За съдбата на българския народ в брой 66

За съдбата на българския народ
Категория: Сърцето, душата

България никога няма да бъде голяма по територия. Но тя може да бъде велика само чрез Божественото учение!

Казвате: Какво могат да направят българите? – Ако приложат Христовото учение, те биха запалили целия свят и биха го освободили.

Ако не слушате Господа, от вас нищо няма да остане. Ако приемете великите Божии закони, Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете велик народ.

Ако българите не следват Божиите пътища и своя ум, ще минат през големи изпитания.

Казват, че това учение е ново. То е старо и ново, то е винаги едно – това е Божествено учение. Тази светлина ще залее света, защото тя е за цялото човечество, а не само за България. Това движение е Божествено и един ден от цял свят ще идват организации да му помагат, защото е всемирно.

Всеки народ, който престъпи това Учение, добро не е видял. Евреите, които престъпиха това Учение, вече 2000 години се измъчват.

Ако българския народ не приеме това Учение, нещо страшно иде за него, няма да кажа какво, но да го знаете! Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете записани, че сте повярвали във възкресението на Христа.

Казвам ви, че ако българите не възприемат това Учение, от България нищо няма да остане, нито помен! Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? Ако възприемат това Божествено учение, тяхното име ще се запише със златни букви.

Като българи вие трябва да решите задачата си именно в България.

Това учение за майка България, за шовинизма – това учение е на падналите ангели. Трябва да дойдат новите българи! Новите българи са трудолюбиви пчели, които събират мед от цветята. Спасението няма да дойде от българите. От българите ще дойде Любовта. Любовта ще дойде от България. Любовта ще изтече от тях по целия свят. Ако в България изтича един извор, няма ли да напои света? Ако този извор е сто километра широк, няма ли напои света? Любовта като мине през теб, ти ще бъдеш носител на Божественото!

Братко, нека България, където няма никакви полици. Ще дадеш пари назаем без запис, без полица. Можеш само да си отбележиш в едно тефтерче, че си дал, например, 2000 лева. Първата работа, която трябва да извършат българите, е да изхвърлят всички полици. Това се отнася до всички, без изключение! После аз ще отида пръв да работя на нивата по 5 часа на ден и без никакво възнаграждение. Тогава няма ли да бъдем един повдигнат народ? Ако всички индустриални и фабрични работници, мъже и жени, постъпват така, на какво ще прилича България? От всички европейски държави щяха да идват да я гледат и да кажат: „Каква идея е влязла в главата на този народ?” Културен народ ще бъде българският! Аз ще ви създам музика, поезия. С други думи, ще ви дам Добрата земя. Ще ви покажа нов начин на възпитание на децата. Всички други системи сами ще паднат. Само една система съществува в закона на Любовта. По нея ще действат всички.

Какво трябва да направи българският народ в тези трудни времена, които преживява? Едно се иска от всички: да възлюбите вашия Божествен баща, майка и сестра. Това значи да се обърнете към бога. Така ще се спаси българският народ! Така ще се спасят всички българи: свещеници, учители, управници, съдии, майки и бащи. Готов съм да стана слуга на всички, само да се спасите и повдигнете.

Влизайте в положението на страдащите. И аз съм готов да помогна на всички, които страдат. Аз ще поема 50% от вашите мъчнотии. Като помагам аз, и вие ще помагате. Като съединим моята мисъл с вашата, всичко можем да направим. Ако искаме да имаме истинска култура, трябва да се обединим и отправим мисълта си към Бога. Без него не само че няма да дойде тази култура, но постоянно ще се натъкваме на раздори и недоразумения. Ако се обединим в името на Бога, ще дойде великата култура.

Това, че българите имат много дългове, се дължи на неизпълнение задълженията към Бога.

Казвам: ако спазвате законите на Любовта, Мъдростта и Истината, върху вас ще се излеят всички благословения, обещани на човечеството от памтивека.

На българите ще кажа: ако слушате великото разумно Слово, нивите ви ще раждат десет пъти повече, отколкото досега, лозята ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.

Ако българският народ се обогати с новото отношение към Великия живот, ако се проникне от съвършената идея за единство на всички живи същества, то ще раздере завесата на мрака, която забулва човечеството, и пред нас ще изгрее действително светлият и творчески човек, който е определен да възглави новата Култура.

Желая българите да бъдат извор, от който да изтича великата Любов. Желая ви да бъдете образец на чистата необятна Любов, на Знанието и Мъдростта, свободни от всякаква корист. Желая ви да бъдете носители на Правдата и Истината, които ще ви направят свободни.

Статията е прочетена 2601 пъти
Назад към брой 66Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024