ДИШАНЕТО в брой 64

ДИШАНЕТО
Категория: Сърцето, душата

И тъй, ще дишате и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишате правилно. Който пее, има възможност да подобри дишането си. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно за онзи свят. И на онзи свят не го приемат за ученик, ако не диша правилно. Като отиде на онзи свят, веднага ще го спрат пред райската врата и ще го накарат да прочете “Добрата молитва” с вдишване, задържане и издишване на въздуха. Ако не може да я прочете плавно, с дълбоко дишане, няма да го пуснат в рая. Онзи свят е добре организиран. Там всички хора са красиви, с отлични линии на лицето и на тялото. Там няма болести, няма страдания, няма и противоречия.

Като знаете това, дишайте правилно. Дишайте съзнателно и с любов. Като станете от сън, преди да започнете каквато и да е работа, направете няколко дълбоки вдишки. Дишането помага за оформяване на човешкия характер. Правилното дишане усилва светлината на ума и топлината на сърцето. Правилното дишане прави лицето красиво. Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и на ръцете му преждевременно се набръчква. Набръчкването се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилно дишане. Щом започне да диша правилно, бръчките от лицето и от ръцете на човека постепенно изчезват. Някои избягват дълбокото дишане, защото се измъчвали. Какво от това? В човека има нещо инертно, което не обича да се измъчва. Нека се мъчи, няма защо да го жалите. Като се мъчи инертното, човек се възпитава. Същото се отнася и до малките деца. Ако не дишат правилно, те не могат да мислят и да чувствуват правилно.

“Божествен и човешки свят” изд. Хелиопол 1995 г. стр. 269-276

***

Ако човек диша 1-2 години наред правилно, дълбоко, той ще развие в себе си известни дарби и способности. Той ще стане по-търпелив, по-разсъдлив, ще развие въображението си, ще придобие по-голямо спокойствие.

“Малки и големи придобивки”, ООК, изд. Соф. 1936 г., стр. 262

***

Един метод за дишането е следният: След като приемете в дробовете си чистия въздух и го задържите 15-20-30 секунди, трябва да кажете в себе си положителните думи: “Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята Воля.” Тези трептения, които излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. И това, което си приел от въздуха, образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организъма. И съществата от другия свят, като ви слушат, и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път трябва да казваш тези думи, но колкото пъти дишаш през деня, все трябва да си служиш с някоя формула. Няколко формули трябва да употребява човек при дишането.

6-та неделна беседа от Учителя, държана на 27-ми октомври 1935 г.

***

Упражнение за дишане: Ръцете нагоре над главата - вдишване. Задържане ръцете с допрени пръсти - задържане на дъха. Спускане на ръцете отстрани - издишване. Пет пъти.

Лявата ръка настрани. Дясната - допира пръстите на лявата, постоянно се движи към рамото и после встрани. Сега пръстите на лявата ръка допират пръстите на дясната, лявата ръка се движи към рамото настрани. Това се прави три пъти.

“Най-лесното”, МОК, Соф. 1998 г., стр. 198

Статията е прочетена 766 пъти
Назад към брой 64Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024