в студ и пек помага неотлъчно на Комитета „Петър Димков" през последните осем години в многобройните негови изяви. Две хубави момиченца в прелестни народни носии, завършили 1-и клас и спечелили златни медали на Националния детски конкурс „Орфеево изворче" в Стара Загора, възторгнаха публиката с чудесните си детски гласчета и народни песни (индивидуално и като дует). Тяхната учителка от същото училище, известната народна певица Евелина Станчева, взриви препълнената зала с великолепния
си глас и песни.

Следващото прекрасно изпълнение бе дело на известния детски вокален дует „РУКАТКА", лауреат на национални конкурси.

Акад. Атанас Панчев даде тон на изказванията със съдържателния си отзив за книгата, публикуван в нея (стр.5-7). Поради заболяване на проф. д-р на философските науки Димитър Станков, неговият отзив (стр.8-10) бе прочетен много изразително, с брилянтен тембър и дикция от актрисата-преподавателка Гинка Йорданова.

Последва една хубава изява на бъдещата звезда на българския театър и кино, студентката от НАТФИЗ Неда Спасова, която прочете откъс от глава „ЛИЧНО...” на втора част.

Пръв се изказа Тодор Ялъмов - председател на Националния клуб „Приятели на Рьорих" и зам.-председател на Националния комитет „П. Димков". Той високо оцени съдържанието и структурата на книгата „С обич и дръзновение", отбелязвайки, че в заключителната й глава е разкрита богатата и многостранна дейност на Комитета от създаването му на 3-и януари 2004 г. до средата на 2012 г., подплатена с интересен снимков материал и документи. Ялъмов препоръча на автора, при второто издание на книгата да пише повече за философския ръст и узряване на Карагьозов.

Секретарката на НГИК Боряна Баракова в изказването си подчерта заслугите на Карагьозов за формирането на граждански инициативни комитети, клубове и групи „Петър Димков" и голямата полза от двете книги с идеи и проекти (Сборникът „Петър Димков - Родолюбецът, Лечителят, Мислителят", чийто съставител, отговорен редактор и съавтор е проф. Карагьозов, и сегашната му книга „С обич и дръзновение”). Б. Баракова призова присъстващите да се включат активно в мероприятията на НГИК „Петър Димков" на Еньовден, който ще бъде празнуван за 8-и пореден път на 23 юни на х."Момина скала" - Витоша.

Ани Янкова, член на НГИК, високо оцени организационната култура и умение на председателя проф. Карагьозов и неговия принос за популяризирането на Димковите идеи и дела в страната. Тя отбеляза, че книгата му „С обич и дръзновение" се чете с вълнение и голям интерес, като предвиди, че тя ще бъде изключително полезна за дейността на гражданските комитети и клубове в страната - стари и нови.

Топжурналистката Магдалена Асенова, взела най-дългото интервю от Лечителя за Златния фонд на БНР, се изказа положително за председателската дейност на г-н Карагьозов и отбеляза, че неговата дълбоко съдържателна книга - истински летопис на богатата 10-годишна история на Националния комитет „П.Димков", внася сериозен принос в новата българска документалистика.

Диана Василева от НГИК в краткото си, но много смислено изказване акцентира на приноса на Хр. Карагьозов в разработването на националните програми, посветени на Димковите юбилеи, в организацията на работата при тяхната реализация, в междуличностните отношения и т.н.

Донка Драмска от НГИК „П.Димков” в изказването си, изслушано с изключително внимание от присъстващите, акцентира на няколко проблемни въпроса, които имат ключово значение за работата - днешна и утрешна - и за междуличностните отношения на хората от НГИК и неговите подразделения в страната. Актуалният въпрос за справедливостта и несправедливостта тя разгледа в тясна причинна връзка с проблема за еволюцията, борбата и компромиса, за отговорността на твореца в работата му и непрекъснатото му усъвършенстване в днешните бързопроменящи се условия.

Особено въздействащо прозвучаха прочувствените благодарствени думи на дъщерята на Лечителя, художничката Лили Димкова, отправени към Христо Карагьозов - за неговата всеотдайност и любов към личността, идеите и делата на Петър Димков, за неговата последователност, чувство на отговорност и умение да ръководи НГИК в работата му по разпространението и популяризирането на Димковите идеи, в т.ч. и за изграждането на гражданските инициативни комитети и клубове „Приятели на П. Димков". Колкото до книгата на Христо „С обич и вдъхновение", Лили я окачестви като „прекрасна" и много полезна в работата ни занапред.

Накрая акад. Атанас Панчев благодари на участниците в премиерната вечер, на изказалите се и на автора на книгата, поканвайки всички във фоайето на скромния коктейл, организиран главно от представителите на НГИК „Петър Димков" Росица и Георги Каракашеви.

Статията е прочетена 397 пъти
Назад към брой 67Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024